Evlat Edinme Davası

By | 05 Kasım 2013

Evlat edinmek, günümüzde yoğunluklu olarak çocuk sahibi olmayan çiftlerin başvurduğu bir yoldur. Bunun yanı sıra çocuk sahibi olup maddi açıdan çocuğu büyütmek ve ana baba görevi üstlenmek isteyen aileler de evlat edinme işlemlerini gerçekleştirmektedir. Peki evlat edinme işlemleri hukuk düzenimizde nasıl gerçekleşmekte, evlat edinme için mahkemelerde dava açmak gerekmekte midir ? Evlat edinmek isteyen kişiler, mutlak surette evlat edinme davası açmak zorundadırlar. Türk Hukukunda nüfusa dair en ufak değişiklikler dahi mahkeme kararı ile yapılmaktadır. Kişinin ailesinin değişmesi de hukuk ve yaşantı çerçesinde önem taşıdığı için muhakkak dava açılarak mahkeme kararı ile gerçekleştirilmelidir. Şimdi Evlat Edinme sürecini ve Evlat Edinme Davasını izah edeceğiz.

Evlat Edinme Koşulları Nelerdir ?

Evlat edinme şartları bazı hallere göre değişiklik göstermektedir. Nitekim evlat edinilecek çocuğun 18 yaşından küçük olması ve 18 yaşından büyük olması halleri için Türk Hukuk Sistemi farklı şartlar aramış ve bunları kanunlaştırmıştır. Yine dava sürecinde evlatlık olarak alınacak küçüğün Kurumdan mı Şahıstan mı alınacağı da önem taşımakta, dava sürecinde usuli işlemler açısından önem arzetmektedir.

Türk Medeni Kanunumuz evlat edinme hususuna 305. madde ve devamında yer vermiş ve şartlarını sıralamıştır. Biz de öncelikli olarak genel koşulları inceleyecek, ardından da 18 yaşından küçüklerin evlat edinilmesini ve 18 yaşından büyüklerin evlat edinilmesini izah edeceğiz :

Evlat Edinmenin Genel Koşulları

Türk Hukuk Sisteminde dileyen her çift veya şahıs, dilediği kişiyi evlat edinemez. Burada kanunun aradığı bazı şartların varlığı gerekmektedir. Türk Medeni Kanunumuz 305. maddede genel koşulları şu şekilde sıralamıştır :

 • Küçük, evlat edinen tarafından bir yıl süreyle bakılmış ve eğitilmiş olmalıdır
 • Evlat edinme işlemi, küçüğün yararına olmalıdır
 • Evlat edinme işlemi, diğer çocukların yararlarını zedelememelidir.

18 Yaşından Küçüklerin Evlat Edinmesi

Henüz 18 (onsekiz) yaşını doldurmamış olan küçüklerin evlat edinilmesi bazı şekil şartlarına bağlanmıştır. Türk Medeni Kanununun 306 ve devamı maddelerinde düzenlenmiştir. Buna göre 18 yaşından küçük birisinin evlat edinilmesi için gerekli şartlar şunlardır :

 • Evlat edinecek eşler birlikte evlat edinmek zorundadırlar. Evli olmayan kişiler, birlikte evlat edinemezler.
 • Evlat edinecek eşlerin evlilikleri en az 5 yıl sürmüş olmalı veya eşler 30 yaşını doldurmuş olmalıdırlar. Şayet 30 yaşını doldurmuş olan eşler, evlilikleri henüz 5 yıl sürmemiş olsa dahi evlat edinme hakkına sahip olacaktır
 • Küçüğün ana ve babasının rızası olmalıdır. Küçük, bir kurumda (Çocuk Esirgeme Kurumu vb.) yaşıyorsa o kurum tarafından atanacak vasi’nin onayı gerekmektedir.

18 Yaşından Büyüklerin Evlat Edinmesi

18 (onsekiz) yaşını doldurmamış kişilerin de evlat edinilmesi mümkün olup ailelerin buna yönelik girişimleri sıkçadır. Her ne kadar 18 yaşını doldurmuş olan kişilerin özgürce karar verebilme hakları olsa da evlat edinme hususu kamu düzenini etkileyen bir husus olduğu için Türk Medeni Kanununca şekil şartlarına bağlanmıştır. Buna göre 18 yaşından büyüklerin evlat edinilmelerinde şu şartların sağlanmış olması gerekir :

 • Evlat edinecek kişinin altsoyu bulunmamalıdır.
 • Evlat edinen kişi, en az 5 yıldan beri evlat edineceği kişiye bakmış olmalıdır
 • Evlat edinecek kişi ile evlat edinilen arasında en az 18 yaş olmalıdır.
 • Evlat edinilecek kişinin rızası olmalıdır.

Evlat Edinme Davası

Evlat edinmek için yapılması gereken işlem görevli ve yetkili mahkemede dava açmaktadır. Burada mühim olan husus yukarıda bahsettiğimiz şartların oluşup oluşmamasıdır. Nitekim şartların oluşması halinde evlat edinme işlemi için yalnızca hukuki prosedür kalmış olacak ve evlat edinme davası için biz yetkili avukatlar bu prosedürü sürdüreceğiz. Evlat Edinme Davası, evlat edinecek kişi veya kişiler ile evlat edinilecek küçük veya ergin arasındaki hukuki münasebetin kurulmasına hizmet eder. Evlat edinme davasında mühim olan noktalara değinmek gerekirse ;

Evlat Edinme Davasında Görevli ve Yetkili Mahkeme

Evlat edinme davalarında görevli mahkeme Aile Mahkemeleridir. Şayet davanın açılacağı yargı alanında Aile Mahkemelerinin olmaması halinde dava, Asliye Hukuk Mahkemelerinde görülecektir.

Evlat edinme davalarında yetkili mahkeme ise eşlerden birinin veya evlat edinecek kişinin oturma yeri Aile Mahkemesidir.

Evlat Edinme Davası Süreci           

Evlat edinme davalarında, esaslı olarak görülen ve Türk Medeni Kanununda gösterilmiş şartların varlığının saptanması ilk işlemdir. Nitekim bu şartların varlığı halinde evlat edinme davası Aile Mahkemesince karara bağlanabilecektir. Bunun yanı sıra açılacak davanın türüne göre tanıkların beyanları alınmalı, tarafların sosyal ve ekonomik durumları araştırılmalıdır. Dava sürecinde evlat edinecek kişilerle evlat edinilecek küçük arasındaki hukuki ilişki irdelenecek, evlat edinme işleminin gerçekten amacına hizmet edip etmeyeceği saptanacaktır. Bunun için uzmanlardan da görüş alınacak ve bilirkişi raporu olarak dosyada yerini alacaktır.

Evlat Edinme Davası Ne Kadar Sürer ?

Evlat edinme davasında süreç, ilgili kurumlara yazılan yazılara cevap verilme süresine göre değişiklik göstermektedir. Nitekim mahkemeler işlemleri hızlı bir şekilde yapsalar da gerek emniyete yazılan yazılar gerekse de bilirkişi raporlarının geç gelmesi bu süreci uzatmaktadır. İşbu nedenle davanın ne kadar süreceğine dair bilgi vermek pek mümkün olmamakla birlikte en erken 5-6 ay içerisinde dava sonuçlanabilecektir.

Evlat Edinme Davalarında Vesayet Makamının İzni

Evlat edinme davalarında, şayet küçük bir kurumda yaşıyor veya bir vesayet makamının gözetimi altında ise ; evlat edinme işlemleri için vesayet makamlarından izin alınması gerekmektedir. Nitekim bunun için de vesayet makamları kendi araştırmalarını yapmakta, şayet evlat edinme işlemleri usulüne uygun ise icazet vermektedirler.

Evlat Edinme Davasının Sonuçları

Evlat edinme davasının sona ermesi ve evlat edinme kararının çıkmasıyla birlikte bazı hukuki hususlar değişiklik kazanacaktır. Bunları şu şekilde sıralamak mümkündür :

 • Ana ve babaya ait olan hak ve yükümlülükler, evlat edinene geçecektir
 • Evlatlık, evlat edinen kişilerin mirasçısı olacaktır
 • Evlatlık küçük ise evlat edinenin soyadını alacaktır. Evlat edinen kişiler dilerlerse çocuğa yeni bir isim verilmesini isteyebilirler.
 • Şayet evlat edinilen kişi ergin ise ; kendi isteği halinde evlat edinenin soyadını alabilir.
 • Eşler tarafından evlat edinilen küçüğün nüfus cüzdanında ana ve baba hanesine, yeni ana ve babası yazılır.
 • Evlatlık edinilen küçüğün nüfus bilgileri halk arasında kütük olarak adlandırılan nüfus kütüğüne geçirilir.
 • Evlat edinecek kişi veya kişiler, evlat edinme işleminin gizli tutulmasını istedikleri takdirde ilgili mahkeme bu belgeleri gizli tutmakla yükümlüdür.

Evlat Edinme Davası İçin Vekaletname Bilgileri

Evlat Edinme Davasının avukatla takibi için tarafımıza vekaletname çıkarılmalı ve bu vekaletnamede özel yetki verilmelidir. Nitekim evlat edinme işlemi özel bir işlem olup Aile Mahkemeleri vekaletnamedeki bu özel yetkiye önem vermektedir. Evlat edinme işlemleri için tarafımıza vekaletname çıkarılırken ilgili notere ‘evlat edinme davası açmaya, evlat edinme işlemlerini gerçekleştirmeye’ ibarelerinin eklenmesi talep edilmelidir.

Vekaletname verilecek avukat bilgileri şu şekildedir :

Avukat            : Mehmet Emre ULUSOY

Adres              : Sinanpaşa Mah. Hasfırın Cad. No:3/41 Beşiktaş/İstanbul

Baro                : İstanbul Barosu

Vergi D.          : Beşiktaş VD.

Vergi No         : 13895390200

 

Incoming search terms:

 • evlat edinme davası
 • Evlat edinme süreci ne kadar sürer

8 thoughts on “Evlat Edinme Davası

 1. Erdem POLAT

  Selamlar, size üvey babamın ağzıyla yazıyorum.

  Üvey babamın çocuğu olmadığı için 19 sene önce eski eşinin abisinin çocuklarını evlatlık almış. Eski eşiyle çocuk 4 yaşındayken boşanıp velayetini eşine vermiş. Eski eşi evlatlığı 4 yaşında alıp yurt dışına gitti ve o zamandan beri yurt dışındalar. Şimdi ki eşiyle tüp bebek yoluyla çocukları oldu. Sorumuz ise şu;
  Evlatlığını soy adından düşürmek istiyor bunun için nasıl bir yol izlenmeliyiz. Şimdi ki çocuklarının ilerde veraset ilanında sorun yaşamasını istemiyor.

  Reply
  1. Av. Mehmet Emre Ulusoy Post author

   Merhaba,

   Evlatlık olarak almış ise şartlarına bakmak gerekmektedir. Şartlarda aksaklık mevcut ise evlatlık işlemi iptal edilebilir fakat usülüne uygun bir evlat edinme işlemi söz konusu ise maalesef evlatlık ilişkisi kaldırılamaz.

   Reply
 2. Legend

  Meb Esimin eski eşinden çocuğu var fakat görüşmüyorlar.bizimde bebegimiz olmadi çocuk esirgeme kurumuna evlatlık için başvuru yaptık.bebek çıktığında 1 yıl baktıktan sonra evlatlık davası acilicak.bu surecde esimin ilk çocuğu mahkemeye çağırılıp görüşü alınicakmi.merak ediyorum lütfen bilgi verirmisiniz

  Reply
 3. Nurgül öztürk

  Merhaba ,benim ilk esinden 6yasinda bir kizim var.Fakat bababsi yaklasik iki senedir kizini gormeye gelmiyor ve gic bir sekilde ilgilenmiyor daha oncesindede ilgilenmiyordu zaten.Ben ikinci evliligimi yaptim simdiki esiminde ikinci evliligi.sorumuz su.
  Esim kizimi kütügüne almak istyor nufus cuzdaninda babasi olarak simdi esim ve onun soyadini yani benimde simdi ki soyadimin olmasini ve tamamen ilk esimin ustunden cikmasini istyoruz.Nasil bir yol izlemeliyiz.Lutfen acilen cevabinizi bekliyorum.Simdiden teskkurler.

  Reply
 4. Şennur Aslan

  Usulüne uygun yani mahkeme yoluyla evlat edinme olmamış.Ben doğunca kendi üstlerine yazdırmışlar .Evlat edinen kişiler 7yıl önce öldüler kardeşi beni şikayet etti beni evlat edenlerin gerçek çocuğu değil diye mahkemeyi kazandı fakat ben temyize gönderdim sonra yanlış dava açtığı için ben aynı evlatlık olduğum yerde kaldım.Şimdi benim biyolojik aileminde bana çıkardığı kimlik varmış ondan dolayı tekrar dava açıldı hakim benim biyolojik ailemin soy ismini almam gerektiği hakkında karar vermiş .Ben neyapabilirim evlat edinildiğim yerde kalmak istiyorum.

  Reply
  1. Av. Mehmet Emre Ulusoy Post author

   Merhaba,

   Yasalar önünde uygun bir evlat edinme söz konusu olsa idi bu şekilde mağdur olmayacaktınız. Şu aşamada Mahkemelerin yaptığı işlem kayıtların doğruluğunu sağlamak olacaktır. Bu nedenle yapılan işlemler doğrudur.

   Reply

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir