Genel Tatil Ücreti

By | 08 Şubat 2014

            İşçilerin resmi tatillerde, bayramlarda çalışmaları ve bu çalışmaları karşılığında alacakları ücreti İş Kanunu’nun 47. maddesinde düzenlenmiştir. İş Kanunu’nun 47. Maddesi şu şekildedir :  ‘Bu Kanun kapsamına giren işyerlerinde çalışan işçilere, kanunlarda ulusal bayram ve genel tatil günü olarak kabul edilen günlerde çalışmazlarsa, bir iş karşılığı olmaksızın o günün ücretleri tam olarak, tatil yapmayarak çalışırlarsa ayrıca çalışılan her gün için bir günlük ücret ödenir. Yüzde usülünün uygulandığı işyerlerinde işçilerin ulusal bayram ve genel tatil ücretleri işverence işçiye ödenir.’ demektedir.

            Görüldüğü üzere madde metni açık olmakla beraber resmi tatillerde çalışan ve çalışmayan işçilerin alacakları ücrette düzenlenmiştir. Buna göre resmi tatillerde çalışmayan işçi tam yevmiyesini almaya hak kazanacak, resmi tatillerde çalışan işçi ise çift yeymiye almaya hak kazanacaktır.

Genel (Resmi) Tatilde Çalışmanın İspatı

            Resmi tatillerde çalışıldığının ispatında fazla çalışmaya ilişkin ispat kuralları geçerli olacaktır. Buna göre bir işçi, resmi tatillerde çalıştığını ispatlayacak, işveren ise resmi tatillerde çalışıldığına karşılık gelen ücreti işçiye ödediğini ispat edecektir.

İş Sözleşmesinde Resmi Tatile İlişkin Hüküm Bulunması

            Bazı durumlarda işverenler, iş sözleşmelerine resmi tatillerde çalışmaya ilişkin madde koymakta ve işçinin resmi tatillerde çalışmasına ilişkin alacağının önüne geçmek istemektedir. Bu noktada önemle belirtmek gerekir ki sözleşmeye konulan bu tür maddelerin hiçbir niteliği ve önemi yoktur. Resmi tatillerde çalışan işçiler, o çalışmaya karşılık gelen ücretini her halükarda alma hakkına sahiptir.

İş Kanunu Çerçevesinde Resmi Tatil Sayılan Günler

            Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun’a göre genel tatil kabul edilen günler şu şekildedir. Buna göre resmi tatiller ; 1 Ocak yılbaşı günü, 23 Nisan, 19 Mayıs, 30 Ağustos günleri ile Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı günlerinden oluşmaktadır. Arefe günleri de öğlen 13:00’ten başlayarak tatil sayılmaktadır.

Genel Tatil Ücretinde Faiz

            Genel tatil ücreti de İş Kanunu çerçevesinde ücret sayılmaktadır. Buna göre İş Kanunu’nun 34. Maddesi gereğince genel tatil ücretine uygulanacak faiz ; bankalarca mevduata uygulanan en yüksek faizdir. İşveren dava tarihinden önce ihtarname çekilerek temerrüde düşürülmüş ise faiz temerrüde düşülen tarihten itibaren işlemeye başlayacaktır. Şayet kısmi dava açılmış ise faiz davanın ıslah edildiği tarihten itibaren hesaplanacak, belirsiz alacak davası açılmış ise dava başlangıç tarihi faiz başlangıç tarihi olarak ele alınacaktır.

Genel Tatil Ücretinde Zamanaşımı

            Genel tatil ücretinde de işçi ücretlerine uygulanan zamanaşımı süresi uygulanacaktır. Buna göre genel tatil ücretleri, 5 yıl geçmesiyle birlikte zamanaşımına uğrayacaktır.

Incoming search terms:

  • resmi tatillerde çalışma ücreti
  • genel tatil ücreti

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir