İsim Değiştirme Davası

By | 27 Haziran 2013

Genel Olarak İsim Değişikliği (Ad Değiştirme – Ad Tashihi) Davaları  

Toplumda, kişiler çoğu zaman isimlerinden rahatsızlık duymakta, ailelerin koydukları isimleri kabullenememekte veya toplum tarafından bu isimler alay konusu edilmektedir. Nitekim Türk toplumu geleneklerinden en önemlisi, çiftlerin çocuklarına anne-babalarının adlarını koyma isteğidir. İsim değişikliği davalarının aslında büyük bir kesimini bu şekilde konulan isimler oluşturmaktadır. Şahıslar, isimlerinin alay konusu edilmesi, anlaşılamaması veya benzer sebeplerle rahatsızlık duymakta ve isimlerini değiştirme yoluna gitmektedir. İşte bu nedenle isim değişikliği davası ihtiyaç duyulan bir kurum olmuş ve kanunkoyucular tarafından düzenlenmiştir.

İsim Değiştirme Davasında Hukuki Düzenleme

İsim değiştirmeye yönelik hukuki düzenleme Türk Medeni Kanunu’nun 27. maddesinde yer almaktadır. TMK 27. maddeye göre : ‘Adın değiştirilmesi ancak haklı sebeplere dayanılarak hakimden istenebilir. Adın değiştirildiği nüfus siciline kayıt ve ilan olunur. Ad değişmekle kişisel durum değişmez. Adın değiştirilmesinden zarar gören kimse, bunu öğrendiği günden başlayarak 1 yıl içinde değiştirme kararının kaldırılmasını dava edebilir denilerek adın değişitirilmesi davası yasal zemine oturtulmuştur. Bunun yanı sıra isim değişikliğine ilişkin bir diğer yasal düzenleme 1587 sayılı Nüfus Kanunu’ndadır. Buradaki düzenlemeye göre ; isim değişikliğini gerçekleştirecek olan kimseler ilgili mahkemede dava açmakla yükümlüdürler. Nüfustaki bilgiler(isim, soyisim, yaş) ancak ve ancak mahkeme kararıyla değiştirilebilecektir.

İsim Değiştirme Davasında Haklı Sebep

Türk Medeni Kanunu’nun yukarıda bahsettiğimiz 27. maddesine göre isim değiştirmek isteyen kişi için mahkeme, haklı sebep arayacaktır. Şayet haklı bir sebebin olmaması halinde mahkeme isim değişikliğini onaylamayacak, dava reddedilecektir. Her ne kadar madde metninde haklı sebepten bahsedilmişse de kanunkoyucu haklı sebepleri saymamış bu hususu hakimlerin takdirine bırakmıştır. Bugüne kadar süregelen davalarda ise haklı sebepler şekillenmiş ve şu ana başlıklar halinde listelenebilir hale gelmiştir :

 • Milli kültüre, örf veya adete uygun olmama
 • Alay edilebilir, kötü anlam ifade edebilir olma
 • Mesleki açıdan adın zedeleyici olması
 • Başka bir isimle tanınmış olma
 • Din değişikliği

Görüldüğü üzere bu ve buna bağlı sebepler Haklı Sebep oluşturmakta ve isim değişikliğinin önü açılmaktadır. Günümüzde isim değişikliği davalarında en çok karşılaşılan husus adın alay edilebilir olmasıdır. Gerek ailelerin koymuş olduğu eski isimler gerekse de nüfus memurlarının yapmış olduğu hatalar neticesinde kişiler mağdur edilmekte ve toplum içerisinde sıkıntı yaşamaktadırlar. İşte bu nedenle açılacak isim değişikliği davası ile kişiler bu mağduriyetlerini giderme şansı bulacaktır.

İsim Değiştirme Davasında Dava Süreci

Daha önceki makalelerimizde bahsettiğimiz üzere isim değiştirme davasında süreç kısaca şu şekilde ilerlemektedir :

 • Davanın avukat aracılığıyla takibi için vekaletname çıkarılması
 • Davanın açılması
 • 2 adet tanık isminin Mahkeme bildirilmesi
 • Duruşma günü tanıkların beyanıyla Mahkemenin isim değiştirilmesine karar vermesi
 • Gerekçeli kararın yazılması
 • Mahkeme kararının gazetede ilanı
 • Mahkeme kararının kesinleşmesi.

İsim değiştirme davasında süreç bu şekilde ilerlemektedir. Yaklaşık olarak 2-4 ay arası bir süreci olan bu davanın en önemli hususu tanık hususudur. Nitekim uygulamada sıkça dayanılan haklı sebep, başka bir isimle tanınmak ve alay edilebilir isim olma olduğundan dolayı bu hususlar da ancak ve ancak tanık ile ispat edilebileceğinden ötürü Tanıkların beyanları isim değiştirme davasının en önemli hususudur.

İsim değiştirme davası doğru mahkemede açılmalıdır. Aksi takdirde açılmış olan dava reddedilecek ve davacı taraf için ek külfet oluşturacaktır. İsim değiştirme davasında görevli mahkeme Asliye Hukuk Mahkemeleridir. Yetkili mahkeme ise davacı şahsın ikametgah adresinin bağlı olduğu yerdir.

İsim Değiştirme Davası Sonunda Miras Hukuku Hükümleri

İsim değiştirme ve soyisim değiştirme davaların sıkça karşılaşılan sorulardan birisi de mirasçılık hükümlerinin nasıl şekilleneceğidir. Davacılar mirasçı sıfatını kaybedip kaybetmeyeceğini önemle öğrenmek istemektedirler. Türk Medeni Kanunu’nun 27. maddesinde de belirtildiği üzere ‘ad değiştirilmekle kişisel durum değişmez’ hükmünün açık olması. Madde metninden de anlaşılacağı üzere, adını veya soyadını değiştiren şahısların Miras Hukuku bağlamında herhangi bir değişikliğe uğramayacakları açıktır. Nitekim mirasçısı olduğu kişilere mirasçılıkları devam edecek, alt soyları da kendilerine mirasçı olarak yaşantılarına devam edeceklerdir.

Din Değiştirmek – Din Değişikliği

Yasal düzenlemeye göre, nüfus kayıtlarındaki değişiklikler ancak ve ancak mahkeme kararıyla gerçekleştirilir. Fakat bu kuralın istinası : kişinin dinini değiştirmesidir. Din değişikliği isteği yalnızca bir dilekçe ile kayıtlı olunan nüfus memurluğuna gidilerek gerçekleştirilebilir. Fakat dinini değiştiren kişiler isimlerini bu nedenle değiştirebilirler mi ? İşte bu noktada bize YARGITAY’ın vermiş olduğu kararlar ışık tutmaktadır. Yüksek Mahkeme, vermiş olduğu kararlarda din değiştirmenin, isim değiştirme için haklı sebep olduğuna hükmetmiş ve dininin değiştiren kimselerin isimlerini de bu sebeple değiştirmelerinin yolunu açmıştır.

Din değişikliği yalnızca adın değiştirilmesi için haklı sebep oluşturmamakta, soyadın değiştirilmesinde de haklı sebep teşkil etmektedir. Sonuç olarak ; dinini değiştiren kişiler isim ve soyisimlerini bu sebebe bağlı olarak değiştirebilecek ve yaşantılarına yeni isim ve soyisimleriyle devam edebileceklerdir.          

İsim Değiştirme Davası İçin Vekaletname Bilgileri

İsim değiştirme davası için vekaletname çıkarılırken ‘ nüfus davaları açmaya, isim ve/veya soyisim değişikliği davası açmaya’ ibaresinin vekaletnameye eklenmesi gerekir. Vekaletname çıkarılacak notere açılacak davanın isim değiştirme davası olduğunun beyan edilmesi yeterli olacaktır.

Vekalet verilecek avukat bilgileri şu şekildedir :

Avukat             : Mehmet Emre ULUSOY

Adres                : Sinanpaşa Mah. Hasfırın Cad. No:3/41 Beşiktaş/İstanbul

Baro                  : İstanbul Barosu

Vergi Dairesi : Beşiktaş V.D.

Vergi No          : 13895390200

Nüfus Davalarına İlişkin Makalelerimiz İçin Tıklayınız.

Incoming search terms:

 • isim değiştirme davası
 • isim değiştirme ücreti

18 thoughts on “İsim Değiştirme Davası

 1. Bayram Kırca

  Merhaba
  Ben 30 yaşındayım, yurtdışında yaşıyorum ve Türkiyeye her 6 ayda gelip birkac hafta kalıp geri dönüyorum. ..Size sormak istediğim konu ismimi degistermek istiyorum çünkü insanlarla ugrasmaktan sıkıldım sürekli (darbukator baryam veya ayici bayram yidip gururumu kıran kişilerle karsilasiyorum)
  Lütfen bana bunu nasıl yapacağım ve bana ne kadar maddi bedeli olacağı konusunda en kısa zamanda cevap yazarsanız mutlu olurum…
  Saygilarimla
  Bayram Kırca

  Reply
 2. abdurrahman

  İlgilenmeniz umuduyla yazıyorum.
  BAKIRKÖY 10.ASLİYE HUKUK mahkemesine açmış olduğum isim değiştirme davası 4 ay gibi süre sonra nihayete erdi bana ulaşan tebligattan alıntı yaparak yazıyorum.
  GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ
  Her ne kadar mahkememizce yapılan inceleme sonunda “HMK”nın 382/II-a2 383 ve 113/1-c 115/1-2 maddeleri gereğince mahkememizin “GÖREVSİZLİĞİ” nedeniyle dava şartı yokluğundan davanın usulen “REDDİNE” görevli ve yetkili mahkemenin BAKIRKÖY SULH HUKUK MAHKEMELERİ OLDUĞUNA.Kararın kesinleşmesi ve talep haline dosyanın görevli ve yetkili Bakırköy Sulh Hukuk Mahkemesine GÖNDERİLMESİNE,DEĞERLENDİRMESİNE,Görevsizlik ile dosyanın göderilmesine kararından sonra davaya başka bir mahkemede devam edilmemesi ve talep halinde mahkememizce dosya üzerinden bu durumun tespiti ile yargılama giderlerinin davacı tarafça ödenmesine….. “yani davanın Sulh Hukuk Mahkemesi ne açılmasına karar verildi”
  Yani şu ana kadar kime sorduysam, nerde gördüysem isim değiştirme davalarına “ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ” nin baktığını duydum.
  Bu olay üzerine mahkemeye gittim ve oradaki asistandı sanırım konuştuğum veya yardımcısı bana yasada bu konuda boşluk olduğunu ve hakim hanımın “AD-SOYAD” değişikliği davalarına bakmadığını yetkili mahkemenin Sulh Hukuk Mahkemesi olduğunu ama oraya dava açsam bile tekrar “Asliye Hukuk Mahkesine” yönlendiriliceğimi söyledi.
  Yani her halükarda isim değiştirme davam havada kaldı.
  Hazır yazmışken dilekçemdeki gerekçelerimide belirtiyim.İsmimin uzun,benimsemediğim,arkadaş ortamında mizah konusu olması ve başka bir isimle tanınmam.
  Davayı “Asliye Hukuk Mahkesine”den” Sulh Hukuk Mahkemesi” ne taşımak için davayı sonlandırdım.
  Ne yapmalıyım davayı ” Sulh Hukuk Mahkemesi” ne mi açıyım yoksa avukatmı tutmam gerek?

  Reply
  1. Musa Demir

   Bu konuda yasal boşluk yoktur. Kanun gayet açıktır. Mahkemede görüştüğünüz kişi muhtemelen ya yeni katip olmuştur, yada dava ile ilgili olarak buraya yazmadığınız mutlaka farklı bir ayrıntı vardır. Ben bizzat Asliye Hukuk Mahkemesinde çalışan zabıt katibiyim.
   * Nüfus kayıtlarında isim soyisim değişikliğine Asliye Hukuk Mahkemesi bakar.
   * Tapu senedindeki isim soyisim değişikliğine Sulh Hukuk Mahkemesi bakar.
   * Nüfus kayıtlarında kendinizin değil de babanızın adını değiştirmek istiyorsanız talep edilen yeni baba ile soybağı kurulacağından Aile Mahkemesi bakar. (Sadece baba için geçerlidir, anne adı değişecekse yine Asliye Hukuk Mahkemesi bakar)

   Reply
 3. ROJDA

  merhaba adım rojda, ve bu isim artık canımı sıkmaya başladı cunku ınsanlar artık on yargılı okulda iş yerinde sosyal cevrede hep sıkıntı yaşıyorum .. sürekli nereli olduğum soruluyor.. ben sıvaslıyım benı kürt sanıyolar hatta ve hatta terörist diyende var kesin değiştirmem lazim on sekiz yaşıma az kaldı değiştirebiilirmiyim acaba

  Reply
 4. a.rahman

  Mrhba ben isim degisikligi davasi actim bir hafta sonra durusmam var ancak taniklari mahkemeye bildirmk grrekiyrmus ogrenci oldugum icin oturdugum yerden uzaktayim boyle bisey varmi acaba.ayrica karar ne zamn verilir oturdugum yer sezsiz sakin bir ilce yogunluk olmayacak dedigim gbi ogrenciyim karar suresi cok onemli bnim icin avukatim yok sizce olum lu karar alma sansim ne kadar simdiden tesekkurler

  Reply
  1. mehmetemreulusoy Post author

   Açılmış bir dava hakkında yorum yapmamaktayız. Sitemizdeki yazılardan ve yorumlardan faydalanabilirsiniz.

   Reply
 5. şoreş

  İsim değişikliği için çok bi sure beklemek gerekiyor mu ve neler yapmam ve nereye basvurmam gerekiyo cabuk olması için napicam

  Reply
 6. serife

  Isim degistirmel istiyorum ismimden memnun degilim olurmu acaba

  Reply
 7. Çiğdem

  Merhaba size bir sorum olacak ben 2007 yılında şahinder olan ismimi çiğdem olarak mahkeme kararıyla değiştirdim fakat mahkemenin vermiş olduğu kararı gazetede ilan vermedim mahkeme kararı elimde ve yıl 2015 ben ismimi kimliktede çiğdem olsun istiyorum uzun süre olduğu için o kararla değiştirebilirmiyim Yada dava düşmüş olabilir mi nüfus müdürlüğüne sorduğumda oyle bir kayıt dava yok dendi ne yapmam konusunda yardımcı olursanız sevinirim ..

  Reply
  1. Av. Mehmet Emre Ulusoy Post author

   Merhaba,

   Hangi mahkemede davayı açmış iseniz gidip o mahkeme ile görüşmelisiniz. Kararınız verilmiş fakat ilan olmaması nedeniyle kesinleşmemiştir.

   Reply
 8. Black

  Mehmet Bey rica etsem Isim değişikligi davasına ne kadar ücret aldığınız hakkında bilgi verir misiniz ?

  Reply
  1. Av. Mehmet Emre Ulusoy Post author

   Merhaba,

   Vekalet ücretleri hususunda burada bilgi vermemekteyiz. İnternet sitemizde iletişim bölümünden bize ulaşırsanız sizlere yardımcı olabiliriz.

   Reply
 9. Berfin

  Merhaba adım Berfin bende Rojda ile aynı durumdayım benide kürt sanıyorlsr ve çok fazla dalgs geçiyorlar banada pkklı yok terörist diyen çok fazla insan oldum ve çok rahatsızım bundan ismimi değiştirme gibi bir şansım yada idim ekletme gibi bir şansım varmı ?

  Reply
 10. Asdfg

  Bende adimi dinimi degistirdigim icin degistiricem ama onsekiz yasimdan kucugum annem babam ayri vekaletim annemde adim bir sahabe adi ve normal olarak arapca kokenli simdi soracagim soru ise dilekceyi ben mi yazacagim annemmi

  Reply

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir