Emeklilik Nedeniyle Kıdem Tazminatı Hakkı

By | 09 Ekim 2015

Öncelikle kıdem tazminatının ne olduğu ve hangi hallerde işçilere ödendiği ve diğer hususlarda bilgi edinmek için Kıdem Tazminatı yazımızı okuyabilirsiniz. İlgili yazı için : Kıdem Tazminatı Nedir, Şartları Nelerdir ?

1475 sayılı İş Kanunu’nun 14. maddesi kıdem tazminatına hak kazananları düzenlemekte olup İş Kanunu değişmiş olmasına rağmen ilgili madde hala yürürlüktedir. Bu maddeye göre emeklilik nedeniyle iş sözleşmesini fesheden işçiler yani emekli olan işçiler kıdem tazminatı hak kazanmaktadır. İlgili madde şu şekildedir : ‘(Ek: 25/8/1999 – 4447/45 md.) 506 Sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (a) ve (b) alt bentlerinde öngörülen yaşlar dışında kalan diğer şartları veya aynı Kanunun Geçici 81 inci maddesine göre yaşlılık aylığı bağlanması için öngörülen sigortalılık süresini ve prim ödeme gün sayısını tamamlayarak kendi istekleri ile işten ayrılmaları nedeniyle’ kıdem tazminatına hak kazanabilirler. Görüldüğü üzere ilgili kanunlardaki belirlenen şartların sağlanması halinde işçiler emekli olabilecek ve bu nedenle kıdem tazminatına hak kazanabileceklerdir. Peki emekli olabilmenin şartları nelerdir ?

Emekli Olmanın Şartları Nelerdir ? İşçi Ne Zaman Emekli Olabilir ? 

Ülkemizde işçiler uzun yıllar çalışmakta ve emekli olarak rahat bir yaşantı sürmeye çalışmaktadır. Ülkemizde emeklilik şartlarının neler olduğu, işçilerin ne zaman emekli olacakları konusunda kesin bilgi sahibi olmadıkları açıktır. Bu nedenle kıdem tazminatı hususu değerlendirmesinden önce işçilerin hangi şartları sağlamaları halinde emekli olacaklarını izah edelim. Sosyal Güvenlik Kurumunun belirlediği kıstaslar doğrultusunda işçilerin sigortalılık başlangıcı ve ödenen gün primine göre emeklilik yaşı ve şartları belirlenmektedir. Emeklilik kıstasında erkekler ve kadınlar için farklı bir uygulama yapılmış olup emeklilik şartları Erkekler için şu şekildedir :

Erkekler İçin Emeklilik Şartları ve Emeklilik Tablosu

İşe Başlama Tarihi  Sigortalılık Süresi  Yaş Prim Günü
24/11/1989 – 23/05/1991 25 Yıl 52 5525 Prim Ödemeli
24/05/1991 – 23/11/1992 25 Yıl 53 5600 Prim Ödemeli
24/11/1992 – 23/05/1994 25 Yıl 54 5675 Prim Ödemeli
24/05/1994 – 23/11/1995 25 Yıl 55 5750 Prim Ödemeli
24/11/1995 – 23/05/1997 25 Yıl 56 5825 Prim Ödemeli
24/05/1997 – 23/11/1998 25 Yıl 57 5900 Prim Ödemeli
24/11/1998 – 08/09/1999 25 Yıl 58 5975 Prim Ödemeli
09/09/1999 – Reform Tarihi  — 60 7000 Prim Ödemeli
Reform Tarihi – 2035  — 60 9000 Prim Ödemeli

Görüldüğü üzere yukarıdaki tabloda yer alan şartların sağlanması halinde erkekler emekli olabilmekte ve kıdem tazminatına hak kazanabilmektedir :

*Reform Tarihi : Reform tarihi olarak verilen tarih SGK ve çerçeve kanunlar üzerinde değişikliklerin yapılması tarihidir ve yürürlülük tarihi ne ise ona göre hesaplama yapılır. 

Kadınlar İçin Emeklilik Şartları ve Emeklilik  Tablosu

İşe Başlama Tarihi  Sigortalılık Süresi  Yaş Prim Günü
24/05/1990 – 23/05/1991 20 Yıl 47 5450 Prim Ödemeli
24/05/1991 – 23/05/1992 20 Yıl 48 5525 Prim Ödemeli
24/05/1993 – 23/05/1994 29 Yıl 50 5600 Prim Ödemeli
24/05/1994 – 23/05/1995 20 Yıl 501 5675 Prim Ödemeli
24/05/1995 – 23/05/1996 20 Yıl 52 5750 Prim Ödemeli
24/05/1996 – 23/05/1997 20 Yıl 53 5825 Prim Ödemeli
24/05/1997 – 23/05/1998 20 Yıl 54 5900 Prim Ödemeli
24/05/1998 – 23/05/1999 20 Yıl 55 5975 Prim Ödemeli
24/05/1999 – 08/09/1999 20 Yıl 56 5975 Prim Ödemeli
09/09/1999 – Reform Tarihi  — 58 7000 Prim Ödemeli
Reform Tarihi – 2035  — 58 9000 Prim Ödemeli

Görüldüğü üzere kadınlar ve erkeklerin hangi şartları sağlamaları halinde emekli olabilecekleri yukarıdaki tablolarda açık bir şekilde görülmektedir. Yukarıda izah ettiğimiz üzere reform tarihi denilen tarih SGK ve çerçeve kanunların tek bir çatı altında toplanması ve bu değişikliğin SGK işlemleri açısından önemli olması nedeniyle reform tarihi olarak adlandırılmıştır.

15 Yıl Sigortalılık ve 3600 Prim Gününü Doldurarak Emeklilik ve Kıdem Tazminatı

1475 sayılı İş Kanunu’nun 14. maddesinin kıdem tazminatını hakedecek işçileri düzenlediğini, buna bağlı olarak son ekleme ile birlikte 15 yıl sigortalılık ve 3600 prim gününü dolduran işçilerin de emekli olarak kıdem tazminatlarını alabilecekleri öngörülmüştür. Buna göre 15 yıl sigortalılık ve 3600 prim gününü doldurarak emekli olarak işçilerin şu şartları sağlaması gerekmektedir :

  • 08/09/1999 tarihinden önce sigortalılığın başlamış olması
  • 15 yıl prim sigortalılı süresi doldurulmalı
  • 3600 prim günü doldurulmalı.

Bu şartların sağlanması halinde kişi emekliliğe hak kazanacak ve emeklilik nedeniyle kıdem tazminatı alabilecektir. 15 yıl 3600 prim gününe dayalı olarak iş sözleşmesinin nasıl ve ne şekilde feshedileceği, fesih yapılırken dikkat edilmesi gereken hususlar ve şartlara ilişkin yazımızı okumak için tıklayınız : 15 Yıl Sigortalılık ve 3600 Prim Gününe Dayanarak Kıdem Tazminatı

Görüldüğü üzere emeklilik nedeniyle iş sözleşmesini sona erdiren işçiler kıdem tazminatına hak kazanabilmektedir. Emeklilik nedeniyle kıdem tazminatına hak kazanan fakat bu hakkı ödenmeyen işçilerin yasal yollara başvurarak İş Mahkemelerinde Alacak Davası açması gerekmektedir. İlgili davalara başvurmak için iletişim bölümünden ofisimiz avukatlarına ulaşabilirsiniz.

 

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir