Yaş Düzeltme Davası

By | 29 Haziran 2013

YAŞ DEĞİŞTİRME DAVALARI ASKERLİĞİ ETKİLEMEZ

Bedelli askerlik konusunun gündemde olması nedeniyle sıkça karşılaşılan problem yaş değişikliğinin gerçekleşmesiyle bedelli askerliğe hak kazanılıp kazanılmayacağıdır. Yaş değiştirmenin bedelli askerliğe veya askerliğe herhangi bir etkisi YOKTUR. Askerlik Kanunu’nun 81. maddesi bu hususu düzenlemektedir. Bu maddeye göre ; Askerlik çağına girdikten sonra yapılan yaş değişiklikleri (mahkemece resmi hastane doğum kayıtları esas alınarak yapılanlar hariç) askerlik işlemlerinde dikkate alınmaz. Ancak; yoklamalarısırasında aile kütüğünde yazılı yaşları ile görünümleri uyumlu olmayanlardan kayden yaş düzeltmelerine engel bulunmayanların yaşlarının düzeltilmesi için askerlik şubesi başkanı tarafından Cumhuriyet savcısına müracaat olunur ve yargılama sonucuna göre askerlikleri yaptırılır. Görüldüğü üzere ancak resmi hastane kayıtları olan ve nüfusta bu kayıtlardan farklı bir şekilde tahsis edilen yaşlarda değişiklik yapılırsa Türk Silahlı Kuvvetleri kabul etmektedir.

Yaş Büyütme – Yaş Küçültme Davaları

Günümüzde pek çok kişi, nüfusa geç kaydedilmekte veya erken kaydedilerek gerçek kayıtlarda gerçek yaşlarını görememektedirler. Bu husus kişileri yaşantılarında dönem dönem zorluklar çıkarabilmektedir. Nitekim yakın geçmişte bedelli askerlik imkanın verilmesiyle birlikte gerçek yaşı nüfusta yazmayan kişiler sorun yaşamış ve bedelli askerlik imkanından faydalanamamıştır. İşte bu nedenle yaş değişikliği davaları önem arzetmektedir. Gerek eğitim ve öğretim hayatı bakımından gerekse de devlete bağlı kurumlarda yer alma bakımından yaş hususu önem taşımaktadır. Yaş küçültme ve yaş büyütme hususlarını aynı başlık altında incelememizin sebebi ikisinin de aynı kurallara tabi olması ve yargının her iki dava çeşidini de birlikte ele almasıdır.

Yaş Değişikliği Davasında Hukuki Düzenleme

İsim değişikliğine yönelik hukuki düzenleme Türk Medeni Kanunu’nda yer alsa da yaşın değiştirilmesi, küçültülmesi ve büyütülmesine yönelik düzenleme Nüfus Kanunu’nda yer almaktadır. Bu maddeye göre :

Yaş, ad, soyadı ve diğer kayıt düzeltme davaları ilgilinin oturduğu yer asliye hukuk mahkemesinde Cumhuriyet savcısı ve nüfus başmemuru veya nüfus memuru huzuruyla görülür ve karara bağlanır. Bu davalar düzeltmeyi isteyenlerle, ilgili resmi dairenin göstereceği lüzum üzerine Cumhuriyet Savcıları tarafından açılabilir ve dinlenecek tanıklar, resmi kayıt örnekleri ve belgelerle ispat olunur. Şu kadar ki; ilgilinin görünüşü davayı yalanlayıcı olmaması şarttır. Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu hükümlerine göre ceza mahkemelerinde yapılacak yaş düzeltmesi işlerinde de nüfus başmemuru veya nüfus memuru taraf olarak bulunurlar. Mahkeme kararına karşı taraflar Yargıtay’a başvurabilirler, yaş, ad, soyadı ve kayıt düzeltmesi hakkındaki mahkemeden verilen kararlar kesinleştikten sonra ilgilinin aile kütüne geçirilir. Ad ve soyadının değiştirilmesi, din değiştirme suretiyle de olsa mahkeme kararıyla yapılır. Adlarını değiştirenlerin aile kütüğünde yazılı çocukların baba veya ana adları, soyadlarını değiştirenlerin yalnız eşiyle reşit olmayan çocuklarının soyadları birlikte değiştirilir. Yaş düzeltme davası ancak bir defa açılabilir.  Yaş, ad, soyadı değiştirenler askerlik ödevliliği içinde iseler yapılan düzeltmeler nüfus idarelerince on beş gün içinde askerlik şubelerine de bildirilir. ’ denilmiştir. Hukuki düzenleme bu olmakla beraber yerleşmiş içtihatlar doğrultusunda mahkemelerin dikkat edeceği kurallar söz konusudur. Bunlara aşağıda değineceğiz.

Yaş Değişikliği Davasında Mahkemenin Aradığı Şartlar

Mahkemece yaş değişikliğine karar verilebilmesi sıkı şartlara tabi tutulmuştur. Bu şartları kısaca sayacak olursak :

 • Hastanede veya doğum evinde doğmuş olmamalı
 • Dış görünüş, beyan edilen yaşa uygun olmalı
 • Beyan edilen yaşta bir kardeş bulunmamalıdır.

Kanunun ve mahkemelerin aradığı şartlar bunlar olup bu şartları değerlendirmek gerekirse;

Hastane – Doğumevi: Yaş değiştirmek isteyen şahıs, herhangi bir hastane veya doğumevinde doğmuş olmamalıdır. Buaradaki şart, şahsın doğumunu belgeleyen herhangi bir resmi evrakın olmaması halidir. Şayet doğuma ilişkin resmi bir evrak söz konusu ise mahkeme bu evraka bağlı kalıp davanın reddine karar verecektir. O nedenle yaş değişikliği için resmi bir kurum veya kuruluşta doğmuş olmama ilk şarttır.

Dış Görünüş: Yaş değiştirmek isteyen şahıs, beyan ettiği asıl yaşın görüntüsüne uygun olmalıdır. Şayet o yaştaki birisinin dış görünüşüne sahip olmayan birisini beyanını mahkeme dikkate almayacak ve yalan beyan dolayısıyla kanaat oluşturamayacaktır. Böylelikle açılmış olan dava reddedilecektir. Beyan edilen yaş şayet 1-2 yaş büyük veya küçük ise mahkeme açısından pek bir sorun teşkil etmeyecektir.

Kardeş Şartı: Şayet, davacının beyan ettiği yaşta bir başka kardeşinin mevcut olması davanın reddini gerektirecektir. Nitekim annenin gebe kalma ve gebelik süresi dikkate alınacağından aynı süreç içerisinde iki kişinin doğumunun gerçekleşmesi mantık kurallarıyla bağdaşmayacağından ötürü davanın reddine karar verilecektir. İşbu nedenle beyan edilen yaşta bir kardeşin bulunmaması gerekmektedir.

Yaş Değişikliği Davasında Kemik Radyolojisi

Yaş değiştirme davaları görülürken ilgili mahkeme, davacının kemik yaşının tespitini isteyebilir. Adli Tıp Kurumu aracılığıyla şahsın kemik yaşının tespiti gerçekleştirilir ve kemik yaşına göre mahkeme davacının talebini red veya kabul eder. Fakat kemik yaşı tespiti yalnızca 22-25 yaşa kadar gerçekleştirilebilmekte, bu yaştan sonra kemiklerin gelişim göstermemesi nedeniyle yaş tespiti imkanı kalmamaktadır.

Yaş Değişikliği Davasında Dava Süreci

Yaş değiştirme ( Yaş düzeltme, yaş küçültme, yaş büyütme) davalarında dava süreci şu şekilde ilerlemektedir :

 • Talep sahibinin yaş değişikliği şartlarını taşıyıp taşımadığının tespiti
 • Şartların varlığı halinde avukata vekaletname çıkarılması
 • Bildirilen 2 tanıkla birlikte davanın açılması
 • Duruşma günü tanıkların beyanı ve mevcut delillerle birlikte Mahkemenin yaş değişikliğine hükmetmesi
 • Gerekçi kararın yazımı
 • Kararın mahalli bir gazetede ilanı
 • Mahkeme kararının kesinleşmesi.

Yaş değiştirme davalarında süreç bu şekilde ilerlemekte olup dava süresi 2-4 ay arasıdır. Nitekim bu süre mahkemenin yoğunluğuna göre değişebilmektedir. Bunun yanı sıra şayet mahkeme kemik yaşı tespiti talep ederse dosyanın Adli Tıp Kurumuna gitmesi dolayısıyla süreç daha da uzayacaktır.

Yaş değişikliği davalarında dava, doğru yerde ve doğru mahkemede açılmalıdır. Nitekim yetkisiz ve/veya görevsiz bir mahkeme açılmış olan dava, mahkeme hakimi tarafından reddedilecek, davacı taraf için maddi külfet ve zaman kaybına yol açacaktır. İşte bu nedenle bu hususlara dikkat edilmeli, mümkün olduğu ölçüde yaş değişikliği davalarında hukuki yardıma başvurulmalıdır.

Incoming search terms:

 • yaş büyütme davası ne kadar sürer
 • yaş küçültme davası ne kadar sürer

277 thoughts on “Yaş Düzeltme Davası

 1. CENK ÇAKMAK

  SAYIN AVUKATIM EN BAŞTA SORUM ŞU KENDİ ÖZ BABAMI DAHA ÖNCE HİÇ GÖRMEDİM.ANNEMİN SOYADI İLE BENİM SOYADIM DEĞİŞİK YAŞIM 22 OLUCAK ANCAK KEMİK YAŞIMI ÖLÇTÜRDÜM 17 YAŞ OLARAK ÇIKTI. YANİ O YAŞA GÖRE 16-17 YAŞINDA GÖZÜKÜYORUM.YAŞ KÜÇÜLTME MESELESİNDE SANIRIM HASTANEDE DOĞUM OLMAMASI GEREKİYORMUŞ ONU NEREDEN ÖĞRENEBİLİRİM VE BU DAVANIN BANA MALİYETİ NE KADAR OLUR ? TEŞEKKÜR EDERİM.

  Reply
  1. mehmetemreulusoy Post author

   Cenk Bey, şayet hastane veya doğumevi gibi resmi kayıtların tutulduğu bir yerde doğmadıysanız yaş değişikliğiniz gerçekleştirilecektir.

   Reply
   1. süleyman

    benim yaşım 17 17.02.1997 dogumlıyum yaşımı büyültürsem nekadar zamanda büyüte bilirim

    Reply
   2. hanedan01

    dogum kayıtları nasıl kontrol edilebilir acaba nereye muracaat etmemiz lazım

    Reply
   3. Binnur

    Merhabalar;
    Küçük oğlum 24 aralık 2007 tarihinde 35 haftalık olarak doğdu yani normal doğum tarihinden 5 hafta önce ve nüfusa da bu tarihte kayıt oldu. Şimdi sormak istediğim konu şu oğlum okula 5.5 yaşında başlamak zorunda kaldı. Bunun bir çok olumsuzluğunu tek okul hayatında değil spor hayatında da yaşıyor Türkiye de derece alan bir sporcu ama bu 6 günden dolayı her zaman kendinden bir yaş fazla sorumluluk alıyor ve kendinden büyüklerle yarışıyor çocuk çok yıpranıyor. Kısaca ben oğlumun yaşını doğması gereken yaşa aldırabilir miyim? Eğer böyle bir şansımız varsa çocuğum büyüyüp daha büyük sıkıntılar yaşamadan yapmak isterim. Şimdiden teşekkür ederim

    Reply
  2. Abdurrahim

   Meraba Mehmet abi ben Abdurrahim Gülice siverek doğumluyum babam ben doğmadan vefat etmiş benden büyük 3ablam var 2 si evli hepimizin yaşı dört beş yaş küçük yazılmış ve ve en kötüsü iki ablam ikiz yazılmış babamın vefatından sonra 15 yaşındaki öz amcam evlenmiş annemle öz babamın evlenmesi olmadığından dolayı amcam çıkardı kimliklerimizi sigorta için bizi üstüne kaydetmek istedi ama aramızda çok az bir yaş vardı onun için olmuyormuş sonra nüfus müdürü yaşlarını küçültelim dedi ve şimdi rezil olmuşuz ben 20 yaşıma girdim kimlikte 2001 doğumluyum ablalarımın ikisi evli birinin iki diğerinin 3 çocuğu var biri 1999 diğeri 1998 doğumlu evlenmeleri de yok zaten sen soyle abi hayatım mahfolmuş ne yapayım ben…

   Reply
   1. Av. Mehmet Emre Ulusoy Post author

    Merhaba,

    Yapmanız gereken işlem hızlı bir şekilde dava açmak olmalı. Bu durum Nüfus Müdürlüğünün çözebileceği bir iş değil artık.

    Reply
 2. serdar tarınç

  İyi günler .
  Sorum şu şeklide
  Yaşımı 1 yaş büyütmek istiyorum kilikte 07-03-1997 doğumluyum kemik yaşımı ölçtürdüm , +18 ile uyumludur dediler + nüfus müdürlüğünde doğum raporum yok bir beyanla kaydedilmişim olanağı varmıdır bunun ?

  Reply
 3. Osman halisdemir

  İyi günler…
  Ben 10/12/1998’de hastanede doğmuşum fakat baba beni 10/12/1999 doğum tarihli kaydetmiş benim bunu düzeltme şansım varmı? Benim için bu 1-2- yaş çokkk önemli.
  Şimdiden teşekkür ederim iyi günler… 🙂

  Reply
  1. mehmetemreulusoy Post author

   Yaşınızın değiştirilme durumu var Osman Bey. Hastane kayıtlarını kontrol edip bize ulaşınız.

   Reply
 4. Ferhat

  Sayin avukat bey benm yaşim 1999.olarak kimlige yazilmiştir ve gerçek doğumum 1996 ben yaşimi 1995 olarak yapmak istiyorum ve zorundaym acaba bunu 1995 olark yapma imkanm varm..teşekürler

  Reply
 5. Ferhat

  iyi günler.. sayın avukat bey benim yaşım kimlite küçük yazılmış 1999.olarak benm gerçek doğum yaşımsa 1996 ve ben doğum yaşımı 1995 olarak yapmak istiyorum ve mecburum….ve ben dava açmışım dilekçemde 1995 olarak yazdırdım bunu 1996.olarak değilde 1995 olarak nasıl yapa bilirim… teşekürler

  Reply
 6. Faruk Öz

  Merhaba,

  Hastanede doğmuşum ama nüfus cüzdanımdaki doğum tarihim ile gerçek doğum tarihim farklı olup 2 yaş büyük görünüyorum. Bu durumda başvuracağım mahkeme resmi hastane kayıtlarını dikkate alacaktır diye düşünüyorum. “Hastanede doğduysanız mahkeme davanın reddine karar verir” şeklindeki yorumunuzu bu bağlamda değerlendirmenizi rica ediyorum.

  Reply
 7. berkan başar

  merhaba,öncelikle kimlikte 01.01.1996 doğumluyum fakat babam beni kardeşimle birlikte nüfüsa yazdırmış nüfüsa kayıt tarihi 2002 klinik gibi bir yerde dogdun diyorlar fakat şuan yıkılmış. 175 cm boyum var fakat 51 kg yim ip ince biriyim acaba yaş düzeltme imkanım varmı? futbol oynuyorum benim için önemli dogdugum klinik yıkılmış cevap vereceğinizi umuyor teşekkür ediyorum.

  Reply
 8. çavuş

  sayın avukat bey benım yasım kımlıkte 01.04.1996 dıye kayıt yapılmıs nufusa ama gercek yasım 1993 tur ve suan 18 yası gectım ve yasımı buyutmek ıstıyor davayı anneme ve babamamı yok nufusamı dava açayım yardımcı olursanız cok makpule gecer sımdıdın tesekurler

  Reply
 9. Büşra eryeşil

  Değerli büyüğüm
  27/12/2000 hastane doğumluyum.Bu tarz davalar ile ilgili yetki kime ait?Milletvekilleri tarafından mı kanunda değişiklik yapılarak bu kanun ile ilgili düzenleme yapılabilir?Birde yaş küçültme ilgili kanun ve maddesini ögrenebilir miyim? teşekkürler

  Reply
 10. erdal

  SAYIN AVUKAT Ben gerçekte 1991 doğumluyum fakat babam beni 1990 olarak kaydetmiş. dava açarak yaşımı küçültmem mümkün mü? dava açsam yaşımı küçültme sansın nedir? teşekkürler.

  Reply
 11. Erhan Kocaman

  Sayın Avukat bey ben yaşımı büyütmek istiyorum kimlikte Yaşım 10.09.1997. ama benim gercek yasım
  27.05.1996 ben yasımı nasıl buyutebilirim ben arac kullanıyorum bu yüzden ehlıyet bana zorunlu oldu gecenlerde ehlıyetsizlikten 3.000 Tl ceza yedim bir daha yemek ıstemıyorum o yuzden dava ne kadar surer sonucta 1 yas buyutulucek 1 yas buyutec dıye mahkeme ne kadar surer… saygılar

  Reply
 12. Eda

  Merhaba, ben kimlikte 13,09,1999 doğumlu gözüküyorum, fakat dış görünüşüme de olgunluk seviyeme de çevremdekiler 20-21 diyor, zaten bende yaşıtlarımla anlaşamıyorum ve hareketleri Çocukça geliyor, yaş büyültme davası açsam yaşım büyültülür mü ?

  Reply
 13. Hayrettin

  Sayın avukat bey benim yasin 15/12/1989 ama gerçek yasin değil gerçek 1992 Bunu düzelmek istiyorum kemik yaşında sıkıntı olur mu Ve nasıl yapabilirim.

  Reply
 14. Hayrettin

  Sayın avukat bey benim yasin 15/12/1989 ama gerçek yasin değil gerçek 1992 Bunu düzelmek istiyorum kemik yaşında sıkıntı olur mu Ve nasıl yapabilirim. Hastahanede falan doğmadı babAm kendisi diyor kafadan attim. bir rica etsem maliyeti ne kadar olur

  Reply
 15. gül

  sayın avukat bey öncelikle burda bizleri aydınlattığınız için çok teşekkürler benim sorum şu kimlikte 1985 doğumluyum tescil tarihim 1987 yaşımı küçültmek istiyorum annem 1988 doğumlu olduğumu söylüyor evde doğmuşum şimdiye kadar çok zorlandım yaşım büyük olduğu için büyük davranmak zorunda kaldım küçülte bilirmiyim yaşımı ne kadar zaman alır ve ne kadar bi mebla ödemem gerek çok sağolun lütfen beni aydınlatın kemik testi yaşı en son 5 diyor ne yapmam gerekiyor

  Reply
 16. defne can

  merhaba ben 1990 hastane dogumluyum yasimi kucultmek istiyorum hic mi sansim yok ve yasimdan kucuk gosteriyorum .

  Reply
 17. nil

  ben hastane dogumluyum ama yasimi degistirmek istiyorum ve bu benim psikolojimi olumsuz etkiliyor hic mi sansim yok dava acmak icin.

  Reply
 18. Gökhan

  Merhabalar iyi günler
  Kimlikteki yaşım 15.04.1986 gerçek yaşım 23.04.1988 evde doğmuşum. Kimliğimi1994 yılında çıkarmış babam resmi nikahı olmadığı için 1994 de resmi nikah yaparak kimliğimi çıkarmış benden küçük kardeşimin doğun günüde 20.10.1988 dir.
  -yaşımı küçültebilirniyim ?
  -bunun için yapmam gerekenler
  – ne kadar sürer ve maliyeti ne olur?

  Reply
  1. mehmetemreulusoy Post author

   Yaş değişikliğine dair dava açılması ve bu davada doğum tarihinizin tanıklar yoluyla kanıtlanması gerekmektedir. Süreç ve detaylarla ilgili tarafımıza mail atmanız halinde bilgi verebilmekteyiz.

   Reply
 19. emel

  Ben evde doğmuşum nüfusa ekim 1975 olarak gorunuyorum ben yaşını 1976 olarak değiştirmek istiyorum acaba dava acabilirmiyim bu benim için çok önemli birde maliyeti ne olur dava ne kadar surer

  Reply
  1. mehmetemreulusoy Post author

   Evde doğmuş olmanız ve tanıklarla bu hususu desteklemeniz halinde yaş değişikliği işleminiz gerçekleştirilecektir.

   Reply
 20. Banu

  Avk bey 1985 hastane doğumluyum yaşımı küçültmek istiyorum çalışma şartları gereği yaş problem oluyor büyüsden yaşımı küçültmek istiyorum cevabınızı bekliyorum

  Reply
  1. mehmetemreulusoy Post author

   Nüfusa tescil tarihiniz önem taşımaktadır. Buna göre değişiklik işlemleri gerçekleştirilecektir.

   Reply
 21. ismail

  Merhaba. Benim dogum tarihim 02.12.1986 fakat nüfüs cüzdanimda yazili olan 01.01.1987 suan meclise sunulan kanun teklifine gore bedelli askerligi bir gün ile kacirma ihtimalim yuksek. Yas buyutme isleminde danistigim avukat kanun cikmadan duzeltme yapilirsa kanundan yararlanabilecegimi soyledi. Ben burdaki yorumlari okuyunca sizede danismak istedim. Bu durumla ilgili yapabilecegim nedir size gore?

  Reply
  1. mehmetemreulusoy Post author

   Yaş değişikliğine ilişkin dava açmanız gerekmektedir. Bu hususta yapabileceğiniz başka bir işlem görünmemektedir.

   Reply
 22. Sinan

  Meraba

  Benim gercek doğum Tarihim 12.12.1995 ama Kimlikde 12.12.1996 . Evde doğdum . Yaşımı gerçek yaşım olarak değiştirmek istiyorum . Ama Şuan Kimlikde Annem ile Aramda 16 Yaş var ve 1 Yaş daha büyütürsem 15 Yaş farkımız olacak . Bu benimiçin sıkıntı lurmu . ne yapabilirim .
  Şimdiden Tşk ederim . . .

  Reply
  1. mehmetemreulusoy Post author

   Yaş değişikliği işlemi sonrasında anneniz ile aranızdaki yaş farkının azalması sorun teşkil etmeyecektir. Ülkemizde o yaşlarda doğum yapıldığı gerçeği mahkemelerce de kabul edilmiş durumdadır zaten.

   Reply
 23. nihal

  merhaba avukat bey ben babamın yasını büyütmek istiyorum babam kımlıkte 4 yas kucuk yazılmış.babam normalde sımdı emeklı olmuştu ama yastan dolayı kurtarmıyor yası bekliyor.mahkemeye bas vurup yasını büyütsek emeklı olurmu sımdı.yardımcı olursanız sevınırım ıyı günler.

  Reply
  1. mehmetemreulusoy Post author

   Emeklilik yaşını ‘yaş değişikliği davası’ açarak bertaraf edemezsiniz. Daha önce yapmış olduğumuz uygulamalarda yaş değişikliği işlemini gerçekleştirsek bile bu değişiklik emeklilik için beklenmesi gereken süreyi değiştirmiyor. Bilginize.

   Reply
 24. burak akyüz

  ben 1998 kasım doğumluyum ama okulda 1999lularla birlikte başlamışım yaşımı bir yaş küçültme olasılığım varmı vücut olarakta yaşıtlarımdan daha küçük görünüyorum hastanede doğmuşum cevaplarsanız çok sevinirim

  Reply
  1. mehmetemreulusoy Post author

   Merhaba,

   Kemik yaşı tespitiniz neticesinde bahsettiğiniz gibi 1999 doğumlu bir yapıya sahip iseniz değişiklik gerçekleştirilecektir.

   Reply
 25. ismail tanboğa

  merhaba emre bey . benim kimlikteki doğum tarihim 10.05.1996 dır. asıl dogum tarihim 3.07.1998 dir . dogum haastanede gerçekleşmedi . mahkemeye açıcagım dava sonucunda bu yanlışlığı duzeltebilirmiyim ? yardımcı olursanız sevinirim .

  Reply
  1. mehmetemreulusoy Post author

   Merhaba,

   Kimlikteki yaşınızı düzeltebilirsiniz fakat mahkeme tarafından kemik yaşı tespiti yapılacaktır. Bu tespit neticesinde eğer 96 doğumlu kişilerin kemik yapısına uygun iseniz değişiklik gerçekleşecektir.

   Reply
 26. mehmetemreulusoy Post author

  Merhaba,

  Değişiklik işleminiz gerçekleştirilebilir. Buradan dava ile ilgili ücret vb. bilgileri verememekteyiz. Tarafımıza mail atmanız gerekmektedir : info@emreulusoy.av.tr

  Reply
 27. özgür

  merhaba,
  Ben hastanede 1987 yılında doğmama rağmen nüfusa 1988 olarak kaydedilmişim. Şimdi hastaneden doğumum ile ilgili resmi belgeyi alıp mahkemeye başvurursam doğumum 1987 olarak değiştirilir mi? Yalnız problem şu ki benden büyük kardeşim de kimlikte 1987 tarihli gözüküyor ama o evde doğmuş. sizce hakim nasıl bir karar verir veya izlemem gereken yol nedir? Son soru 27 yaşındaki birinden kemik yaşı tespiti isterler mi? Teşekkürler.

  Reply
  1. mehmetemreulusoy Post author

   Merhaba,

   Tescili yapılacak yılda bir kardeşinizin bulunması değişikliği önleyecektir. Kardeşinizin doğumu ile sizin doğumunuz arasında mantıki bir süre olması gerekmektedir.

   Reply
 28. KAZIM

  Mehmet bey merhaba,

  Bende 18/11/1987 yılında hastanede doğmuşum. Fakat kimliğimde 03/07/1988 yazıyor ben bunu düzeltmek istiyorum. Fakat doğduğum hastane kapanmış bu doğum kayıtlarını bulabileceğim bir yer var mı? Eğer bulamazsam yaş düzeltme işlemini nasıl yaptırabilirim ve ne kadar sürer?

  Reply
  1. mehmetemreulusoy Post author

   Merhaba,

   Hastane doğum kayıtlarınızı ancak varsa hastane arşivinden yoksa nüfus müdürlüğünden öğrenebilirsiniz. Nüfus Müdürlüğüne ise bildirim yapılmışsa öğrenebilirsiniz. Yaş düzeltme davasının süreci ve ne kadar süreceği hakkında yazımızı okursanız bilgi sahibi olursunuz.

   Reply
 29. Serhat

  Merhaba ben kimlikte 19.08.1991 liyim kız kardeşimde kimlikte 1988 li ama ben normalde 86 lıyım bunu düzeltme şansımız var mı dava acsak

  Reply
  1. mehmetemreulusoy Post author

   Merhaba,

   Kardeşinizin yaşı sizden büyük olduğu için mahkemeler bu tür değişiklikleri gerçekleştirmemektedir. Yine de hakimlerin tavrı değişkenlik gösterir. Davayı açmak sizin için çok mühim ise açınız.

   Reply
 30. ayhan erkan

  MERHABA MEHMET BEY ,
  KİMLİK YAŞIM 16, BEN FUTBOL KULÜBÜ ALT YAPILARINA GİREBİLMEK İÇİN YAŞIMI 3-4 YIL KADAR KÜÇÜLTMEK İSTİYORUM ACABA BU MÜMKÜN MÜ ? FUTBOLCU OLMAK EN BÜYÜK HAYALİM ONUN PEŞİNDEN KOŞMAK İSTİYORUM. BİR FUTBOL KULÜBÜNE ERKEN YAŞLARDA GİDEMEDİĞİM İÇİN ,ŞUANKİ YAŞIM (16) SORUN OLUYOR . LÜTFEN YARDIMCI OLUR MUSUNUZ CEVABINIZI BEKLİYORUM.

  Reply
  1. mehmetemreulusoy Post author

   Merhaba,

   25 yaşından küçükler için kemik yaşı tespiti yapılmaktadır. Bu durumda sizin kemik tespitiniz gerçekleştirildiği zaman 12 yaşında bir çocuğun kemik yapısı eşleşmeyecektir. Bu nedenle yaş değiştirme imkanınız maalesef yok.

   Reply
 31. ahmet

  Mrb benm babam 57 dogumlu gorunuyor kimlikte. Ama 5 yas kucuk yazmıslar. Emekli olması icin emeklılik yasının dolması gerekiyormus. Yasını duzeltme gibi bi durum varmı varsa nereye basvuru yapmalıym

  Reply
  1. mehmetemreulusoy Post author

   Merhaba,

   Yaş değişikliği davalarının sonucuna göre kişilerin emeklilik durumu değişmemektedir. Yaş değişikliğini gerçekleştirmiş olsanız dahi emeklilik için bu değişikliği kullanamayacaksınız.

   Reply
 32. derya gül sahan

  Merhaba,
  Ben 22 aralık 1980 hastane doğumluyum. İş sınavlarında 8 gün için bir yıl kaybedeceğim. Bu nedenle Ocak 1981 olarak doğum tarihimin değişmesini istiyorum. Hastane doğum kaydım bulunmasına rağmen dava açsam iş sınavları için yıl kaybetme durumu haklı bir neden olarak kabul edilebilir mi? Yoksa davanın reddine mi karar verilir?
  Teşekkür ederim.

  Reply
  1. mehmetemreulusoy Post author

   Merhaba,

   Yaş değişikliği işleminiz gerçekleştirilebilir. Kişinin yaş değişikliği için haklı bir neden ileri sürmesi mahkemece aranmaz. Mühim olan tanıklarla ve kemik yaşı tespiti ile iddia ettiğiniz yaşta olduğunuzun kanıtlanmasıdır.

   Reply
   1. derya gül sahan

    Öncelikle teşekkür ederim.
    Ama tekrar belirtmek istiyorum. Doğumum “hastane”de gerçekleştiği için yazılı kayıtlara rağmen tanık ifadesi mahkemece itibara alınır mı?
    Kolay gelsin.
    İyi çalışmalar.

    Reply
 33. havva

  Merhabalar,
  1987 yılında doğum hastanesinde doğdum. Ancak, nüfus cüzdanımda doğum tarihim 1990 yazmaktadır. Şimdi yaşımı düzeltmek istiyorum ancak araştırma yaptığımda herhangi bir sağlık kurumunda doğmamış olma şartı aranıyor. Elimde hastanede doğduğuma dâhil de bir evrak vs yok. Bu konuyu nasıl çözebilirim bilgi verilmesi rica olunur.

  Reply
  1. mehmetemreulusoy Post author

   Merhaba,

   Yaş değişikliği davası açılarak mahrumiyetiniz giderilebilir. Mahkemede dinleteceğiniz tanıklar ile doğumunuzu kanıtlayabilir yaş değişikliğinizin tescilini sağlayabilirsiniz.

   Reply
 34. özgür

  Ben, ablam ve abim aynı anda mahkemeye başvurup yaşımızı büyütebilir miyiz? Bunun için ayrı ayrı dilekçe mi yazmalıyız yoksa ortak yazılmış bir dilekçeyle başvuru yapmamız mümkün müdür? Epey araştırdım ama ortak bir dilekçe örneği bulamadım. Bu konuda yardımcı olabilir misiniz? Teşekkürler.

  Reply
  1. mehmetemreulusoy Post author

   Merhaba,

   Davaların farklı farklı açılması gerekmektedir. Dilekçe örneği konusunda yardımcı olamıyoruz.

   Reply
 35. mehmetemreulusoy Post author

  Merhaba,

  Yaş değişikliği davası açıldığı zaman kemik yaşı tespitiniz yapılacaktır. Bu tespit neticesinde yaş değişikliği işleminiz uygun ise mahkeme kararı verecek ve gerçek yaşınıza tescilinizi sağlayacaktır.

  Reply
 36. leyla

  mrb benim ciddi anlamda kimlik sorunum var ve hiç bir Allah ın kulu yardımcı olmuyor bana lütfen yardımcı olun bana babamın yapmış olduğu hatayı ben çekiyorum lütfen bana yardımcı olun lütfen

  Reply
  1. mehmetemreulusoy Post author

   Merhaba,

   Probleminizi detaylı olarak aktarırsanız yardımcı olabiliriz.

   Reply
   1. leyla

    çok karışık bir durumum var artık anlatmaktan yoruldum :(( benim gerçek yasım 28 benden 6 yaş buyuk olan vefat eden ablamın kimliği ne yazık ki bana bırakıldı okul döneminde her zaman bana problem oldu ve şimdi üniversiteyi bitirdim iş hayatına atılmama ciddi şekilde engel oluyor yalvarırım yardımcı olun bana inanılmaz derecede bunalımdayım bu ağır yükü artık kaldıramıyorum:(((

    Reply
 37. Ahmet Soylu

  Merhabalar. Ablamın yaşını 2 yaş kadar küçültmek istiyoruz. Kendisi 76 doğumlu. Bunu istememizin nedeni memur başvurularına katılma koşulunu sağlayabilmesi. Kendisi yaşına göre gayet dinçtir. Durum böyleyken şansımız sizce nedir?

  Reply
  1. mehmetemreulusoy Post author

   Merhaba,

   Yaş düzeltme davasındaki şartları taşımanız halinde yaş değişikliği gerçekleşecektir.

   Reply
 38. aslı

  Merhaba. Hastane de doğdum ve 1999 doğumluyum . Yaşımi büyütmek istiyorum ve 1995 doğumlu olmak istiyorum . O yaşta bi abim veya ablam yok . Dış görünüşüm ise olgun gözüküyorm. Dava açsam reddedilir mi ? Ve ne kadar masraf olur ?

  Reply
  1. mehmetemreulusoy Post author

   Merhaba,

   Hastane doğumlu olduğunuz için yaş değişikliği işleminiz gerçekleştirilmeyecektir. Yine de nüfus kayıtlarında aileniz doğumunuz konusunda nasıl beyanda bulunmuşlar buna bakmanız gerekmektedir.

   Reply
 39. Birayda

  Merhaba ben kimlikte 01.01.1997 olarak yazılıyom . fakat asıl dogum tarihim 08.11.1996 hastanede dogdum ama büyün kayıtlar hastanenin arsivinde yandıgı icin silinmiş . Yani bi engel yok bu durumda napmalıyım?

  Reply
  1. mehmetemreulusoy Post author

   Merhaba,

   Hastane kayıtlarına ulaşamıyor iseniz kemik yaşı tespitiniz ve tanıkların beyanları doğrultusunda yaş değişikliği işleminiz gerçekleştirilebilir.

   Reply
 40. HÜSEYİN ATLAN

  İYİ GÜNLER BEN 1997 DOĞUMLUYUM. HASTANE DOĞUMLUYUM ANCAK YAŞITLARIMA GÖRE SAKAL VE KEMİK OLARAK BÜYÜK GÖZÜKÜYORUM YAŞIMI BİR YAŞ BÜYÜLTME OLASILIĞIM VARMIDIR VE KEMİK YAŞIM TUTARSA KESİN BÜYÜLTÜLÜRMÜ ?

  Reply
  1. mehmetemreulusoy Post author

   Merhaba,

   Nüfusta doğumunuz ile ilgili ailenizin beyanı önem taşımaktadır. Öncelikle buna bakmanız gerekmektedir. Orada herhangi bir sıkıntı yok ise kemik yaşı tespitine göre değişiklik yapılabilir.

   Reply
 41. Aydın

  Merhabalar ;
  Nüfüsa yaşım 2 yaş küçük yazılmış kimlik yaşım 1988 hastane kaydı yok herhangi bir doğum kaydı bulunmamaktadır. Bana bir yol gösterirseniz sevinirim. Iyi çalışmalar şimdiden teşekkür ederim.

  Reply
  1. mehmetemreulusoy Post author

   Merhaba,

   Yaşınız henüz küçük olduğu için kemik yaşı tespitiniz yapılacaktır. Mahkeme de kemik yaşı tespitinize göre karar verecek ve yaş değişikliği talebinizi buna göre değerlendirecektir.

   Reply
 42. İbrahim Yıldırım

  İyi günler kimlikte yaşım 21.03.1983 fakat doğum tarihim tam ay ve gün bilinmemekle birlikte 1987 doğumluyum belirtilen tarihte hastanede doğum yapan bi kardeşim olmuş ve ona kimlik çıkarılmış fakat kardeşim annem bana hamile iken vefat etmiş bana yeni kimlik çıkarmamışlar ve o kimlikle hayatıma devam ettim benim doğumum evde olmuş şuan yaşımı küçültmek istiyorum Gaziantep’den yaşıyprım ve eminim ki kemik yaşımda gerçek yaşımı gösterecektir ve dış görünüş olarakta 25 yaşında göstermekteyim bu davayı açmam aileme bi yasal yükümlülük getirirmi ve kazanma ihtimalim varmı yardımcı olursanız sevinirim.
  Saygılarımla

  Reply
  1. mehmetemreulusoy Post author

   Merhaba,

   Ailenizin tabii ki yasal bir yükümlülüğü mevcut. Savcılık bununla ilgili gerekli soruşturmayı yapacaktır. Siz ise yaş değişikliği ile birlikte nüfus kayıtlarının düzeltilmesi davası açmalısınız.

   Reply
 43. osman

  sayın mehmet bey benim gereçek yaşım 17 amababam beni 15 yadımış benim için bu 2 yaş çok onemli nasıl bir yol izlmeliyim vede ne kadara mal olur bana bu şimdi den tşk ediyorum

  Reply
  1. mehmetemreulusoy Post author

   Merhaba,

   Yaş değişikliği davası açmanız gerekmektedir. Vekalet ücreti konusunda burada bilgi verememekteyiz. İnternet sitemizde yer alan iletişim bölümünü doldurmanız halinde sizinle irtibata geçebiliriz.

   Reply
 44. fatma erenn

  Merhabalar ben normalde 30.06.1996 doğumluyum ama beni 1998 doğumlu yazdirmislar bunu degistirme şansım var mı varsa nasıl hastanede dogmadim ayrica

  Reply
  1. mehmetemreulusoy Post author

   Merhaba,

   Yaş değişikliği davası açmanız gerekmektedir. Kemik yaşı tespitinizle birlikte mahkeme talebinizi uygun görürse yaş değiştirme isteğiniz mahkemece kabul edilecektir.

   Reply
 45. kayraaaaa

  merhabalar benim size sorum olacaktı.
  Ben (ocak 1 1992) doğumluyum ama kimlikte 5 ekim 1992 yazdırmış ,kardeşim ise 21 ocak 1993 doğumlu işte bu sebepten dolayı biz kendimiz hiçbir müdahalede bulunmadan adliye bize kağıt gönderdi ve dava açmış bize.kardeşimin doğum belgesi var ama benim yok evde doğmuşum.dava sonunda benim yaşımı büyüttüler yılını değiştirdiler size sorum şu gün değişikliği yapılamıyor mu?.diğer sorum ise şu bu kez ben dava açabilir miyim yaş küçültme davası falan . ben şimdi hiç bir haktan yararlanamıyorum önüme sürekli engeller çıkıyor.
  yardımcı olursanız sevinirim şimdiden teşekkürler…

  Reply
  1. mehmetemreulusoy Post author

   Merhaba,

   Nüfus kayıtları da kamu düzeninden olduğu için Savcılık Makamı bu hususta dava açmıştır. Siz dava sürecinde gerçek doğum tarihinizi beyan etmiş iseniz değişiklik bu beyana göre gerçekleştirilebilirdi. İlgili dosyayı görmeden yaş değişikliği için sizlere bilgi vermemiz sağlıklı olmayacaktır.

   Reply
 46. nuriye

  Merhabalar
  Ben nüfusta 05.05.1975 doğumlu görünüyorum.oysa gerçekte 30.09.1977 doğumluyum.ben köyde doğdum doğum kaydım yok.benden önce doğup ölen ablamın kimligini benimmiş gibi göstermişler.ben öğretmenim yaşa takıldığım için atanamıyorum.yaşımı küçültmek için dava açarsam kazanabilirmiyim ve bu dava şubat 2015 ten önce sonuçlanır mı .yardımcı olursanız sevinirim şimdiden teşekkür ederim .

  Reply
 47. hamza

  Merhaba sorunum şu nisan 94 doğumluyum kimlikte annemin dediğine göre hastanede doğmuşum halen hastane kayıtları muvcutmudur ben bedelli askerlik için 4 yaş büyütmek istiyorum görünüş itibariyle 26 27 gösteriyorum ne yapmam lazım

  Reply
 48. Aydın

  Merhaba kolay gelsin
  Ben 16 Mayıs 1990 doğumluyum ve evde doğmuşum ama babam benı 16 Mayıs 1991 yılında kayıt ettırmıs ve kımlıgım oyle cıkmıs ve suankı torba yasasındakı 25 yas durumundan 1 seneyle kacırıyorum bunun ıcın nasıl bı yol ızlemelıyım yaşımı 1 yas buyutmek ıstıyorum sımdıden tesekkurler

  Reply
 49. Harun

  Merhaba. ben 1988 doğumluyum. Bedelli askerlik için riske girmemek adına yaşımı büyütmek istiyorum. 1986 yapmak istiyorum. Acaba bu mümkün mü? Neler yapmalıyım?

  Reply
 50. AlperK

  Merhabalar,
  Devlet hastanesinde doğumum gerçekleşti 1988 doğumluyum, yani 27 yaşından gün aldım. Eğer bedelli askerlik 28’inden gün almışlar için çıkarsa hiçbir şekilde yaşımı bir yaş büyütme olasılığım var mı? Bunu isteyebilecek en az 100 arkadaşım da vardır. Birlikte çalışmak isterim.
  Teşekkürler.

  Reply
 51. murat kara

  slm ben kimlikte 01.12.1990 dogumluyum ailem evlendikleri halde 10 sene muamele almamislar ve biz bu sure icinde kimliksiz kalmisiz kimliklerimiz ciktiginda babam ceza almamak icin bizim yaslarimizda degisiklik yapilmis simdi askere gitmek istiyorum uzman cavusluk sinavina girip goreve baslamak istiyorum yas 25 siniri var yardimci olursaniz sevinirim

  Reply
 52. Murat

  Syn avk bey. Dogum tarihim kimlikte 1968 ama gercekte 1970 evde dogmusum yasimi kucultebilirmiyim..???

  Reply
 53. ekrem

  MEHMET BEY , BABAM 1962 DOĞUMLU OLDUĞUNU SÖYLÜYOR FAKAT KİMLİKTE 1965 YAZIYOR. HİÇ BİR HASTAHANE KAYDI YOK VE DİĞER KARDEŞLERİNDEN 1962 DOĞLUMLU OLAN YOK.DIŞ GÖRÜNÜŞÜDE 1962 DOĞUMUNU KANITLAR NİTELİĞİNDE.EMEKLİLİK İÇİN 3 YIL ÇOK ÖNEMLİ Bİ SÜRE.BABAMIN YAŞINI BÜYÜTEBİLİRMİYİZ.

  Reply
 54. Özlemm

  Merhabalar, normalde şu an30 ancak nüfusa kayıdım 33 olarak görünmektedir. Hastane kaydı bulunmamaktadır. Nüfusa kayıt zamanı uygun olup görüntü itibariyle baktığımız zaman 27 bile gözükmüyorum. Mahkeme kararı olumlu sonuçlanır mı ?

  Reply
 55. ersin

  merhabalar….
  nufusa gore 24/01/84 dogumluyum polis olmak istiyorum yasimi kucultmem gerrekiyo bana bi tavsiyeniz varmi hocam bu arada ikizim var o bayan ve evli.

  Reply
 56. şevket kaplan

  sayın avukat bey kimlikte 19973 dogumluyum ama yasıtlarım 1969 ve 1970 dogumlu hep bu yanlıslıgı duzeltırebilirmiyim emeklılık te çok farkedıyor bunun için nasıl bir yol çizmem gerekiyor 1969 yılında dogdugum söylenıyor ama kımlık çok geç çıkarıldıgı için 1973 olarak yazılmıs nasıl yardımcı olusanız sevınırım sevko73@hotmail.com adresınede mail atabılıtsenız çok memnun olurum saygılar

  Reply
 57. aysenur

  merhaba ben 1999 hastane doğumluyum ama dış görünüşüm baya büyük gösteriyor acaba dava açsam bunu düzeltebilir miyim kemik yaşımı ölçüp. bide annem babam ayrı velayetim babamda tek babamın gelmesi olur mu mahkemeye şimdiden teşekkürler lütfen cevap verin

  Reply
 58. Önder derebaşı

  Sayın avukat bey ben kardeşimle ikiz olarak nufusa kaydedilmişim yalnız ben kardeşimden iki yaş büyüğüm benim yaşımı büyütme imkanım yokmu ikimizde 24 10 1973 doğumlu olarak gözüküyoruz

  Reply
 59. seda

  Iyi gunler ben annemle babam evlenmeden olmusum yani daha dogrusu annem resmi nikah kiyilirken bana 4 aylik hamileymis yil 1998 temmuz ayinin 14. Gunu resmi nikah kiyilmis bende 1998 yilinda kasim ayinda dunyaya gelmisim fakat babam beni kimlige 2000 dogumlu olarak yazdırmış benim yasimda bi kardesim yok. Yasimi 2 yas buyutmek istiyorum buyutulebilir mi?

  Reply
 60. seda

  Ve bir ebe tarafindan dunyaya getirilmisim hastane raporum yok kemik yasimi olcturdum gercek olan yasim cikti gercekten de lutfen yardimci olun sizden bir cevap bekliyorum.

  Reply
 61. mustafa ovalı

  sayın avukat bey benim doğum belgem var ancak kendimden bir yaş büyük kisilerle aynı sınıfta okuyorum 1998 doğumluyum ancak lise 4 öğrencisiyim ve buna rağmen onlardan yaşça iki üç yaş büyük gösteriyorum ben yaşım ı büyütmek istiyorum sizce mümkün mü ?

  Reply
 62. serkan

  merhaba ben 1996 da nüfus cüzdanına göre 01.08.1979 olan doğum tarihimi askere gidebilmek için 01.08.1977 olarak düzelttirdim bu düzeltme nüfus kayıt örneğinde belli şimdi gerçek yaşım olan 01.08.1979 olarak düzeltirme şansın varmı? yardımcı olursanız sevinirim..

  Reply
 63. Kenan

  Sayın avukat bey Ben doğu yerinde köyde dünyaya gelmişim herhangi bir hastane raporum yok Ben 2000 doğumlu iken yasımı 1999 lu olarak ayarlamıslar ben gerçek yasıma yani 2000 li olmak istiyorum bunun icin her hangi bir engel varmı soruma cevap verirseniz sevinirim ve maaliyeti ne kadardır bu davanın SAYGILARIMLA.

  Reply
 64. canan

  mrb benim sorum . ben kimlikte 1984 doğumluyum 30 yaşına girdim ama dış görünüş ve ebat olarak herkes 20-23 yaşlarında olduğumu sanıyor yaşımı küçültmek istiyorum zaten gerçekte 1986yım ama büyük yaşılmışım dava açsam olurmu 1990 yılında ilk okula başladım

  Reply
 65. Levent ALIŞKIN

  21.02.1989 DOGUMLUYUM YASIMI 1988 DOGUMLU OLARAK 1 YAS BUYULTMEK ISTIYORUM BEDELLI ASKERLIK TEN FAYDALANMAK ICIN BU MUMKUNMUDUR MUMKUNSE NE KADAR SURER BU DAVA ORTALAMA YARDIMCI OLURMUSUNUZ MUMKUN VE CABUK SONUCLANIYORSA EVRAKLAR VE TANIKLARLA HEMEN ACALIM NEYSE CEKELIM MASRAFLARINI LUTFEN BILGI PAYLASIMI YABINIZ ACIL

  Reply
 66. erdal

  Merhaba
  Beni baban nufusa 01-05-1979 olarak yazdirmis.ama gercek dogum tarihim 20-03-1980.
  Ben bunu duzelttirmek istiyorum.hastahane veya dogum evinde dogmadim.o tarihde dogan kardesimde yok.
  Bu duzeltme devlet katinda veya baska birseyde bana bir artisi olmayacak.sonucda askerligimi yapmisim isimi gucumu elime almisim.amacim sadece gercek yasimin orda yazmasi.sizden ricam ne gibi yol izlemeliyim neler yapmaliyim??nekadara mal olur?saygilar

  Reply
 67. Batuhan

  Merhaba sorum su sekilde ben 07.10.1999 doğumluyum ama kimlikte 01.01.2000 liyim evde doğurmuş annem beni düzeltme sansim varmi ?

  Reply
 68. selin

  Ben 1980 kimlikte gözüküyor aslen 1983 doğumluyum ama okul yaşım geldiğinde annem ve babam okula erken kaydettirmek için 1980 doğumlu yapıp yaşımı büyütmüşler ben ise eski kayıtlı yaşıma dönmek istiyorum bu mümkünmüdür ne yapmam gerekiyor

  Reply
 69. Hüseyin

  İyi günler bi sorum olacakdı ben yaşımı büyütüm yaşım büyüdü ama adliyeden dedilerki bir ay sonra yaşınızın büyüdügüne dair nufusa verilecek kagıdı alabilirsiniz dediler almaya gittim kagıt postaya verildi size ulaşdıkdan tam 20 gün sonra nufusa gidebilirsiniz dediler ama neden böyle dediklerini anlamadım normalmi bu aceba

  Reply
 70. ismail

  Mrba benim sorumda şu kimliğinde 25.10 1978 olarak görünüyor gerçekte on yaş kücük yazılmış bana yardımcı olun nasıl düzeltiririm en kısa zaman da cvp yazarmısınız .

  Reply
 71. Ramazan

  merhabalar ben gerçekte 10.01.1998 doğumluyum. annem ve babam resmi nikahı geç çıkarmışlar bu yüzden kimligimi değiştirmişler. yaşımı 10.01.1997 olarak yazmışlar.
  kimliğinden dolayı arkadaşlarım arasında alay konusu oluyorum. ve çeşitli futbol aktivitelerine kimliğimden dolayı katılmıyorum. Acba yaşımı düzeltme imkanım var mı ?

  Reply
 72. hakan yıldırım

  Merhaba Mehmet bey size bir sorum olacak.
  Şu an kimlikteki yaşım 15,06,1990. Benle aynı yaşta olan amca oğlumun yaşı ise 11,05,1988. Gerçek yaşımı babama sorduğumda seninde doğum tarihin 1988 li ama gün ve ayı tam bilmiyorum dedi. Köyde ikametgah ettikleri için benim nüfusu geç çıkarmış. Benim doğum belgem yok annem köyde doğum yapmış. Olur ya bedelli askerlik çıkar benim şimdi ki yaşım tutmayabilir. Onun için yaşımı büyütmek istiyorum.Ayrıca dış görünüşüm 26 göstermiyor( kime söylediysem 22 ile 24 arası cevaplar aldım). Bunun için ne yapabilirim. Yardımınız için şimdiden sağolun.

  Reply
 73. ÖmeR

  Öncelikle Sa Ben 15/01/1998 liyim Okuyamadım Ve Çok Önemlii işler buluyorum fakat yaş 17 olduğundan Kadrolu ve sigortalı birçok işten çıkmak zorunda kaldım büyük ihtimal hastane kayıtları var .Ama 1 Yaş Büyültmek İstiyorum Şimdiden Saolun

  Reply
 74. Barış

  Merhabalar Avukat Bey;

  Bizim yaklaşık 10 gün önce bir yaş büyütme davamız olmuştu. Hakim yaş büyütme için olumlu karar verdi. Bundan sonra karar kesinleşip tebliğ edilecekmiş ve biz ondan sonra nüfustan kimlik değişimi yapacakmışız. Fakat bize halen tebligat gelmedi. Bunun normalde süresi ne kadardır ? Bu işi daha erken halletme imkanımız varmı ? Evlilik işi olduğu için acele ediyoruz. Bu konuda bize bilgi verirseniz çok memnun olurum. Şimdiden Teşekkür ederim…

  Reply
 75. metin

  iyi günler ben 14/02/1995 yılında doğum evinde doğmuşum ama babam beni nüfusa 01/01/1997 li olarak yazdırmış doğum evi kayıtlarına göre 1995 liyim bunu düzeltmek mümkün mü?

  Reply
 76. hasan

  Sayın Mehmetemreulusoy bende diyer arkadaşlarım gibi yaşımdan ötürü sınavlara giremiyorum asıl yaşım 23 olaçak yerde kimlikteki yaşim 26 ne yapmam lazım yardımcı olurmusnunz bana rica etsem şartları okudum ben bir hastahanede dogmadım bunu bir an önçe nasıl saglayabılırı numaram 05360190534 bana yardımcı olursanız cok sevinirim

  Reply
 77. serhat

  Merhaba ben dava tarihini aldim ama istenilen bwlgelri ben mi hazırlıycam yoksa mahkememi hazırlıycak

  Reply
 78. Mehmet

  Merhaba Sayın Emre Ulusoy;
  Benim yaşla alakalı bir problemim var.Sanırım bu problem gün geçtikce canımı sıkıyor.
  05.11.1996 doğumluyum hastanede doğmuşum ama kimlikde 05.12.1996 olarak kayıtlıyım.Bu sıkıntı beni ilk olarak ilkokula geç başlamama sebep oldu aralık ayında doğdum diye 6 yaşını doldurmamış diyip okula almamışlar.Bende 1 sene bekleyip öyle okula başladım daha sonra lise 1(9.sınıf)dönemimde sınıfda kaldım buda benim ve arkadaşlarım arasına 2 sene koydu.Şimdi insanlara dert yanmak sıkıcıdır dersen ben 2 sene büyüğüm sizden diye bazen dalge konusu olunabilir diye sadece 1 yaş var sanıyorlar aramızda.Buda pek önemli değil ama ben mezun olacağım zaman 20 yaşında olacağım ve üniversite sınavlarında girmek istediğim bölüm askeri ve polisi okullar 20 yaşın üstündeki kişileri almayacağını beyan ediyorlar bu sebeple benim tek bir şansım olacak bunun için yaşımı 1 ay büyütmek istiyorum o 1 ay beni 1 sene ileri atacağı için 01.01.1997 olarak kayıt olmak için yapmam gerekenler nelerdir yazarsanız sevinirim cevaplarınızı bekliyorum
  İyi günler..

  Reply
 79. pelda pala

  mrb. avukat bey,ben 1981 doğumluyum.infaz koruma memurluğuna başvurmak istiyorum ama yaşım büyük olduğu için başvuramıyorum.yaşımı küçültmek istiyorum.benden küçük kardeşim 1987 doğumlu.infaz koruma memurluğuna başvurabilmem için 30 yaşından gün almamak gerekiyormuş.bu durumda yaşımı kaç yıl küçültebilirim.teşekkürler

  Reply
  1. mehmetemreulusoy Post author

   Merhaba,

   Şartları sağlamanız halinde uygun bir şekilde yaşınız küçültülebilir. Bu noktada geçmişinizdeki evraklarınız işe yarayacaktır.

   Reply
 80. mert

  iyi günler ben 14/02/1995 yılında doğum evinde doğmuşum ama babam beni nüfusa 01/01/1997 li olarak yazdırmış ablamda 1993 doğumlu onuda 1995 doğumlu yazdırmış bu durumda benim dava açıp 1995 li olmam mümkün mü?mümkün değilse 1996 lı olmam mümkün mü?

  Reply
  1. mehmetemreulusoy Post author

   Merhaba,

   96 doğumlu olmanız muhtemel, dava açıp mahkemeden talep edilmesi gerekir.

   Reply
 81. Erdoğan Köprülü

  merhabalar
  Benim durumum şöyle sayın avukat bey : 28 ARALIK 1998 doğumluyum ve bi sporcuyum fiziğim küçük ama yaşım büyük bu 2 gün yüzünden bu dezavantajı değiştirmek için 1 ocak 1999 yapmak istiyorum.hastanede doğdum ve orda da kayıtlarda 28 aralık 1998 yazıyor bu durumu değiştirmenin hiç bir yolu yokmudur ? birçok yere baktım hastane olayı yüzünden olmaz anladığım kadarıyla ama yinede bana kesin bir cevap verirseniz çok sevinirim.

  Reply
  1. mehmetemreulusoy Post author

   Hastane doğumlu iseniz yaş değişikliği işleminiz maalesef gerçekleştirilemez.

   Reply
 82. melisa

  Merhaba ben hastahanede dogdm. ama babam yasimi 1 yas kucuk gecirmis . yasim buyute bilirmiyim

  Reply
  1. mehmetemreulusoy Post author

   Merhaba,

   Elinizde hastane doğum belgeleri var ise değişikliğiniz yapılacaktır.

   Reply
 83. Mesut

  Syn avukat bey. Ben 1990 yılı Mayıs 15 de sağlık ocağında doğmuşum fakat kimliğime 20.05.1991 olarak geçirilmiş yaşımı değiştirme şansım varmı

  Reply
  1. mehmetemreulusoy Post author

   Merhaba,

   Doğum belgeniz mevcut ise değişikliğiniz gerçekleştirilecektir.

   Reply
 84. Azad Berrak

  merhabalar dogumevi ve ya hastane kayıtları yok 24.07.1992 kimlik yaşım ama yaşımı büyütmek istersem yani 1989 dış görünüş olarak da uyum göstermekteyim ne yapmam lazım

  Reply
   1. mehmetemreulusoy Post author

    Yaş değişikliği askerlik için veya bedelli askerlik için bir etki etmez.

    Reply
  1. mehmetemreulusoy Post author

   Merhaba,

   Nüfus kayıtlarınızı incelemeniz gerekmektedir. Nüfusa beyan edilen bilgilere göre değişiklik yapılabilir. Keyfi bir değişiklik yapamazsınız.

   Reply
 85. Hüseyin

  Merhaba , ben kimlikte 01.01.2000 doğumluyum . hastanede dogmadim , evde dogdum . kimlikte yanlıs yazilmis dogum tarihim , onu 01.12.1998 yapabilir miyim , yasimdanda bayaa fazla buyuk gosteriyorum . kimlikte kücük yazilmisim kimlik yasitlarimdan bayaa olgun gosteriyorum , kemiklerimde geliskin ve sakalliyim .

  Reply
  1. mehmetemreulusoy Post author

   Merhaba,

   Adli Tıp’tan gelecek kemik yaşı tespitiniz sonucunda mahkeme karar verecektir. Olgun görünmüş olsanız da kemik yaşınız görüntünüzle bağdaşmayabilir. Dava açıp raporların nasıl geleceği önem taşır.

   Reply
 86. fatih

  1985 doğumluyum 1983 olarak kayda geçmiş 4 yaşımdayken kimlik çıkmış evde doğmuşum sonuç alabilirmiyim sn avukat

  Reply
  1. mehmetemreulusoy Post author

   Evraklarınızı inceledikten sonra bu hususta bir yorum yapabiliriz. Bahsettiğiniz gibi bir durum söz konusu ise değişiklik gerçekleşecektir.

   Reply
 87. handan

  ben yaşımı küçültmek istiyorum 1983 doğumluyum iş dolayısıyla bazı durumlarda yaş engeline takılıyorum ben yaşımı 1986 olarak değiştirebilirmiyim ben yaşımı göstermiyorum 24-25 yaşında gösteriyorum lütfen bana yardımcı olurmusunuz

  Reply
  1. mehmetemreulusoy Post author

   Keyfi olarak yaş değişikliği yapamazsınız. Evraklarızın değiştirmek istediğiniz yaşınız ile uyuşması gerekir.

   Reply
 88. bediye yavilioğlu

  ben normalde 25 kasım 1996 doğumluyum fakat kimlikte 1 şubat 1998 yazıyor kimlik yaşımı düzeltmek istiyorum hemen her alanda zorluk yaşıyorum üniverste kaydında iş başvurularında 1 yıl sonra düğünüm olacak kimlik yaşım küçük olduğu için resmi nikah olmaz diye duydum ne yapabilirim ne kadar zamanımı alır herhangi bi ödemesi varmı….. çok teşekkür ederim şimdiden

  Reply
  1. mehmetemreulusoy Post author

   Merhaba,

   Evraklarınızı tarafımıza ulaştırabilirseniz sizlere yardımcı olabiliriz.

   Reply
 89. Halil İbrahim Yiğit

  MERHABA MEHMET BEY ,
  KİMLİK YAŞIM 16, BEN FUTBOL KULÜBÜ ALT YAPILARINDA OYNUYORUM. DOĞUM TARİHİMDE 27.11.1998 2 AY İÇİN U/17 DE OYNUYORUM.
  YAŞIMI KÜÇÜLTMEK İSTİYORUM, . ACABA BU MÜMKÜN MÜ ? FUTBOLCU OLMAK EN BÜYÜK HAYALİM ONUN PEŞİNDEN KOŞMAK İSTİYORUM. BU ARADA HASTENEDE DOĞMUSUM

  Reply
  1. mehmetemreulusoy Post author

   Merhaba,

   Keyfi bir şekilde yaş değişikliği yapılması imkansız. Hele ki sizin gibi yaşı küçük olup kemik yaşı tespitinde evrakları açıkça belirli olacak kişiler için. Bilginize.

   Reply
 90. Selçuk Talmaö

  Benim kanser hastası bir annem var ben anneme bakmak için aaskere geç gitmek istiyorum.
  ve 20.05.1998 dogumluyum yaşımı 2000 dogumlu yapmak istiyorum ve bu kemik testinde gerçek yaşım çıkarsa yaşımı küçültürler mi ?

  Reply
  1. mehmetemreulusoy Post author

   Merhaba,

   Bu şekilde keyfi bir değişiklik yapılmamaktadır.

   Reply
 91. Fatih

  Avukat bey ben 05.08.1989 doğumluyum bedeli askerlikten yararlanmak için 2 yıl yaşımı büyütmek istiyorum. Hastanede dogmadım o yaşta kardesmde yok tek sıkıntım anne ve babamın evlilik tarihi benim dogumumdan bir yıl önce olması yardımcınolyrmusunuz acil bir durum söz konusu.

  Reply
 92. Fatih Bala

  Merhaba,
  Hastane veya doğumevi kaydı olmaksızın 02.02.1986 doğumluyum fakat kimlikte 03.03.1987 yazmakta, bedelli askerlikten yararlanmak istiyorum. Yaşımı büyütebilmem için ne yapmalıyım? Bu işlem zaman olarak ne kadar sürer?

  Reply
  1. mehmetemreulusoy Post author

   Resmi Hastane kaydınız var ise bedelli askerlik imkanından faydalanabilirsiniz. Aksi halde mümkün değildir.

   Reply
 93. efe

  Merhaba…bedelli askerlikte yaş sınırı 87 ve öncesinde doğmuş olmak şartı var.doğum tarihimi 87 olarak değiştirmek istiyorum. ne yapmam gerekli ?

  Reply
  1. mehmetemreulusoy Post author

   Resmi Hastane kaydınız var ise bedelli askerlik imkanından faydalanabilirsiniz. Aksi halde mümkün değildir.

   Reply
 94. bedelli için

  Yurtdışı doğumluyum. Hastane kaydım Turkiyede yok. Yaşımı 1 yaş büyütmek istiyorum. Mümkün olur mu ? Bedelliden yararlanabilir miyim ?

  Reply
  1. mehmetemreulusoy Post author

   Resmi Hastane kaydınız var ise bedelli askerlik imkanından faydalanabilirsiniz. Aksi halde mümkün değildir.

   Reply
 95. gökan

  Kimlik yasim 08.07.89 olarak gorynuyor,evde dogmusum
  Yasimi bugün tarihli bedelli aciklamasina uygun hale getrmem gerekiyor,evin en buyuguyum bunu halledebilcek birini bulursam, bedelliye ödeyeceğim tutar kadar para oderim .

  Reply
  1. mehmetemreulusoy Post author

   Resmi Hastane kaydınız var ise bedelli askerlik imkanından faydalanabilirsiniz. Aksi halde mümkün değildir.

   Reply
 96. ibrahim köse

  Merhaba MEHMET BEY
  BEN KİMLİKTE 01,11,1988 DOGUMLUYUM
  ASKERLİK GÖREVİMŞ OKUL DOLAYISIYLA TECİL ETTİRDİM GELDİĞİM NOKTADA OKUL DA YARIM KALDI
  ASKERLİK GÖREVİNİ BEDELLİ YAPMAK İSTİYORUM SON ÇIKAN YASA GEREĞİ 28 DEN GÜN ALMİŞ OLMAM LAZIM .
  YASIMI BÜYÜTMEK İSTİYORUM BUNUN İÇİN GEREKLİ OLAN ŞARTLAR NELERDİR ARAŞTIRDIM LAKİN İŞİ BİLİR Bİ KİŞİNİN YÖNETMESİ YÖNLENDİRMESİ DOĞRU OLACAĞIMDAN SİZDEN ĞÖRÜŞME TALEP EDİYORUM
  BUNUN YANINDA BİR YAŞ KÜÇÜK YAZILDIĞIMI ISPATLAYA BİLİRİM

  Reply
  1. mehmetemreulusoy Post author

   Resmi Hastane kaydınız var ise bedelli askerlik imkanından faydalanabilirsiniz. Aksi halde mümkün değildir.

   Reply
 97. Hakan Çakır

  bedelli çıktı
  10.03.1988 doğumluyum, üç buçuk ay yaşımı büyütmem gerekiyor.
  hastane doğumlu değilim, beyan ile nüfusa kayıt edilmişim.
  soru1: bu şekilde yaşımı büyütebilir miyim?
  soru2: süreç 2-4 ay olursa yetişmeyecektir, daha kısa sürede çözülme ihtimali var mıdır?

  şimdiden teşekkürler.

  Reply
  1. mehmetemreulusoy Post author

   Resmi Hastane kaydınız var ise bedelli askerlik imkanından faydalanabilirsiniz. Aksi halde mümkün değildir.

   Reply
   1. ali

    hocam ben kimlikte 10.01.1988 doğumluyum ama hastanede dogmusum hastanedeki kayit 20.03.1987 rapor yok ama protokol defterinde kayitlar mevcut bu belgeler geçerli olurmu ve bedelliden yararlanabilirmiyim

    Reply
    1. mehmetemreulusoy Post author

     Merhaba,

     Evrakları tarafımıza ulaştırabilirseniz bilgi verebiliriz.

     Reply
 98. Onur

  Merhaba,
  Ben Şubat ayı 1988 doğumluyum. Hastanede doğmuşum. Yeni çıkan bedelli yasasına göre 28 yaşından gün almak gerekiyormuş. Yani 1 yaş ile bedelliyi kaçırıyorum. Bunun için yaş büyütme davası açarak yaşımı büyütme olanağım var mı?

  Reply
  1. mehmetemreulusoy Post author

   Resmi Hastane kaydınız var ise bedelli askerlik imkanından faydalanabilirsiniz.

   Reply
   1. adem

    merhaba emre bey benim doğum tarihim 28 ekim 1987 lakin kimlikte 01 03 1988 açık öğretim fakültesinde okuyorum tecilliyim köyde evde doğmuşum bu durumda dava açarsam yaşımı büyütmem bedelli askerlikten yararlanmamı sağlarmı aksi olursa tecil süremi kısaltırmı teşekkürler

    Reply
   2. Onur

    Mehmet bey,
    Hastaneden evrak isteyeceğim sanırım vardır. Ama küçük yazılmamışım. Yani gerçek doğum yılım 28.02.1988 herhangi bir sorun olmadan büyütebilir miyim? Eğer öyleyse sizlerle iletişime geçmek isterim.

    Reply
 99. mehmetemreulusoy Post author

  Resmi Hastane kaydınız var ise bedelli askerlik imkanından faydalanabilirsiniz. Aksi halde mümkün değildir.

  Reply
 100. mehmetemreulusoy Post author

  Resmi Hastane kaydınız var ise bedelli askerlik imkanından faydalanabilirsiniz. Aksi halde mümkün değildir.

  Reply
 101. fevzi bağdatlıoğlu

  merhaba 23/03/1988 doğumluyum yaşımı 2 yaş büyütmek istesem bedelli askerlikden yararlanabilirmiyim ?

  Reply
  1. mehmetemreulusoy Post author

   Resmi Hastane kaydınız var ise bedelli askerlik imkanından faydalanabilirsiniz. Aksi halde mümkün değildir.

   Reply
   1. Fevzi bağdatlıoğlu

    Mahkeme ne kadar sürer ne kadarda hallolur ve ne kadar ??

    Reply
    1. mehmetemreulusoy Post author

     Askerlik nedeniyle yaş değişikliği davası açılması halinde dosyanın düştüğü hakimden rica edilip dosyalar öne çekilebilir. Burada insiyatif hakimdedir. Bu nedenle herhangi bir süre vermek mantıklı olmayacaktır.

     Reply
 102. Ayşe

  Bedelli askerlik açıklandı ve esim 27 yasında. Babam 1 yaş geç yazdırmış. Malum koy şartları. Mahkemeye gidip yas büyültmek istiyoruz. Evde doğmuş. 1 yas büyütmek istiyoruz. Mahkeme onay verip büyütürse bedelli askerlikten de yararlanmak istiyoruz. Bedelliden yas büyüttüğümüz için yararlanamama gibi bir sorun ortaya çıkar mı?

  Reply
  1. mehmetemreulusoy Post author

   Evde doğduğu için TSK kabul etmeyecektir.

   Reply
 103. Kadir Akerata

  06,12,1987 tarihinde özel hastanede doğmuşum doğum belgem var ancak nüfusa 06,01,1988 olarak kaydedilmişim özel hastane belgesi ile yaşımı düzeltsem bedelli askerlik yapabilirmiyim

  Reply
 104. Murat Candan

  Emre bey merhaba.Ben normalde 05.06.1987 doğumluyum ama kimliğe 1988li olarak kaydettirilmişim.Gerçek doğum tarihimi doğumevinden tescilleyebiliyorum,bedelli askerlikten yaralanıyorum değil mi?Bir de dava süreci ne kadar sürer ve tahmini masrafı ne olur?

  Reply
  1. mehmetemreulusoy Post author

   Elinizde resmi bir evrak mevcutsa hızlı bir şekilde yaş değişikliği davası açmanız gerekmektedir.

   Reply
 105. AYKUT TELLİ

  merhabalar
  doğum tarihim 1986, ve bir küçük kardeşiminki 1988.kimliklerimiz 1994 yılında resmi nikahın gelmesi ile çıkarılmıştır , ancak küçük kız kardeşim ile benim doğum tarihlerimiz yanlış yazılmıştır.(benim doğum tarihim kardeşime onunki bana yazılmıştır.)ayrıca doğum evde olup doğum sırasında babam çalışmak sebebiyle yurt dışındadır(pasaport giriş çıkış tarihleri vardır).görüntü itibari ile kimliğimdeki yaşımdan da en az 6-7 yaş büyük görünmekteyim.
  önümüzdeki bedelli askerlik fırsatını 7 ay gibi bir süre ile kaçırmamak için yaş büyütme davası düşünmekteyim. yardımcı olabilirmisiniz.
  Teşekkürler

  Reply
  1. mehmetemreulusoy Post author

   Doğum tarihinize ilişkin resmi bir evrak yok ise değişikliği gerçekleştiremezsiniz.

   Reply
 106. Mervesrdr

  Bedelli askerlik açıklandı abim salihin bir yıl yaş büyütmek gerekiyor.Yardımcı olursanız sevinirim şimdiden teşekkürler mehmet emre bey.

  Reply
  1. mehmetemreulusoy Post author

   Abiniz gerçekte 1988 doğumlu olduğu için maalesef bedelli askerlikten yararlanamayacaktır.

   Reply
 107. Bengü

  İyi akşamlar.Aslen 29 Aralık 1987 tarihinde doğmuş biri kayıtlara 1.1.1988 olarak geçmiştir şuanda da bedelliyi yakalayamıyor.Doğum belgesinde 29 aralık 1987 olduğu bariz belirtildi elimizde kanıt var ama yaş değişiminin işlemi çok uzun sürmekte.Sizce bu dava açılsa bile bedelliden yararlanabilir mi ? Hangi yolu izlememiz gerek ?

  Reply
  1. mehmetemreulusoy Post author

   Her halükarda yaş değişikliği davası açmanız gerekmektedir. Kararın yetişip yetişmemesi ise tamamen şans. Bu hususta garanti verilmesi mantıksız olacaktır.

   Reply
 108. Fevzi bağdatlıoğlu

  Hastane kayıtları var fakat günü gününe kayıt yapılmış ben yaşımı büyütmek istesem büyütebilirmiyim ve dava ne kadar zamanda sonuçlanır üçretleri nedir davanın ?

  Reply
  1. mehmetemreulusoy Post author

   Hastane kayıtlarınız ile nüfus kayıtlarınız örtüşüyor ise yapabilecek herhangi bir işleminiz maalesef yok.

   Reply
 109. Remzi

  Merhaba Avukat Bey,

  Ben 7.11.1987 doğumluyum fakat nüfusta 1.1.1988 olarak yazılmış durumda, hastane doğum kayıtlarıma ulaştım. Daha önceki cevaplarınızdan anladığım kadarıyla bedelli askerlikten yararlanma imkanına sahip olacağım, fakat yaş değişikliği için mahkeme vs. tahminen ne kadar zaman alır, başvuru tarihleri içerisinde sonuçlanmamasından endişeleniyorum, bu koşullarda süreci başlatmamı öneriyor musunuz?

  Saygılarımla

  Reply
  1. mehmetemreulusoy Post author

   Merhaba,

   Şayet elinizde evrak var ise davayı bir an önce açmanız gerekiyor. Kararın yetişip yetişmemesi hususunda herhangi bir garanti vermemekteyiz. Çünkü bu husus tamamen mahkeme hakiminin dosyanızı öne alıp almaması tercihiyle alakalı.

   Reply
 110. Ayaz

  Merhabalar Avukat Bey
  Anne Yaşından Dolayı Annem Ve Babamın Evlilik Tarihi 1990 dır Annem Reşit Duruma Geldiğinde Nikahları Yapılmıştır Öncesinde İmam Nikahlı Yaşamaktadırlar Doğu Kökenli OLduğumuz İçin Böyle Bir Durum Gerçekleşmiştir Benim Doğumum 88 De Olmuştur Ailemin Ve Aile Büyüklerimizin Dediğine Göre 91 De İse Doğumum Hastanede Gösterilmiştir Ben Yaş Büyütmek İçin Başvurabilirmiyim Onaylanma İhtimali Nedir ?

  Reply
  1. mehmetemreulusoy Post author

   Maalesef herhangi bir şekilde yaş değişikliğiniz gerçekeleşemeyecektir.

   Reply
 111. mehmetemreulusoy Post author

  Yaş değişikliğini gerçekleştirirseniz bedelli askerlikten faydalanabilirsiniz. Hızlı bir şekilde davanızı açmanızı öneriyorum. Mahkeme süreci hususunda bir bilgi verememekteyiz çünkü hakimlerin insiyatifinde olan bir husus.

  Reply
 112. şahin imaç

  hocam ben 01 01 1988 doğumluyum kimlikte yeni çıkan bedeliyi 24 saatle yani 1 günle kaybediyorum gerçek yaşı aralık 1987 olması lazım düz hesap diye ocak 1 yapmışlar dış görünüm de çok büyük gösteriyorum yani 30 felan bedeli askerlikten faydalamak için yaşımı büyütmezmiyim çok mağdurum . saygılar

  Reply
  1. mehmetemreulusoy Post author

   Uygulama değiştiği için 01.01.1988 doğumlular da bedelli askerlik imkanından faydalanmaktadır.

   Reply
 113. mehmetemreulusoy Post author

  Reşit olmadığınız için ailenizin onayı gerekmektedir.

  Reply
 114. gorkem

  merhaba avukat bey ;

  nüfusumda doğum tarihim 02.01.88 olarak yazıyor. gerçek doğum tarihim 02.12.87 hastane doğum belgemde var. nüfustaki yaşımı düzeltmem mümkünmüdür ? izlemem gereken yol nelerdir? ilginize teşekkürler.

  Reply
  1. mehmetemreulusoy Post author

   Merhaba,

   Yaş değişikliği davası açacaksınız. Davanızı kendiniz açacak iseniz yazımızdaki bilgilerden faydalanabilirsiniz.

   Reply
 115. bülent

  selam avukat bey ben 08.12.1987 doğumluyum nüfusta 01.06.1988 yim doğum raporum var elimde acaba bedelliden yararlanma imkanım olabilir mi?

  Reply
  1. mehmetemreulusoy Post author

   Merhaba,

   Bu şartları sağlamanız halinde değişiklik yapılacak ve bedelliden faydalanabilirsiniz.

   Reply
 116. emircan

  iyi günler avukat bey ben 30.03.1998 tarihinde doğdum yaşımı tam olarak 1 yaş büyütmek istiyorum motor sporlarıyla ilgilendiğim için yaşımı tamamlayıp ehliyet almam gerek hastanede doğdum ama yaşımdan büyük ve olgun gösteriyorum hastanedede kemik yaşımın yaşından büyük çıkacağına eminim bu probleme nasıl bir çözüm bulabilir yarıdmcı olursanız sevinirim düşüncenizi öğrenmek isterim kolay gelsin

  Reply
  1. mehmetemreulusoy Post author

   Merhaba,

   Keyfi bir şekilde yaş değişikliği yapılamaz maalesef.

   Reply
 117. ahmet

  Avukat Bey ben şu anda futbol oynuyorum ve 1999 doğumluyum Aralık 15 inde doğdum ayrıca Hastanede doğdum harika bir tekniğim var hocalar da söylüyor ama fizik olarak arkadaşlarımdan baya geride kalmış bulunmaktayım 2000 olursam iyi bir yerlere geleceğimi düşünüyorum 15 günden sebep 2000 grubunda oynayamıyorum ve fiziğim tam 2000 fiziği yaşımı 2000 li yapabilirmiyim

  Reply
  1. mehmetemreulusoy Post author

   Merhaba,

   Hastane doğumlu iseniz herhangi bir şekilde yaş değişikliği yapamazsınız.

   Reply
 118. serkan

  selamlar avukat bey yine bedelli konusu benimde doğum tarihim Eylül 87 ancak o dönemki problemler nedeniyle 14 ocak 88 olarak kayıt etmişler geç kayıt ettirmek idari para cezası gerektiriyormuş ancak hastanede doğdum ve doğum kayıtlarımı bulabildim doğum kayıtlarım eylül 87 ye ait bu sekilde dava açsam mahkeme sonucunu yetiştirebilirmiyim yardımcı olursanız sevinirim

  Reply
  1. mehmetemreulusoy Post author

   Merhaba,

   Hızlı bir şekilde dava açmanız gerekiyor. Bedelli başvuru sürelerine karar yetişirse faydalanabilirsiniz.

   Reply
 119. mehmet doğmuş

  Mrb mehmet bey ben kasim 1987 de saglik ocaginda dogmusum ama kimlikte 5 ocak 1988 bedelli askerlikten faydalanmak istiyorum yalniz dogum raporu icin saglik ocagini dogum raporu icin gittim 28 yil onceki hadise dendi ve arsivler yokmuş imha veya tahrip edilmis bu durumda dava acsam mahkeme lehte karar verir mi bedelliden yararlana bilirmiyim? Cevap verirseniz cok sevinirim..

  Reply
  1. mehmetemreulusoy Post author

   Merhaba,

   Mevcut koşullarla bedelli askerlikten faydalanamazsınız.

   Reply
 120. Kadir

  Merhaba Avukat Bey,

  Ben kimlikte 11/04/1988 doğumluyum fakat normal şartlar altında 1987 doğumlu olmam gerekiyor. Köyde evde doğduğumdan yaşımı yanlış yazmışlar. Hatta ben ilkokula başladığımda kimliğim yeni çıkmıştı. Bu durumda dava açıp bu bedelli askerlikten yararlanma durumum olabilir mi? Cevabınız için şimdiden teşekkürler…

  Reply
  1. mehmetemreulusoy Post author

   Merhaba,

   Doğum belgesi olmadan açılmış yaş değişikliği davaları kabul edilse de TSK tarafından kabul edilmemektedir. Bu nedenle bedelli askerlikten faydalanamazsınız.

   Reply
 121. Ceren Bakan

  Emre bey merhaba
  29.04.1987 dogumlu ablam vefat ettigi icin onun kimligini kullanmaktayim. Ablam hastane dogumlu. Benim dogum tarihimde 1992. Yas kucultme davasi acabilir miyim? Ailem icin hukuki yonu nedir? Evlenicem ve sirf kimlikte yasim buyuk gorundugu icin sevgilimle sorun yasiyorum. Cunku ondan buyuk bir dogum tarihine sahibim. Beni bu konuda bilgilendirirseniz cok sevinirim

  Reply
  1. mehmetemreulusoy Post author

   Merhaba,

   Siz doğduğunuz tarihi belgelendirebilirseniz yaş değişikliği davasını kazanırsınız.

   Reply
 122. hayati

  Merhaba Avukat bey,

  11.07.1987 doğulumyum normalde.hastanede doğmuşum. Ama 10 yaşlarinda kimliğimi çikartim. Kimlik de 11.12.1988 yazılmış yanlışlıkla. Bedelli askerlikten yararlanmak istiyorum. Avukat parası ya da herhangi bir masraf olur mu? Olursa ne kadar mal olur?
  Cevabiniz için şimdiden teşekürler…

  Reply
  1. mehmetemreulusoy Post author

   Merhaba,

   Bedelli askerliğe başvuru için 2 aylık bir süre öngörülmüştür. Bu süreyi kaçırmamanız gerekiyor. Bir an önce davanızı açınız.

   Reply
 123. ali

  hocam
  bedelli askerlik
  ben kimlikte 10.01.1988 doğumluyum.hastane arşivinde 20.03.1987 ropor yok ama protokol defteri var.
  ne yapmalıyım yararlanabilirmiyim

  Reply
  1. mehmetemreulusoy Post author

   Merhaba,

   Hastaneden doğduğunuz yaşa dair bir evrak tanzim edilirse yaş değişikliği yapılabilir. Böylelikle bedelli askerlikten yararlanabilirsiniz.

   Reply
   1. ali

    ust yazi bide protokol defterinin fotokopisi verildi bana yeterli.mi

    Reply
 124. mehmetemreulusoy Post author

  Merhaba,

  Nüfus müdürlüklerinin bu işlemleri yapması zaman alabilir, evraklarınızı bizzat siz takip ediniz.

  Reply
 125. Dilek

  merhaba ben 08.11.1995 tarihinde hastanede dogmusum ama kimlikte 27.11.1998 yazıyo benim ne yapmam gerekiyor düzeltme şansım var mı

  Reply
  1. mehmetemreulusoy Post author

   Hastane’den doğum kayıtlarını alıp tarafımıza ulaştırmanız halinde davanızı açabilir, yaş değişikliğinizi gerçekleştirebiliriz.

   Reply
 126. mehmetemreulusoy Post author

  Merhaba,

  Bir avukatınız olduğu için gerekli bilgileri meslektaşımızdan almanız en doğrusu. Maalesef kendisini avukat ile temsil eden yurttaşlara yardımcı olamıyoruz.

  Reply
 127. okkes

  Merhaba sayin emre bey hastane dogumlu yasim 18 kimlige dogru yazilmis ben yasimi 2 yas buyultmek istiyorum askere gitmek icim gorunus olarak 20yas gosteriyorum dava acsam yasim buyultulebilirmi saygilar

  Reply
  1. mehmetemreulusoy Post author

   Merhaba,

   Keyfi bir şekilde yaş değişikliği yapılamamaktadır.

   Reply
 128. Büşra Eryeşil

  Değerli büyüğüm
  27/12/2000 hastane doğumluyum.Şu anda aktif voleybol oynamaktayım.Sporcular için yaş küçültmede esneklik var mı?

  Reply
  1. mehmetemreulusoy Post author

   Merhaba,

   Hukukta sporcular için farklı bir uygulama söz konusu olamaz. Her yurttaş eşit haklara sahiptir.

   Reply
 129. mehmetemreulusoy Post author

  Merhaba,

  90 doğumlu bir kardeşinizin olması nedeniyle herhangi bir yaş değişikliği yapamazsınız.

  Reply
 130. mehmetemreulusoy Post author

  Merhaba,

  Davanız için bir avukat ile anlaşmanız tabii ki daha sağlıklı olacaktır.

  Reply
 131. özgür

  21.10.1987 tarihinde hastanede doğmama rağmen nüfusa 30.05.1988 olarak kaydedilmişim. 01.09.2014 tarihinde hastaneden aldığım doğum raporu ile yaş büyütme amacıyla mahkemeye başvurdum. İlk duruşma 27.11.2014 tarihinde görüldü. Hakime hanım hastane raporunun üst yazı ile mahkemeye ulaştırılması gerektiğini belirtip davayı 12.02.2014 tarihine erteledi. Bedelli askerlik yasasının geçerliliği 13.02.2014 olmasına rağmen mahkemeden kesinleşmiş kararı almam 27 Şubat’a ancak yetişir. Bu durumda aklıma takılan iki tane soru var.

  1- Doğum raporları ve mahkeme tutanaklarını askerlik şubesine verirsem mahkeme bitene kadar bedelli askerlik başvurusu hakkım saklı tutulur mu?

  2- 2. duruşma tarihini erkene aldırma gibi bir ihtimalimiz var mı?

  Lütfen bu konuda yardımcı olun. En kısa zamanda dönmenizi bekliyor, başarılar diliyorum.

  Reply
 132. mehmetemreulusoy Post author

  Merhaba,

  Yazımızda açık bir şekilde yazdığımız gibi doğum belgesi olmak zorundadır. Bu nedenle bedelliden faydalanamazsınız.

  Reply
 133. eda can

  Merhaba. Avukat bey ben yaşımı büyütmek istiyorum ve buna mecburum bana yardımcı olursanız sevinirim.

  Reply
  1. mehmetemreulusoy Post author

   Merhaba,

   Sitemizde yer alan iletişim bölümüne girerek ilgili bölümleri doldurunuz, gerekli bilgileri size aktaracağız.

   Reply
 134. omer

  iyi gunler rahmetli babam 258\1992 olarak kayıt yapmış yanı beni 5veya6 yaş küçük kayıt yapmış herhangi bir doğum kayıt yok yaşım büyüte bilim mi yi çok acil cevap rica ediyorum telefon numaram 05379111776

  Reply
  1. mehmetemreulusoy Post author

   Merhaba,

   Yaş değişikliği davası açma arzusunda iseniz tarafımıza detaylı bir mail atmanız gerekiyor. info@emreulusoy.av.tr mail adresimize mail atabilir veya iletişim bölümüne girerek ilgili bölümü doldurabilirsiniz.

   Reply
 135. hakan

  hocam 1996 doğumluyum dogum tarihimi 2000 li yapmak istiyorum evde dogdum

  Reply
  1. mehmetemreulusoy Post author

   Merhaba,

   Kemik yaşı tespitiniz yapılacak ve bu tespitin sonucuna göre karar verilecektir.

   Reply
 136. fatoş

  mrblar ben 07.12.1997 de hastanede doğmuşum. Fakat ailem 1.1.1998 olarak geçirmişler ben okumuyorum çalışmak zorundayım ama hiç bir yer yaşımdan dolayı almıyor yaşımı düzeltme yapabilrmiyim?

  Reply
  1. mehmetemreulusoy Post author

   Merhaba,

   Doğum belgeniz var ise değişiklik yapılacaktır.

   Reply
 137. murat

  Meraba.benim normalde doğum tarihim 14.07.1998 ama ben yasimi buyutturmek istiyorum 1998 deyilde 1996 olmasını istiyorum hastanede doğumuşum bana bi yardımcı olurmusunuz tesekkurler 🙂

  Reply
 138. Numan Şahin

  Merhaba değerli hocam,
  Hocam bende aynı şekilde 1987 doğumlu olmama rağmen ailem beni 1988 tarihinden kayıt ettirmiş. Doğum raporum bulunamadı hiçbişekilde umudum yok mudur hastaneden raporun yok olduguna dair belge alsam iyi bir avukat ile başvursam davanın lehime olma olasılığı hiç mi yoktur ?

  Reply
  1. mehmetemreulusoy Post author

   Merhaba,

   İlkokul evraklarınız ve tanık beyanları ile yaşınızı değiştirme ihtimaliniz bulunmaktadır.

   Reply
 139. Serhat

  Sayın Av. Mehmet Emre ULUSOY

  Ben kimlikte 11/05/1998 doğumluyum gerçek doğum tarihim ama ben bunu 11/05/1997 olarak 1 yaş büyütmek istiyorum. Bunun maliyeti ne kadar olur ve böyle bir şey mümkünmü ??

  Reply
  1. mehmetemreulusoy Post author

   Merhaba,

   Keyfi olarak yaş değişikliği yapılamaz. Yazımızdaki şartları sağlıyor iseniz değişiklik yapabilirsiniz.

   Reply
 140. Hakan

  Merhaba Avukat Bey,

  Doğumum 88 görünmekte fakat 87 doğumluyum. Nüfus müdürlüğündeki dosya ekleri kaybolduğu için herhangi bir belgem mevcut değil. Nüfus müdürlüğünde babamın beyanı ile kayıt yapılmış. Bu yaşıma kadar bir problem yaşamadım fakar şimdi bedelliden yararlanamadığım için yaşımı düzelttirmek istiyorum. Bu durumda yaş tashihi davasını kazanırsam tsk kabul eder mi? Herhangi bir hastane veya nüfus kaydı olmadığında lehte sonuçlanan emsal kararların olduğu söylenmiş bazı avukatlar tarafından. Doğru mudur bu?

  Reply
  1. mehmetemreulusoy Post author

   Doğru fakat TSK böyle bir mahkeme kararını kabul etmemekte, bilginize.

   Reply
 141. pınar olcay

  MERHABA AVUKAT BEY DOGUMUM KIMLIKTE 82 GORUNMEKTE GERCEK DOGUMUM 85 YASIMIN DUZELTILMESI ICIN MAHKEMEYE BASVURDUM DOGUM EVDE GERCEKLESMIS OLUP NUFUSA KAYDIM 12 YASINDA YAPILMIS OLUP ADLI TIP KURUMUNDAN 22 YAS VE UZERI GOSTERIYOR RAPORU ALDIM YANLIZ DAVAMIN REDDINE KARAR VERILDI YASIMIN DUZELTILMESI ICIN GEREKLI BUTUN SARTLARI SAGLADIGIMI DUSUNUYORUM BU KARARI NASIL DEGERLENDIRIYORSUNUZ BU KARAR ITIRIRAZ HAKKIM VAR MI BU KONUDA YARDIMCI OLMANIZ DILEGIMLE SIMDIDEN TESEKKUR EDERIM.

  Reply
 142. Nejdet ÇAKMAK

  Merhaba Sayın Hocam, Ben bundan birkaç sene önce nüfus cüzdanımı yenilettim ama sonradan baktım ki doğum tarihime 8 şubat 1973 yerine 8 mart 1973 yazılmış ben bir kamu kurumunda çalışıyorum arkadaşlar bu durumun ilerde başıma sıkıntı açabileceğini söylediler. Sanırım nüfus müdürlüğündeki memurun bir hatası bu durumda ne yapmalıyım bu durumun düzeltilmesi için? Yardımcı olursanız sevinirim.

  Reply
 143. pınar olcay

  TEKRAR RAHATSIZ EDIYORUM HOCAM ELIMDE KARARA DAIR HERHANGI BIR BELGE VERMEDILER KARAR DUN VERILDI MAHKEME ADRESIMEMI GONDERILECEK YOKSA BEN GIDIP ELDEN MI ALMALIYIM

  Reply
 144. kübra can

  babam doğum tarihimi yani doğum günümü ve ayımı 5 ay geç yazdırmış bunu düzeltmek istiyorum ama ben doğum hastanesinde doğdum nasıl olacak

  Reply
 145. halise

  Merhaba avukat bey ben yasimi büyütmek isteyen bir kızım nasil yapacagimi bilmiyorum normalden iki yas küçüğum simdi nüfus cüzdanı mi gore 15 yasima gircem normal de ise 17 yasima girmem gerekiyor evde dogmusum nasil büyütürum yasimi acil yardim eder misiniz

  Reply
 146. mustafa kemal koçak

  iyi günler kimliğimde doğum tarihim 9 ay yanlış yazılmış hastanede doğdum ve hastane tarafından verilen doğum kağıdım mevcut acaba doğum tarihini düzelttirme iş nası yapılabilir yardımcı olur musunuz ?

  Reply
 147. irem

  Iyi akşamlar avukat bey. Ben 1997yilinda evde dogdum. Ama annemin o zaman yasi küçük olduğu icin beni kimlige 1998 olarak yazdirmislar. Bunun icin annem dava acsa olumlu sonuc alabilir miyiz? Su an yasadigimiz yerde tanidigimiz kimse yok ve dava icinde birinin gelme ihtimali yok bu sorun olurmu? Ve bu sene annemin imzasiyla evlenicem velayetim onda. Eger davadan olumlu sonuc alirsam bu evlilik sorun olurmu? Yani yasim degistikten sonra mahkeme bunu evlilik için düşündüğümüzü sanip yeniden gözden gecirir mi? Yardimci olurmusunuz?

  Reply
 148. ahmet burak

  Mehmet bey ben 14/05/1998 doğumluyum yaşımdan ötürü sigortalı bir işe giremiyorum. Bunun için doğum tarihimi 14/05/1996 yapmak istiyorum. Benim için aşırı önemli bir drum. Doğumum evde gerçekleşmiş annemi ve babamı şahit göstersem bu işlemi gerçekleştirebiirmiyim. Dış görünümüm istediğim doğum tarihine uygun.

  Cevabınızı sabırsızlkkla bekliyorum kesin olucaksa sizinle bile çalışabilirim

  Reply
 149. bilge

  Merhaba mehmet bey.
  bir yakınım şu an 1958 doğumlu ve huzurevinde kalmak istiyor 60 yaş sınırı olduğu için kabul edilmedi ve bir çok hastalığı var. ne yapmamız gerekiyor

  Reply
 150. Abdullah

  Mrb avukat bey bazı sıkıntılarım var size danışmak istedim şöyle söylemek gerekirse ben 02//05/1997 doğumluyum ama malesefki kimlikte 02/12/1998 ‘diye gözüküyorum istanbul bakırköy adliye sarayına dilekçemi ibraz ettim.
  Kemik yaşı v.b hepsini halletim 05/05/2015 mahkeme tarihim mahkemeye girdim ve hastane doğumlu olduğum için mahmeme ertelendi doğumum istanbul cerrahpaşa hastanesinde mardin artuklu nüfüs müdürlüğüne babam beni kaydetti doğum rapurunu verip vermediğini hatırlamıyor dilekçedede aynı şekilde beyan ettik mahkeme günü hakime hanım mardin artuklu nüfüs müdürlüğünden müzekkere alınmasını ve cerrahpaşa doğum kayıtlarının kontrol edilip değerlendirilmesine karar verilip 07/07/2015 tarihine ertelendi.
  Mahkeme ertelendiğine göre bi şansım varmıdır sizce çok çaresiz kaldım ne yapıcağımı bilmiyorum hakime hanımada söylediğim gibi reşit olup babam sağlığındayken iyi bir kuruma girip çalışmayı istiyorum. Buna rağmen bi şansım varmı? Yardımınıza ihtiyacım var bi yol gösterirseniz Ne mutlu size.

  Reply
  1. Av. Mehmet Emre Ulusoy Post author

   Merhaba,

   Davasını kendisi açan vatandaşlara bilgi vermiyoruz. Davanızı kendiniz açabildiyseniz süreci de sizler gayet güzel yönetebilirsiniz.

   Reply
 151. gülcan

  Merhaba mehmet bey ben kimlikte 06. 09. 1986 doğumlu olarak görünüyorum aslinda 06. 09. 1989 doğumluyum evde dogmusum dava acmak istiyorum ama okula baslama yaşımi hesaplayinca 5 yaşında yani 60 aylık olarak cikiyo böyle bir durumda dava acarsam Kazanabilirmiyim

  Reply
 152. Nur

  Kimlikte 04.06.1993doğumluyum ama 1995liyim evde doğdum görünüşümde 95 gösteriyor yaşımı küçültmek istiyorum mahkeme kesin olarak kemik yaşı testi ister mi ve ayrıca emin olmak için önceden mahkeme kararı olmadan kemik yaşı testi yapılır mı kardeşlerim 1991,1997 ve 2004 doğumlular benim 95 li olmak için bir manim yok
  Acill !!!

  Reply
 153. melike

  sayın avkuat bey size bişey sormak istiyorum ben daha önce anlaşmalı evlilik yapmış bulunmaktayım belirli bir süre sonra boşandım yalnız boşandığım zaman benim bir çocuğum doğmuştu çocuğumun kimliğini alamadım sırf önün nüfusuna geçmesin diye eskı doğum belgesi var elimde 30.12.2009 doğumlu kızım doğum belgesinde benim sayadım farklı olduğundan dolayı ben başka doğum belgesi aldım çocuğuma 24.01.2011 olarak nüfusta bu kayıt ve doğum evi kâğıdı var tabi ben şimdi kızımın doğum belgesini 30.12.2009 olarak değiştirmek istiyorum yalnız nasıl yapabilirim bilgi verirmisiniz bu konuda kızım okula başlamak istiyor yalnız bu nedenle olmuyor dava açarsam nasıl olur acaba

  Reply
  1. Av. Mehmet Emre Ulusoy Post author

   Merhaba,

   Elinizde bulunan ilk doğum belgesiyle yaş değişikliği davası açabilirsiniz. Bu davayı açmanızla birlikte resmi makamlara yanlış bilgi vermek nedeniyle aleyhinizde soruşturma başlatılabilir, bilginiz olsun.

   Reply
 154. eda

  gerçek doğum tarihim 16.10.1997 doğum evinde doğmuşum fakat babam yanlış yazdırmış kimlikte 03.01.1999 doğumlu gösteriyorum dış görünüşümde gerçek yaşıma uygun dava açabiirmiyim yaşım düzeltilebilir mi tanıklarda var

  Reply
 155. NAZ ARSLAN

  merhaba.
  Ben 12 yaşında iken babam benim kimliğimi değiştirmişti.Fakat bir sorun ile karşı karşıya kaldık kimliği yenileyen personel asıl doğum tarihim 26.02.1999 iken 21.12.1999 yapmış neredeyse bir yılımı çalmış. Bunun için ne yapmam gerekiyor söylerseniz çok sevinirin.
  e-mail: nazliaslann@hotmil.com.tr sizden cevap bekliyorum teşekkür ederim.

  Reply
 156. Berfin

  Merhaba ben berfin size danışmak istediğim bir konu var ben izmirde doğdüm ve hastanede benim babam haqiste olduğu için kimliğimi çıkaramamışlar ben şu anda 17 yaşın dayım ama kimlikte 14 gözüküyorum ve yaşımı büyütmek istiyorum görünüş olarakta büyük görünü yorum ve hastanelerde sıkıntı çıkıyo ne yaqmam gerekiyo ne olur yardımcı olun bana

  Reply

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir