İştirak Nafakası : Şartları, Süresi, Arttırılması

By | 30 Aralık 2014

İştirak Nafakası Nedir ?

Türk Medeni Kanunu’nda tarafların boşanması ile birlikte varsa müşterek çocuklar hakkında bazı düzenlemelerin yapılması gerekir. Nitekim boşanmanın çocuklar açısından sonuçlarından birisi de çocuklara nafaka verilmesi hususudur. Türk Medeni Kanunu’nun 182. Maddesinin 2. Fıkrasında ‘Velayetin kullanılması kendisine verilmeyen eşin çocuk ile kişisel ilişkisinin düzenlenmesinde, çocuğun özellikle sağlık, eğitim ve ahlak bakımından yararları esas tutulur. Bu eş, çocuğun bakım ve eğitim giderine gücü oranında katılmak zorundadır’ diyerek çocuğa verilmesi gereken nafakaya ilişkin yasa metni düzenlenmiştir.

Uygulamada ve yasada çocuklara verilecek nafaka çeşitleri şu şekildedir :

 • Tedbir Nafakası
 • İştirak Nafakası
 • Yardım Nafakası

Tedbir Nafakası : Türk Medeni Kanunu 169. Maddeye göre geçici bir önlem olan tedbir nafakası boşanma davası süresince çocuğun mağdur kalmaması adına verilen nafakadır.

Yardım Nafakası : Evlilik birliğinin sona ermesiyle birlikte 18 yaşından büyük müşterek çocuğun sağlık,eğitim giderleri devam edecektir. Üniversite eğitiminin ve diğer ihtiyaçların karşılanması adına anne ve babanın yükümlülükleri devam eder. İşte bu nedenle Türk Medeni Kanunu’nda çocuk 18 yaşını doldursa da nafaka hakkı mevcuttur. Bu tür nafakaya da yardım nafakası denmektedir.

İştirak Nafakası : 18 yaşını doldurmamış müşterek çocuk için verilen nafaka türüdür. Burada detaylıca bu nafaka türünden bahsedeceğiz.

Evlilik birliğinde anne ve babaya çocukların bakım, gözetim, eğitim, sağlık vb. sorumlulukları yüklenmiştir. Taraflar boşanmış olsalar da anne ve babanın bu yükümlülükleri devam edecektir. Velayeti kendisinde olmayan çocuk için her anne /baba giderlere katılmak zorundadır. Peki iştirak nafakasına konu edilebilecek giderler nelerdir ?

 • Sağlık Giderleri
 • Eğitim Giderleri
 • Yiyecek Giderleri
 • Giyecek Giderleri
 • Barınma Giderleri
 • Sosyal Giderler ve benzeri giderler iştirak nafakasına konu edilebilir.

İştirak Nafakası Talep Edilmeden Verilir Mi ?

Boşanma yargılaması devam ederken velayeti kendisine verilmeyen tarafın iştirak nafakası ödemesi için boşanma davası açan boşanma avukatının iştirak nafakası talep etmesine gerek yoktur. Aile Mahkemesi Hakimi yargılama esnasında çocuğun haklarını re’sen savunacaktır. Nitekim bu husus kamu düzeninden olup ergin olmayan küçüğün korunması tabiidir. Kısacası, ilgililer talep etmeseler dahi şartları oluşmuş ise hakim iştirak nafakasına hükmedecektir.

Aile Mahkemesi Hakimi Talebi Aşarak İştirak Nafakasına Hükmedebilir Mi ?

Boşanma davasında davacının talep ettiği meblağın üzerinde bir iştirak nafakasına hükmedilmesi halinde bu husus Yargıtay’da bozma nedeni olarak kabul edilmektedir. Halbuki kamu düzeninden olan iştirak nafakasında talebin aşılarak karara bağlanması olağandır. Yargılamayı yapan hakime talep olmaksızın iştirak nafakasına hükmetme yetkisi verilirken talep halinde talebin aşılamayacağını dikte etmek kanunun ruhuna aykırıdır.

Davacı İştirak Nafakası İstemediğini Beyan Etmişse Nafaka Verilir Mi?

Yukarıda da detaylıca izah ettiğimiz üzere iştirak nafakası kamu düzeninden olup tarafların beyanlarıyla şekillenmemektedir. Fakat yukarıda Yargıtay’ın yanlış bulduğumuz uygulaması burada da devam etmekte ve açık bir şekilde iştirak nafakası istenmediği beyan edilmişse iştirak nafakasına hükmedilmemektedir. Yüksek Mahkeme bu görüştedir. Burada önemli olan husus iştirak nafakası istenilmediğinin açık ve anlaşılır bir şekilde belirtilmesidir.

İştirak Nafakası Ne Zaman Sona Erer ?

İştirak nafakasına hükmedilmesi halinde bu nafakanın ne zaman sona ereceği de diğer bir sorunu teşkil eder. Nafaka alacaklısının ölmesi(çocuğun ölmesi) veya çocuğun ergin olması ile birlikte iştirak nafakası sona erecektir.

Ergin Olan Çocuk Yeniden Nafaka Alabilir Mi ?

İştirak nafakası çocuğun ergin olmasıyla birlikte sonra erecektir. Peki ihtiyaçlarını karşılayamayan ve nafaka ihtiyacı devam eden ergin çocuk ne yapabilir ? Ergin olan çocuk artık yardım nafakası için mahkemeye dava açacak ve kendisine eğitim süresi boyunca yardım nafakası verilmesini talep edecektir.

İştirak Nafakası Nasıl Ödenir ?

Boşanma davası neticesinde tarafların boşanmalarına ve velayetin anne veya babada kalmasına karar veren mahkeme, şartları oluşmuşsa iştirak nafakası hususunda da bir karar vermiştir. Peki bahsedilen iştirak nafakası nasıl ödenecektir?

Öncelikli olarak iştirak nafakası Türk Lirası yani Türk parası ile ödenmelidir. Bununla birlikte iştirak nafakası mahkeme kararında belirtildiği şekilde ödenmelidir. Mahkeme kararının ‘Her ay 500 TL iştirak nafakasının müşterek çocuk X’e ödenmesine’ şeklinde olduğunu varsayalım. Böyle bir kararın verilmesi halinde nafakayı ödeyecek kişi her ay düzenli olarak bu bedeli ödemelidir.

İŞTİRAK NAFAKASI DAVASI (ARTTIRILMASI)

Boşanma davasında talep edilmemiş iştirak nafakası için ayrı bir dava açılabilir, çocuk için nafaka talep edilebilir. Yine boşanma davasında hükmedilmiş bir iştirak nafakası var ise şartların değişmesi halinde iştirak nafakasının arttırılması/yükseltilmesi de talep edilebilir. Böyle bir talebin varlığı halinde dava açılmalı ve değişen şartlar mahkeme önüne sunulmalıdır. Nitekim Türk Medeni Kanunu’nun 329. maddesinde de anne ve babanın iştirak nafakası talep edebilem hakkı şu şekilde düzenlenmiştir : ‘Küçüğe fiilen bakan ana veya baba, diğerine karşı çocuk adına nafaka davası açabilir.’ Yine Türk Medeni Kanunu’nun 331. maddesi de durumun değişmesi halinde tarafların yeniden iştirak nafakasını arttırma veya iştirak nafakasının kaldırılmasını yargılar ve kararını ona göre verir. Türk Medeni Kanunu’nun 331. maddesi şu şekildedir : ‘Durumun değişmesi hâlinde hâkim, istem üzerine nafaka miktarını yeniden belirler veya nafakayı kaldırır.’

İştirak Nafakası Davası, İştirak Nafakasının Kaldırılması Davası  ve İştirak Nafakasının Arttırılması Davaları yukarıda bahsettiğimiz maddeler doğrultusunda şekillenecektir.

Anlaşmalı Boşanma Davasında İştirak Nafakası İstenmemişse Sonradan İstenebilir Mi?

Anlaşmalı boşanma davasında müşterek çocuk için iştirak nafakası ödenmemesi kararlaştırılmış olabilir. Böyle bir durumda velayet kendisinde olan tarafın iştirak nafakası isteyip istemeyeceği hususu Yargıtay tarafından çözülmüştür. Yargıtay, böyle bir durumda dahi iştirak nafakasının istenebileceği görüşündedir. Nitekim iştirak nafakası anne ve babanın değil müşterek ergin olmayan çocuğun hakkıdır ve korunması gerekmektedir.

Tarafların Çok Zengin Olması İştirak Nafakası Verilmesini Engeller Mi ?

Boşanan anne ve babanın çok zengin olması iştirak nafakası verilmesini engellemez. Taraflar ne kadar zengin olursa olsun çocuklarının giderlerine katılmak zorundadır. Mahkeme yargılama esnasında ekonomik dengeleri gözetecek ve ona göre karar verecektir.

İştirak Nafakası Talebinde Görevli Mahkeme

İştirak nafakası boşanma davası ile talep edilebileceği gibi ayrı bir dava ile de talep edilebilir. İştirak nafakası boşanma davasıyla da talep edilse, ayrı bir davayla da talep edilse her halükarda Aile Mahkemesinde görevlidir.

İştirak Nafakası Talebinde Yetkili Mahkeme

İştirak nafakası, boşanma davası içerisinde istenmişse boşanma davasındaki yetki kuralları geçerli olacaktır. Şayet iştirak nafakası boşanma davasından ayrı bir şekilde bağımsız olarak bir davaya konu edilmiş(İştirak Nafakası Davası, İştirak Nafakasının Arttırılması Davası ve İştirak Nafakasının Azaltılması Kaldırılması Davası) ve talep edilmiş ise yetkili mahkeme, nafaka alacaklısının yerleşim yeri mahkemesidir. Bununla birlikte davalının yerleşim yeri mahkemesi de yetkilidir.

İştirak Nafakasında Faiz

İştirak nafakasına faiz uygulanabilmesi için nafakanın işlemiş ve muaccel hale gelmiş olması gerekir.

İştirak Nafakasının Arttırılması/Azaltılması/Kaldırılması Davasında Dava ve Talep Zamanaşımı

İştirak nafakasının arttılması, iştirak nafakasının azaltılması veya iştirak nafakasının kaldırılmaları davasında talep için herhangi bir süre yoktur. Taraflar şartların değişmesi halinde başvurularını gerçekleştirebilirler. Ancak iştirak nafakasının yukarıda bahsettiğimiz üzere süresi sona ermiş ise artık iştirak nafakası hakkında talepte bulunulamayacaktır.

Mahkemece hükmolunmuş iştirak nafakası ancak on yıl geriye gidilerek talep edilebilecektir. 10 yılı aşmış talepler zamanaşımına uğrayacaktır.

Incoming search terms:

 • iştirak nafakası ne zaman sona erer
 • iştirak nafakası

73 thoughts on “İştirak Nafakası : Şartları, Süresi, Arttırılması

 1. ferruh

  slm benim bi sorum olcak cevaplarsanız şimdiden teşekkür ederim bi öncelikle anlaşmalı boşandık eski eşim benden iştirak yani cocuk nafakası isdedi 500 lira bende onu kabul etmek zorunda kaldım ama benim icin biraz yüksek ama kabul etmek zorunda kaldım yoksa farklı isteklerde buluncaktı mecbur kaldım şunda eski eşim calışıyor bu nafaka mikarını düşürebilirmiziz ve nekadar düşer 1100 gelirim var

  Reply
 2. Çağrı

  Merhaba,
  Eşim ile anlaşmalı boşanmaya karar verdik ancak sadece iştirak nafakası hususunda anlaşamıyoruz. Sözleşmeye “iştirak nafakasını mahkemeniz takdirine bırakıyoruz” şeklinde eklesek hakim kabul edip karar verir mi? Bir de nafaka belirlemede, nafaka ödeyecek kişinin borç durumu etkili olur mu? Teşekkür ederim.

  Reply
 3. Servet

  Merhaba,

  18 yaşını geçmiş ancak eğitimi devam eden kız çocuğa iştirak nafakası ödenir mi? ödenmezse bunun için mahkemeye başvurmamız gerekir mi? Aksi taktirde 3 ay ödenmemesi durumunda herhangi bir hapis vb. yaptırımı var mı?
  Sorular hakkında yardımlarınızı rica ederim.
  Teşekkür ederim.

  Saygılarımla

  Reply
  1. Av. Mehmet Emre Ulusoy Post author

   Merhaba,

   İştirak nafakası çocuğun ergin olması yani 18 yaşını doldurması halinde sona erer. Bu tarihten sonra ergin olan çocuk yardım nafakası davası açmalı ve nafaka bağlanmasını talep etmelidir.

   Reply
 4. Av. Mehmet Emre Ulusoy Post author

  Merhaba,

  Velayeti almak için gerekçe nedir bunları bilmeden yorum yapmamız imkansız. Bir avukat tutun ve kendinizi avukat ile temsil ettirin.

  Reply
 5. Hakan

  Öncelikle simdiden tesekkür ediyorum..ben esimden 6 yıl önce bosandım yıllardır kızımın nafakasını ödüyorum her ay 300 tl eski esimin durumu iyi kendi evi var arabası var her yıl en pahalı otellerde tatilini yapıyor kendis hemsire yani anlicagınız kızım yoksulluk icinde deyil cok rahat benim yanımada istedigi zaman geliyo her istedigini yapıyorum suan 18 yasında ben artık nafaka vermek istemiyirum mahkemede bunlar gerekce sunsam nafaka kalkarmı yoksulluk yardım nafakasıda vemek istemiyorum ben zaten kızımın herseyini karsılıyorum sırf eski esim bani zorduruma sokmak icin istiyo ihtiyacı oldugu icin deyil onun maddi durumu benden iyi eski esimden haric simdiki esimden iki cicugum daha var cevap verirseniz sevinirim

  Reply
  1. Av. Mehmet Emre Ulusoy Post author

   Merhaba,

   Eşinize ve çocuğunuza ayrı ayrı mı nafaka ödüyorsunuz ? Şayet eşinize yoksulluk nafakası ödüyor iseniz bunun iptali için dava açılabilir. Dava açma arzusunda iseniz iletişim bölümünden tarafımıza ulaşabilirsiniz.

   Reply
 6. sinan bozok

  iyi günler mehmet bey
  ben eşimden 24/01/2014 tarihinde anlaşmalı olarak boşandım boşanma aktinden dolayı mahkeme benim rızam ve onayım ile eski eşime 300 TL yoksulluk nafakası bağladı şuan maddi durumum elverişli olmadıgı için ödeme yapamıyorum 18 ay boyunca ödeme yaptım 1 aydır ödeme yapamadım asgari ücret ile bir şirketde çalışmaktayım kıredi kart borçlarım icralık oldu toplam 3 banka ve vergi dairesinden icra takibib başladı ve bunlara şuan ödeme yapıyorum toplam 950 TL elime 250 TL ücret kalıyor ve evin elektirik ve su faturası ve gıda harcamam oldugu için para yetmiyor eski eşime nafakanın kaldırılması için dava açtım onun şuan çalıştıgını boşanma durumumuzdan sonra ev aldıgını ve üzerimde olan bütün bu icralık işlemlerimi ve borçlarımı beyan eden evrakları mahkemeye sundum onun avukatı beni aradı bu yoksulluk nafakasının iptal edilemeyecegini sen bilmiyormusun bunu ödemek ile mükellefsin diyor bana ve bana son ayı ödemedigim için icra müdürlüğünden tebligat göndermişler 300 TL nafaka için de 432 TL avukatlık ve vekalet masrafları yazmışlar benim şimdi ne yapmam gerekiyor nasıl bir yol izlemeliyim benim açmış olduğum dava 08/10/2015 tarihinde görülecek bu konuda yardımcı olursanız sevinirim…Saygılar…

  Reply
  1. Av. Mehmet Emre Ulusoy Post author

   Merhaba,

   Davanızı açmışsınız ve bu süreçte 300 TL’lik nafakayı ödemekle mükellefsiniz. Şayet dava neticesinde nafaka iptal edilirse ileride geriye dönük olarak bu bedelleri tahsil edebilirsiniz.

   Reply
 7. guven

  Merhabalar esimden ayrilali 3 sene oluyor anlaşmalı boşanma 1 iki cocugumuz var yakın ben bu süre zarfında çocukların bütün ihtiyaçlarını karşıladım ve halen karsilamaya devam ediyorum fakat yakın bir zamanda bana iştirak nafakasi açmış ihtiyaclari karsilamiyor diyerek ben bu zamana kadar nr fatura nede bir fiş gibi vs şeyler biriktir me dim şahit gösterme m olurmu çocuklara psikolog eşliğinde sorma larını istesem olurmu birde maaşının kaçta kaçını nafaka olarak bağlar

  Reply
  1. Av. Mehmet Emre Ulusoy Post author

   Merhaba,

   İştirak nafakası davasının açıldığı tarihten itibaren nafaka bağlanacaktır. Önceden yapmış olduğunuz ödemeler ve yardımların herhangi bir mahiyeti olmayacaktır. Belirlenecek nafaka miktarı hususunda bir yorum yapamayız maalesef.

   Reply
 8. Kazim Ozdemir

  Ben 13 yil once bosandim.oglumun velayeti annesinde ve oglum icin istirak nafaka karari cikti.su ana kadar hic odemedim. Oglumun uzerine 2-3 dukkan var ve annesi kiralari aliyor. Sanirim nafakalari almak icin dava acacaklar.ben su anda işsizim. Ne 6apmam gerekir

  Reply
  1. Av. Mehmet Emre Ulusoy Post author

   Merhaba,

   Boşandığınız esnada iştirak nafakası kararı çıkmış ise icra takibi yapılacaktır. Bu icra takibine yapabilecek herhangi bir işleminiz olmayacaktır. Ancak çocuğunuz hala 18 yaşını doldurmamış ve eski eşinizin de durumu gayet iyi ise iştirak nafakasının iptaline yönelik dava açabilirsiniz.

   Reply
 9. ali ihsan kurt

  Memur emeklisiyim, eski eşimden 2006 yılında anlaşmalı boşandık. eski eşimde öğretmen ve hala görevde. evliliğimizden 1991 doğumlu ve 2001 doğumlu iki kızım var. boşandığımızda nafaka talebinde bulunmayacağını söylemesine rağmen bir sen geçmeden iştirak nafakası açtı ve her kızıma 150+150 olmak üzere toplam 300 tl iştirak nafakası ödemekteyim. Bu arada ben de ikinci evliliğimi yaptım eşim ikiz hamile ayrıca oturduğumuz evi kredi ile aldık ve borçluyuz ve eski eşimin maddi olark durumu bizden çok iyi durumda.Büyük kızım reşit olması ve bu sene üniversiteyi bitirmesi ile büyük kızımın nafakası kendiliğnden kalkarmı , yoksa benim nafakanın kalkması için nasıl bir yol izleyip nereye başvurmam gerekir. şimdiden çok teşekür ederim.

  Reply
  1. Av. Mehmet Emre Ulusoy Post author

   Merhaba,

   Nafaka ödemesi icra müdürlüğü aracılığıyla yapılıyor ise dilekçe ile başvuru yapabilirsiniz. Ödemeler sizin tarafınızdan ay ay yapılıyor ise zaten ekstra bir işlem yapmanıza gerek kalmayacak.

   Reply
 10. Samet Can

  Emre bey size bir sorum olacaktı.Babamın iki evliligi var.Öz annemle olan evliginin resmi nikahı yok.Öz annemden 2 Diger eşinden 4 çocugu var.Bize hiçbir şekilde maddi yardım yapmıyor annem çalışmıyor.Maddi durumumuz çok kötü.İştirak nafakası açabilirmiyiz.Teşkkürker

  Reply
  1. Av. Mehmet Emre Ulusoy Post author

   Merhaba,

   Durumunuz karışık biraz çünkü nüfusta anneniz ile babanız arasındaki ilişkinin sağlanması, ardından velayet hususunun çözülmesi ve bu işlemlerden sonra iştirak nafakası değerlendirilmelidir.

   Reply
 11. Baran

  selam;
  Ben eşimden boşandım, aylık 500 tl yoksulluk nafakası alıyorum. Eşim milli eğitimde şube müdürü nafakanın artırılması talebinde bulunursam hakim nafakamı arttırır mı? Ayrıca çalışmadığım için herkes devletin dul bayanlar için dulluk maaşı alabileceğimi söylüyor. Benim bu maaşı alma gibi bir şansım var mı? Beni aydınlatırsanız çok memnun olurum.

  Reply
  1. Av. Mehmet Emre Ulusoy Post author

   Merhaba,

   Dava açınız ve nafakanın arttırılmasını talep ediniz. Karşı tarafın ekonomik durumu doğrultusunda hakim nafaka artışına gidebilecektir.

   Reply
 12. ilker şahin

  merhaba: eşimden boşandım 2 .çocuğum var eşimden boşandığımda eşimin üzerine hiç bir şey yoktu annesinin yanında kalıyordu ve çocuklara 350tl nafaka bağlandı daha sonra eşimin annesi ve babası vefat etti eski eşime babasından 2 ev ve bir araba kaldı nafakanın azaltılması için dava açtım fakat hakim benim davamı reddetti böyle bir karar olabilirmi??bnm durumum dan çok daha iyi durumu var bende kararı temyize göndedim fakat hiç ümidim yok yasalar hakimlerinn keyfine göremi oluyor anlamış değilim….

  Reply
  1. Av. Mehmet Emre Ulusoy Post author

   Merhaba,

   Hakim kararı vermiş bizim yapabileceğimiz bir şey yok maalesef. İleride eşinizin durumundaki değişikliğe göre yeniden dava açarsınız.

   Reply
 13. Melis

  Merhaba
  Ben 21 yasindayim. Babama egitim nafakasi icin dava acmak istiyorum. Adam zengin uzerinde tarlalar,daireler,dukkanlar,arabalar,tekneler vs.baya bi maasiyla birlikte var. Annemle babam 10 yil once ayrildi annem ogretmen ve uzerinde herhangi bir mulk yok. Bu davayi actigim takdirde egitim surecim baslamis olacak bu sebeple davanin sonuclanmasi ne kadar surebilir? Ayrica benim icin bir avukat tahsis edilmesi gerekli midir? Boyle bir durum olursa baro bana avukat atayabilir mi?

  Reply
 14. Şakir

  Merhaba
  Emniyet Genel Müdürlüğünde Polis Memuru olarak çalışırken eski eşimle anlaşmalı olarak (prokol) 02.10.2012 yılında boşandık. Çokcuklara 500+500=1000 TL tedbir -iştirak nafakası bağlandı. Çocukların velayeti anneden. Biri 1996, diğeri 1997 doğumlu. Üniversite sınavını kazanamadı meslek lisesi olduğu için açıktan Eskişehir Anadolu Üniversitesine kayıt yaptırdı. Anne devlet memuru. Emekli oldum maaşım net 1600 TL nafaka indirim davası açabilirmiyim. Hiç bir mal varlığım yok maaş harici. Hangi mahkemeye dava açılabilir avukat şart mı

  Reply
  1. Av. Mehmet Emre Ulusoy Post author

   Merhaba,

   Çocuklarınızın 18 yaşını doldurmasıyla nafaka yükümlülüğünüz sona erecektir. Fakat çocuklarınız yardım nafakası davası açarak nafakanın devamını sağlayabilirler. Bunun haricinde siz nafakanın iptali/düşürülmesi davası açabilirsiniz. 1600 TL’lik maaş ile 1000 TL’lik iştirak nafakası ödenmesi hakkaniyete aykırıdır bu nedenle mahkeme nafakayı iptal etmese de düşürecektir.

   Reply
 15. stj av.

  üstad merhaba
  Bir yakınım 2006 yılında boşandı. eşinden iştirak nafakası talep etmedi. boşanan yakınım bayan bir çocuğu var. mahkeme kararında iştirak nafakasına gerek görülmedi diye karar vermişti. şimdi geçmiş döneme dönük ödemeler ve bu tarihten itibaren ödenmesini talep eden bir dilekçe ile dava açmamız mümkün müdür? Bu zamanaşımı hangi mevzuatta geçiyor
  selam ve saygılarımla…

  Reply
  1. Av. Mehmet Emre Ulusoy Post author

   Merhaba,

   Geçmişe dönük olarak iştirak nafakası isteyemezsiniz. Dava açılacak ve mahkeme de dava tarihinden itibaren iştirak nafakasına hükmedecektir.

   Reply
 16. Muhsin ertürk

  Merhabalar. 2015 agustos ayında bosanmam anlasmali gerçekleşti 2 çocuğumuz var. 250 + 250 tl nafaka vermeyi kabul ettim. Çocukların velayeti annelerinde. Fakat kendi is yerim vardı. İflas ettim. Şuan bi gelirim yok. Nafakayi düşürmek istiyorum nasıl yapabilirim ? Diğer bir sorumda dava önceden çekişmeli tarafımdan açıldı. 4. Ayda. Bosanma gerçekleşene kadar aynı evi paylaştık. Kararda dava tarihi itibari ile nafaka ödeyeceğim yazıyor. Bunu nasıl çözümlerim. Sonuçta dava sonuçlanana kadar tüm giderler yine bana aitti çünkü aynı evdeyiz. Ayrıca eski eşim suan çalışıyor. Cevaplarıniz için şimdiden teşekkürler.

  Reply
  1. Av. Mehmet Emre Ulusoy Post author

   Merhaba,

   Vermiş olduğunuz nafaka zaten asgari miktardan belirlenmiş bir nafakadır. Bu miktarın dava açmanız halinde düşürüleceğini sanmıyorum.

   Reply
 17. bayram yılmaz

  mehmet bey ben eşime iştirak nafakası ödüyorum 2 kızımız var biri bende 13 yasında biri onda 9 yasında bende eşime 200 tl iştirak nafakası ödüyorum bende olan 13 yaşındaki kızım içinde eşime dava açşam bende ondan iştirak nafakası alabilirmiyim

  Reply
  1. Av. Mehmet Emre Ulusoy Post author

   Merhaba,

   Açabilirsiniz fakat eşinizin bir geliri yok ise veya sizden düşük bir geliri söz konusu ise iştirak nafakası bağlanmayacaktır.

   Reply
 18. Emel Gur

  Merhaba Mehmet Bey, eski esim 11 yasindaki kizimiz icin mahkemenin belirledigi nafakayi odemiyor. Nafaka davasi acmak istiyorum ancak maddi durumumum yetersiz oldugu icin avukat ucreti odemek bana zor gelecek. Avukatsiz kendim mahkemeye gidip dava acabilir miyim. Cevabiniz icin tesekkur ederim.

  Reply
  1. Av. Mehmet Emre Ulusoy Post author

   Merhaba,

   Mevcut bir nafaka var ve ödemiyor ise icra dairesine başvuru yapabilirsiniz. Nafakanın arttırılması davası açmak istiyor iseniz Aile Mahkemesinde bu davayı açabilirsiniz. Becerebilirseniz davayı avukatsız olarak açabilirsiniz.

   Reply
 19. sibel

  Borç tahsilatı yapılmıştır ne demek.çocukların velayeti bende nafakayi ödemediği için icra ya başvurdum.bugün uyap tan mesaj geldi.1800 tl lik borç tahsilatı yapılmıştır diye.bu ne anlama geliyor.

  Reply
 20. Serdar

  İyi akşamlar mehmet bey eski eşime 5 aydır 125tl. İştirak nafakası ödüyorum dün aradı yetmiyor dedi yeniden avukatla iştirak nafakası davası açacam dedi.açabilir mi kazanabilir mi giderleri bana çok ağır geliyor ne yapabilirim yardımlarınız için tesekkur ederim saygilar.

  Reply
 21. meltem

  merhaba bır sorum olacak onemlı nısan ayında anlasmalı olarak bosandık ve 4 yasındakı ogluma aylık 300 tl nafaka baglandı ve babası sadece 3 ay duzenlı yatırdı sonra ıkı ay yatırmadı ve velayetın degıstırılmesı davası actı ve tedbır kararı aldırdı su an mahkeme sonuclanana kadar cocugun babada kalmasına dıye tedbır kararı var ılk durusma goruldu %80 cocugumun velayetı bende kalacak av. o gozle bakıyor benden yana sonuclandıgında o odemedıgı nafakaları yatıracak mı yoksa tedbır kararı tarıhlerınde yatırmaması normal mı bılgı verırsenız sevırırım

  Reply
 22. Emel Gur

  Merhaba,eski esim calismiyor ve suan baskasiyla evli cocugu var. Calismadigi icin nafaka odememe gibi bir hakka sahip mi ?

  Reply
 23. Murat

  Merhabalar, Eşimle 5 yıllık evliyiz ve 3 yaşında bir oğlumuz var. Ayrılmayı düşünüyoruz, eşim öğretmen, iştirak nafakası hususunda anlaştık nakit para verdim ve nafaka talep etmeyecek. Benim sorum şu; nafaka istemeyeceğini tahattüt ederek boşanırsak ilerleyen Zaman’larda benden tekrar nafaka talep edebilir mi? İştirak nafakası talep edememesi için ne yapmalıyım?

  Reply
 24. belma

  Merhaba 2012 yilinda anlasmali olarak ayrildim 2 cocugum var velayetleri bende bosanirken nafaka istemedim ama artik yetisemiyorum bakmiyor ilgilenmiyor cocuklariyla 1200 lira maas aliyor gozukuyor ama 3500 liraya yakin maas aliyor cocuklarim icin nafaka acsam kazanirmiyim bide ne kadar alirim bende asgari ucretle calisiyorum kazanirmiyim cvplarsaniz sevinirim iyi calismalar

  Reply
  1. Av. Mehmet Emre Ulusoy Post author

   Merhaba,

   Nafafa davası açabilirsiniz. Eşinizin almış olduğu yüksek maaşı kanıtlayabilirseniz iştirak nafakası çıkacaktır. İştirak nafakası hiç almıyor iseniz muhakkak nafaka kararı çıkacaktır.

   Reply
 25. ahmet

  Merhaba,
  Çocuğum için düzenli olarak,nafaka ödüyorum,
  annesi evleniyor ve turizde çalışıyor yüksek maaşla,ben 3200,
  eski eşim benden yüksek maaş alıyor,4500 tl.
  nafaka benden düşermi dava açsam,
  birde ben bekarım,
  eski eşim evlendiği için kızımı geri alabilirmiyim,
  teşekkür ederim.

  Reply
  1. Av. Mehmet Emre Ulusoy Post author

   Merhaba,

   Velayet hususunda şansınız var fakat çok düşük. Nafaka hususunda ise mahkeme nafakanın iptaline veya düşürülmesine karar verecektir.

   Reply
 26. Seyhan

  İyi akşamlar 2009yılında boşandıktan sonra 2001 ve2004 doğumlu çocuklarımın velayeti bana verildi ikisine toplam 300tl nafaka ödedi babası daha sonra eski eşimin zorlamasıyla dilekçe vererek velayetlerini babalarına verdim hala onda velayet. Yaklaşık 6aydır kızım yanımda lise 1 öğrencisi. Kızım okula benim yanımdan gidiyor babası maddi yardımda bulunmuyor benim yeni eşim karşılıyor masraflarını ayrıca oğlumda 6.sınıfta ve babasının yeni eşi istemediği için babaannesinin evinde kalıyor ikamet sorunu yüzünden bende kalamıyor oturduğumuz yerler çok uzak Ben yeniden evlendim 3yaşında oğlum var. Maddi durumum yeterli değil iki çocuğumun velayetlerini aşmak istiyorum mahkemenin başlayacağı nafaka en az kadar olur. Eski eşim durumu iyi ama asgari ücretle çalışan gösteriyor kendini ve oda yeniden evlendi 2yaşında kızı var. Nafaka bedeli konusunda aşağı yukarı bir bilgi verirseniz sevinirim.

  Reply
  1. Av. Mehmet Emre Ulusoy Post author

   Merhaba,

   Mahkemenin hükmedeceği nafaka konusunda herhangi bir yorum yapmamız mümnkün değil. Her iki tarafın ekonomik durumu değerlendirilir ve mahkeme de buna göre karar verir.

   Reply
 27. enis yuksel

  Merhaba
  14.10.2015 tarihinde iki çocuk için 350 lira iştirak nafakası davam sona erdi.12.12.2015 tarihinde e devletten gördüğüm kadarıyla icra takibi başlatılmış.Bana hala bir tebliğ gelmedi adresimde kalmıyorum başka bir şehirde çalışıyorum muhtarada bırakılmamış.Benim merak ettiğim geçmişe dönük olanı ödeyemiyeceğim için ceza alırmıyım.İcra dosyasında ne yazdığını bilmiyorum ama ben aylık ödememi hangi tarihten itibaren başlamalıyım ceza almamam için ve icrayla uğraşmadan ptt yada bankaya aylık ödememi yapıp nafaka yazdırsam.icra kendinden düşermi yoksa icra kararını beklemelimiyim.Çalışıyorum ve hapis durumuna düşmek istemiyorum

  Reply
 28. enis yuksel

  geçmişe dönük nafaka için hapis cezası varmı?ben aylık nafakamı nereye yatırmalıyım ispat etmek için mahkemeye

  Reply
 29. Emre karaca

  Merhaba, ben 9 aylık evliliğimden ayrılmak için dava açtım bir aylık çocuğum var ve görmedim henüz ikimizin de maaaşı 3000 tl mahkeme olduğu Zaman maaşlar eşit olduğu için çocuğa nafaka ödermiyim ve ne kadar öderim . Şimdiden teşekkürler

  Reply
 30. ercan eren

  Mehmet bey Aylık 3400 TL gelirim var. Es ve iki çocuk için 1750 TL tedbir nafakası oduyorum. Ayrica oturduklari evin 500 tl olan kirasinida ben oduyorum.Aylık 1500 tl kredi taksidim var. Nafaka miktarı çok yuksek bu durumda gecinemiyorum ne yapmaliyim

  Reply
 31. Serkan

  Merhaba,

  Sn Emre bey eski eşim yabanci uyruklu Türk vatandaşi kendisi yeniden evlendi Türkiyede yasiyor iki çocugum var çocuklarimi yurt dişinda Annesinin yanina birakti çocuklarimi goremiyorum her hafta sonu görme hakkim var mahkeme kararinda.ne yapmaliyim bu durumda saygilar…

  Reply
 32. fırat ureyil

  Merhaba

  2012 yılında eşimle anlaşmalı olarak boşandık ancak anlaşma protokolünü ben mahkeme gününe kadar hiç görmedim eski eşim doldurmuş ve benim yerime de imzalamış idi bende o anki psikoloji ile her dediğine okey dedim bu protokole göre o zaman 6 yaşında olan kızımıza aylık 500 tl nafaka yazmış ben mahkemeye girerken sözlü olarak ona bu miktarı ödeyemeyeceğimi bildirdim oda formalite icabı yazdığını söleyip bir para talebinin olmadığını söyledi.bende kendisinin sözüne güvendim boşanmada bir sorun çıkarmadım.
  boşandıktan sonra ekonomik durumumda oldukça bozuldu 4 yıl olmasına rağmen halen o zamanki maddi problemleri çözmeye çalışıyorum. bu süreçte o bir başkasıyla evlendi çok zengin bir avukatla ve çoçuğumu görme konusunda sık sık problem çıkarır oldu.4 aydır çoçuğumu bana göstermiyor
  sömestr tatilinde görmek için mesaj attım bana birikmiş nafakayı ödemeden çoçuğu göstermeyeceğini söledi.bu dört senede 4 kere taşındı çoçuğum 8 kere okul değiştirdi defalarca bana verip geri aldı çoçuğu.4 aydır çoçuğumu göremiyorum mağdur durumdayım
  1- nafakayı ödeyememek çoçuğumu görme hakkımı elimden alırmı zira icra davası açması umrumda değil ödeyecek gücüm zaten yok asgari ücretliyim
  2-velayat veya nafaka iptal indirim davası açabilirmiyim o çok zengin kazanma şansım nedir
  3-geçmişe yönelik biriken nafakaları iptal etme şansı varmıdır.bu süreçte 1 yıl çoçuğuma ben baktım benim yanımda kaldı.çoçuğun benim yanımda kaldığı süreler nafakadan düşermi yada benimle kaldığı zamanlar içinde karşı tarafın ödeme yapması gerekirmi
  4-tecrübelerineze dayanarak hangi yol haritasını izlemeliyim zira icra davası açıp çoçuğuma polis falan götürüp o psikolojiyi yaşamasını istemiyorum
  lütfen bir yardımda bulunun.bir akıl verin..

  Reply
  1. Av. Mehmet Emre Ulusoy Post author

   Merhaba,

   Nafakaları iptal edemezsiniz ama iptali veya düşürülmesi için dava açabilirsiniz. Eğer çocuğunuzu size göstermiyor ise icra yoluyla çocuğu alabilirsiniz.

   Reply
 33. Av. Mehmet Emre Ulusoy Post author

  Merhaba,

  Gecikmeye girmesi halinde ilgililer İcra Ceza Mahkemesine başvuru yapabilir fakat ödemeye devam edecek iseniz bir problem ile karşılaşmazsınız.

  Reply
 34. shak

  Mehmet bey, iştirak nafakası ödemekte olduğum çocuğumun bende kaldığı 1 aylık süre de de bu iştirak nafakasını ödemeli miyim?
  Teşekkürler…

  Reply
 35. Edip Sinan

  Eşim nafaka artırımı yaptı farkı davanın açıldığı Aydan itibaren mi ödemeliyim Teşekkürler.

  Reply
  1. Av. Mehmet Emre Ulusoy Post author

   Merhaba,

   Mahkeme kararında ödemenin başlayacağı tarih yazar ve muhtemelen dava başından itibaren ödenmesine diyerek karar verilmiştir.

   Reply
 36. AHMET

  Mehmet Bey Mrb
  Eşimle 11 kasım 2015 de anlaşmalı olarak boşandık.9 yasında devlet okulunda okuyan kızımız var.Eski eşimin evi kendisine ait.Aylık 1000 Tl ve her yıl tüfe oranında artış olmak kaydıyla iştirak nafakası ödüyorum.Eski eşim 2000 TL ben 2600 TL maaş alıyorum. ödemekte zorlanıyorum.dava açsam nafakayı 500 TL ye yada bir miktar düşürebilirmiyim.
  yardımlarınız için şimdiden teşekkürler.

  Reply
  1. Av. Mehmet Emre Ulusoy Post author

   Merhaba,

   Dava açabilirsiniz fakat belirlenen bedel anlaşmalı olarak belirlenmiş. Boşanma sonrasında gelirinizde ve giderinizde bir değişiklik oldu ise Mahkemeden talepte bulunabilirsiniz. Fakat bu tip davalarda Mahkemeler, çocuğun çıkarlarını ön planda tuttuğu için nafaka düşürülmesi taleplerini zor kabul ediyorlar.

   Reply
 37. Göksu

  Mehmet Bey Merhaba
  Eski esimle anlasmali olarak 2014 yilinda bosandik ve cocugum özel okula gitmek zorunda oldugu icin 1500lira konustuk fakat odeyemem dedigi 750lira istirak nafakasinda anlastik. Bu sure zarfinda hic artis yapilmadi. Cocugun haliyle her yil okul masraflari artiyor ve hic bir seye karismiyor. Kendisi devlet memuru ailesinin yanina gitti kira odemiyor tum borclarini ailesi kapatti kendine araba aldi. Ben 1900lira maas aliyorum kirada oturuyorum ve cocugumun okul servis ve kirtasiye masraflariyla aylik 1500lira gidiyor. Bu durumda ailemin destegiyle kirami oduyorum. Artirma istedigimde asla arttirmayacagini dava acarsam azaltacagini belirtiyor. Kendisi 3000lira maas aliyor. Cocugun okul masraflati disinda giderleri de var tabiki onlar da ben karsiliyorum. Zaten artik 2 ayda 1 gormeye geliyor. Kendime hic bir sekilde tazminat ve nafaka istemedim fakat baska tanidiklarimin eski esleri cocuklarinin okula ait herseyini karsiliyor.
  Dava acmam durumunda arttirma sansim var mi acaba yonlendirirseniz cok sevjnitim.
  Simdiden cok tesekkur ederim.

  Reply
  1. Av. Mehmet Emre Ulusoy Post author

   Merhaba,

   Ekonomik şartlarda değişiklik meydana gelmesi dava açmanız için yeterli bir gerekçe. Açılacak davada çocuğunuzun giderleri hususunda mahkemeyi yeterince bilgilendirirseniz nafaka miktarında artışa gidilebilir.

   Reply
 38. Mahmut

  Merhaba 22.11.2017 tarihinde velayet davası sonucu davam kesinleşti her ayın 24 unde iştirak nafakası yatırıyordum son kez 24 unde yatırmak zorundamıyım

  Reply

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir