Anlaşmalı Boşanma Protokolünde Yoksulluk Nafakası

By | 02 Nisan 2015

Anlaşmalı Boşanma Protokolünde Yoksulluk Nafakası İstenmemesi

Eşler, Türk Medeni Kanunu’nun kendilerine vermiş olduğu anlaşmalı boşanma davası açma hakkını şartların oluşmasıyla birlikte kullanabilecek ve bu dava neticesinde anlaşmalı olarak boşanabileceklerdir. Anlaşmalı boşanma davasının şartları ve diğer hususlarla ilgili detaylı açıklamalarımız için ilgili yazımızı okuyabilirsiniz : Anlaşmalı Boşanma Davasının Şartları, Süresi ve Görevli Yetkili Mahkeme Bilgileri.

Anlaşmalı boşanma davası açma arzusunda olan eşler, anlaşmalı boşanma protokolü düzenleyecek ve bu protokolde de kanunun mecbur kıldığı hususlarda düzenlemeler yapacaktır. Bu hususlar velayet, mal paylaşımı, tazminat ve nafaka olup bu hususlarda gerekli düzenlemelerin yapılmaması halinde hakimin protokole müdahalesi meydana gelmelidir. Anlaşmalı boşanma protokolü ve hakimin anlaşmalı boşanma protokolüne hangi şartlarda müdahale edebileceğine ilişkin yazımız için lütfen ilgili yazılarımızı okuyunuz : Anlaşmalı Boşanma Protokolü , Hakimin Anlaşmalı Boşanma Protokolüne Müdahalesi.

Anlaşmalı Boşanma Protokolünde İstenmeyen Yoksulluk Nafakası Sonradan İstenebilir Mi?

Anlaşmalı boşanma protokolünde istenmeyen yoksulluk nafakası, boşanma gerçekleştikten sonra ileride dava konusu yapılamayacaktır. Nitekim Yargıtayın bu hususta kararları olup yoksulluk nafakası istemeyen eşin bu hakkından feragat ettiği kabul edilecektir.

İleride Yoksulluk Nafakası İstemek İçin Ne Yapmak Gerekecektir ?

Şayet eşler anlaşmalı boşanma arzusunda ise ve ileride açabilecekleri yoksulluk nafakası davasının önünü açmak istiyorlarsa protokolü buna uygun düzenlemeli ve protokolde yasal haklarını saklı tutmalıdırlar. Aksi halde yoksulluk nafakasından feragat edilmiş sayılacaktır. Buna ilişkin yazımız için tıklayınız : Anlaşmalı Boşanma Sonrası Yoksulluk Nafakası Talebi.

Yargıtay’ın vermiş olduğu bir kararı sizlerle paylaşmak istiyoruz :

T.C YARGITAY

3.Hukuk Dairesi – Esas: 2004 / 8440 – Karar: 2004 / 9335 – Karar Tarihi: 20.09.2004

NAFAKA DAVASI – ANLAŞMALI BOŞANMA ESNASINDA YOKSULLUK NAFAKASI TALEP EDİLMEDİĞİ – TARAFLARIN BOŞANMANIN MALİ SONUÇLARINDA ANLAŞTIKLARI – TARAFLAR AÇISINDAN KESİN HÜKÜM OLUŞTUĞU – YOKSULLUK NAFAKASI İSTENEMEYECEĞİ – HÜKMÜN BOZULMASI GEREĞİ

ÖZET: Davalının terk nedeniyle açtığı boşanma davasının duruşmasına gelerek evlilik birliğini yürütmek istemediğini söyleyerek nafaka istemeksizin boşanmayı kabul eden davacı, ayrılmada daha az kusurlu olduğunu ispat etmediği gibi, anlaşmalı boşanmanın unsurlarından biri de tarafların anlaşmış olmalarıdır. Mali sonuçlar yoksulluk nafakasını da kapsamaktadır. Anlaşmalı boşanma esnasında yoksulluk nafakası talep edilmemişse ve karar yoksulluk nafakasını içermiyorsa, taraflar açısından kesin hüküm oluştuğundan sonradan yoksulluk nafakası istenemez.

(4721 S. K. m. 134)

Dava: Taraflar arasında görülen nafaka davasının yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen hüküm davalı tarafından temyiz edilmiştir.

Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği düşünüldü:

Karar: Davacı, davalıdan 6.9.2001 tarihinde boşandığını, boşanma sırasında yoksulluk ve iştirak nafakası istemediğini, ancak boşanma neticesinde yoksulluğa düştüğünü ve geçimini sağlamakta zorlandığını iddia ederek müşterek çocuk için aylık 100.000.000 lira iştirak nafakası, kendisi için aylık 50.000.000 lira yoksulluk nafakası bağlanmasını talep ve dava etmiştir.

Davalı, davacıdan terk nedeniyle boşandığını, kendisinin de ekonomik durumunun iyi olmadığını, velayetin kendisine verilmesini savunarak davanın reddini dilemiştir.

Mahkemece, davanın kısmen kabulü ile 50.000.000 lira yoksulluk nafakası ile 25.000.000 lira iştirak nafakasının tahsili cihetine gidilmiş, hüküm davalı tarafından temyiz edilmiştir.

Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuni gerektirici sebeplere ve özellikle delillerin takdirinde bir isabetsizlik görülmemesine göre, sair temyiz itirazları yerinde değildir.

Ancak, davalının terk nedeniyle açtığı boşanma davasının duruşmasına gelerek evlilik birliğini yürütmek istemediğini söyleyerek nafaka istemeksizin boşanmayı kabul eden davacı, ayrılmada daha az kusurlu olduğunu ispat etmediği gibi, TMK. nun 134/3. maddesinde düzenlenen anlaşmalı boşanmanın unsurlarından biri de tarafların <boşanmanın mali sonuçlarında da> anlaşmış olmalarıdır. Mali sonuçlar yoksulluk nafakasını da kapsamaktadır. Anlaşmalı boşanma esnasında yoksulluk nafakası talep edilmemişse ve karar yoksulluk nafakasını içermiyorsa, taraflar açısından kesin hüküm oluştuğundan sonradan yoksulluk nafakası istenemez.

Sonuç: Bu itibarla yukarıda açıklanan esaslar gözönünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan kabulü ile hükmün yoksulluk nafakası yönünden BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde temyiz edene iadesine, 20 preis von viagra.09.2004 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

Av. Mehmet Emre ULUSOY

Incoming search terms:

 • anlaşmalı boşanma protokolünde nafaka verilmesi
 • anlaşmalı boşandım protokol var çoçuk yok 2 sene nafaka davası açılırsan ne olur

Incoming search terms:

 • anlaşmalı nafaka protokolü

2 thoughts on “Anlaşmalı Boşanma Protokolünde Yoksulluk Nafakası

 1. Gözde

  Merhaba, annem 2013 yılında vefat etti. Bende annem vefat ettıkten sonra üniversiteye başladım, şu an 27 yaşında bir öğrenciyim. Ailemin durumu ise gayet iyi fakat babam yüzünden hiçbir hakkımdan yararlanamıyorum. Annemden kalan ev araba kardesım,babam ve benım uzerıme gozukuyor ama ben hıcbır hak ıddıa edemiyorum bu mağduriyetin altından kalkamıyorum. Devletten bu sebeple burs dahi alamıyorum. Kaldıki babamda ömrüm boyunca 5 kuruş bile vermemiş bir insandır. Babamın bu tutumunun karşısında hukuki bir yaptırım uygulanabilir mi? Teşekkürler…

  Reply
  1. Av. Mehmet Emre Ulusoy Post author

   Merhaba,

   Annenizden kalan maldan faydalanmak istiyorsanız ortaklığın giderilmesi davası açmanız gerekiyor. Bu davayı açmanız halinde ilgili taşınmaz ya satılacak ya da eşit bir şekilde mirasçılar arasında paylaştırılacaktır. Bu davayı açmak istiyorsanız tarafımıza iletişim bölümünden ulaşabilirsiniz.

   Reply

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir