Eşlerin Üvey Çocuklarına Özen ve İlgi Yükümlülüğü

By | 18 Haziran 2014

Eşler, Üvey Çocuklarına İlgi ve Alaka Göstermekle Yükümlüdür

Evlilik birliğini oluşturan eşler birbirlerine karşı yükümlülüklerinin yanı sıra müşterek olsun veya olmasın çocuklara karşı da yükümlülük taşırlar. Nitekim karı ve koca, aile birliği içerisinde muhakkak müşterek çocuk sahibi olmak zorunda değiller. Bugün birçok kişi hayatlarında ikinci hatta üçüncü evliliklerini yapmaktadırlar. Bu nedenle kanunun eşlere yüklediği sorumluluklar geniş tutulmuştur. Eşlerin üvey çocuklara bakım, özen ve ilgi gösterme yükümlülüğü Türk Medeni Kanunu’nun 338. Maddesine göre : ‘Eşler, ergin olmayan üvey çocuklarına da özen ve ilgi göstermekle yükümlüdürler. Kendi çocuğu üzerinde velayeti kullanan eşe diğer eş, uygun bir şekilde yardımcı olur; durum ve koşullar zorunlu kıldığı ölçüde çocuğun ihtiyaçları için onu temsil eder.’ denilmiştir.

Eşler, üvey çocuklarına da özen ve ilgi gösterme yükümlülüğündedir. Evlilik sürecinde eşler üvey çocuklarına olumsuz davranmakta, kendi çocukları ile üvey çocuklarını ayırt etmekte ise bu durum boşanma davasında ‘kusur’ sayılacaktır. Kusur sayılması nedeniyle kendi çocuğu ayırt edilen eş, tazminata hak kazanabilecektir. Buna ilişkin Yargıtay 2. Hukuk Dairesinin vermiş olduğu ilamı aşağıda sunmaktayız :

T.C. YARGITAY –2.Hukuk Dairesi

Esas:  2004/3628 – Karar: 2004/4542 – Karar Tarihi: 08.04.2004 

BOŞANMA DAVASI – EŞLERİN ÜVEY ÇOCUĞA ÖZEN VE İLGİ YÜKÜMLÜLÜĞÜ- BOŞANMADA KUSURLU EŞ YARARINA TAZMİNAT VERİLMEMESİ

ÖZET : Türk Medeni Kanununun 338/1. maddesine göre “Eşler, ergin olmayan üvey çocuklarına da özen ve ilgi göstermekle yükümlüdürler.” Tanık beyanlarına göre üvey çocuklarına özen ve ilgi göstermeyen davalı kadın boşanmaya neden olan hadiselerde tamamen kusurludur. Kusurlu eş yararına maddi tazminat ve yoksulluk nafakası verilmesi isabetsizdir.

(4721 S. K. m. 174/1, 175, 338/1)

Dava: Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarıda tarih numarası gösterilen hüküm tazminat ve nafaka yönünden temyiz edilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

Karar: 1-Dosyadaki yazılara kararın dayandığı delillerle kanuna uygun sebeplere ve özellikle delillerin takdirinde bir yanlışlık görülmemesine göre sair temyiz itirazları yersizdir.

2-Türk Medeni Kanununun 338/1. maddesine göre “Eşler, ergin olmayan üvey çocuklarına da özen ve ilgi göstermekle yükümlüdürler.” Tanık beyanlarına göre üvey çocuklarına özen ve ilgi göstermeyen davalı kadın boşanmaya neden olan hadiselerde tamamen kusurludur. Kusurlu eş yararına maddi tazminat ( TMK. m. 174/1 ) ve yoksulluk nafakası ( TMK. 175 ) verilmesi doğru bulunmamıştır.

Sonuç: Temyiz olunan kararın 2. bentte gösterilen sebeple maddi tazminat ve yoksulluk nafakası yönünden BOZULMASINA, bozma kapsamı dışında kalan temyize konu bölümlerin 1. bentte yazılı nedenle ONANMASINA, temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine, 08.04.2004 gününde oybirliği ile karar verildi.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir