İş Sözleşmesinin Haklı Nedenle Feshinde Süre

By | 26 Aralık 2013

İş sözleşmesini feshetmek için haklı nedeni olan işçi ve işveren, iş sözleşmesini feshederken İş Kanunu’nun vermiş olduğu sürelere uymakla yükümlüdür. Nitekim hakkaniyet ilkesi gereği kişiler haklarını zamanında kullanmak ve karşı tarafı bu hususta mağdur etmemekle yükümlüdürler. Hal böyleyken, iş sözleşmesini feshetmek için haklı nedeni olan kişi bu hakkını süresi içerisinde kullanmalı, keyfi bir şekilde iş sözleşmesini feshetmemelidir.

İş Sözleşmesinin Feshi Ne Zamana Kadar Yapılabilir ?  

İş sözleşmesinin feshedecek işçi veya işveren İş Kanunundaki sürelere riayet etmekle yükümlüdür. Nitekim İş Kanunu’nun 26. maddesi bu süreleri düzenlemiştir. İş Kanunu’nun 26. maddesine göre : ‘ 24 ve 25inci maddelerde gösterilen ahlak ve iyiniyet kurallarına uymayan hallere dayanarak işçi veya işveren için tanınmış olan sözleşmeyi fesih yetkisi, iki taraftan birinin bu çeşit davranışlarda bulunduğunu diğer tarafın öğrendiği günden başlayarak altı iş günü geçtikren ve her halde fiilin gerçekleşmesinden itibaren bir yıl sonra kullanılamaz. ’ denilmiştir. Buna göre fesih, feshe neden olan olayın öğrenilmesinden itibaren 6 iş günü içerisinde yapılmalıdır.

Haklı Nedenle Fesihte 6 (altı) İş Günü Ne Zaman Başlar ?

İş Kanunu’nun 26. maddesi gereğince haklı nedenle fesih ; feshe neden olayın öğrendildiği günden itibaren başlayacaktır. Olayı öğrenme günü sayılmaksınız takip eden altı iş günü hesap edilir ve altıncı iş gününün sonunda kanunun vermiş olduğu fesih süresi dolacaktır.

Haklı fesih nedeninin devamlılık arz etmesi halinde altı günlük süre işlemeye başlamayacaktır. Yani, ücreti ödenmeyen işçi için her yeni gün altı günlük sürenin başlangıcı olacak fakat ücret ödememe eylemi devam ettiği için altı günlük hak düşürücü süre her defasında yenilecektir.

6 Günlük Fesih Süresi Hesaplanırken Tatil Günleri Dahil Edilir Mi ?

Yukarıda beyan ettiğimiz üzere feshe neden olan olayın öğrenilmesini takip eden günden itibaren 6 iş günü hesaplanacak ve iş sözleşmesinin feshi bu 6 iş günü içerisinde gerçekleştirilecektir. Peki bu iş günlerinin hesabına tatil günleri dahil edilecek midir ?

Yüksek Mahkemenin vermiş olduğu kararlar ve öğretideki görüşler doğrultusunda 6 iş gününün hesabına tatil günleri dahil edilmeyecek ve 6 iş günü buna göre hesaplanacaktır.

İş Kanunu 26. Maddesinde Belirtilen Süreler Hak Düşürücü Süreler Midir ?

İş Kanunu’nun 26. maddesinin haklı nedenle fesih sürelerini konu edindiğini belirtmiştik. Peki bu süreler hak düşürücü süreler midir yoksa zamanaşımı süreleri midir ? Kanun gereği bu süreler hak düşürücü süreler olup hakkın bu süreler içerisinde kullanılması şarttır. Bu nedenle altı günlük fesih süresinin kaçırılması halinde işçi veya işverenin fesih hakkı sona erecek ve iş sözleşmesi haklı nedenle feshedilemeyecektir.

İşçinin Raporlu Olması Sözleşmenin Fesih Süresini Etkiler Mi ?

İş Kanunu’nun 26. maddesine dayanarak 6 iş günü içerisinde iş sözleşmesini feshedecek işçinin raporlu olup olmaması bir şey değiştirmeyecektir. İşçi raporlu olsa da iş sözleşmesini bu 6 günlük süre içerisinde feshetmelidir. Nitekim işveren için de aynı husus geçerli olup işçisinin raporunun bitmesini beklemeden süresi içerisinde fesih işlemlerini gerçekleştirmelidir.

Haklı Nedenle Fesih ve Geçerli Nedenle Fesih Halleri

İş Kanunu’nun 26. maddesindeki sürelerin işçi veya işverenin haklı nedenle fesihlerinde kullanılacağı ve dikkate alınacağını beyan etmiştik. İşçiler için haklı nedenle fesih halleri İş Kanunu’nun 24. maddesinin II. Fıkrasında yer alırken ; işverenler için haklı nedenle fesih halleri aynı kanunun 25. maddesinin II. Fıkrasında yer almaktadır. Bununla birlikte geçerli nedenlerle iş sözleşmesinin feshinde altı günlük süre kullanılmayacak, geçerli nedenle fesih hallerinde makul süre kriterine önem verilecektir. Yani işçi, geçerli nedenle iş sözleşmesini feshedecek ise makul bir süre içerisinde iş sözleşmesini feshetmeli, fesih hakkını kötüye kullanmamalıdır. İş sözleşmesinin haklı nedenle feshi ve geçerli nedenle feshine ilişkin yazımıza bakmanız faydalı olacaktır. Tıklayınız.

Haklı Nedenle Fesihin 6 İş Günü İçerisinde Yapılması Gerektiği ve Yargıtay Kararları

İş sözleşmelerinin haklı nedenle feshinde işçi ve işverenin uymakla yükümlü olduğu sürelere uyulmaması ve tarafların bu hususlarda ihtilaflı olması, bu konuda birçok Yargıtay Kararı çıkmasına sebep olmuştur. Bu nedenle bazı Yüksek Mahkeme kararlarını paylaşmak yerinde olacaktır :

 • 6 günlük sürenin hesabında tatil günleri dahil edilmez. (Yargıtay 9. HD)
 • Cinsel taciz nedeniyle fesih 6 işgünü içinde yapılmadığından fesih haksızdır. (Yargıtay 9. HD)
 • Davacının 31/05/2008 tarihinde amirlerinin önünde olay çıkardığı, 03/07/2008 tarihine kadar rapor aldığı ve iş akdinin 04/07/2008 tarihinde feshettiği anlaşıldığından 6 günlük hak düşürücü süre geçmiştir.
 • Davacı, savunması alındıktan bir ay sonra fesih yapılmıştır. 6 iş günlük süre geçmiştir.
 • Sigortanın yapılmaması süreklilik arzeden bir durum olup devam ettiği sürece hak düşürücü sürenin geçtiği söylenemez.
 • Ücretin ödenmemesi süreklilik arzeden bir durum olup devam ettiği sürece hak düşürücü sürenin geçtiği söylenemez.
 • İşçi, iş şartlarındaki değişikliği 6 gün içerisinde kabul etmeyebilir. Bu süre beklenmeden işveren feshi haksızdır.
 • Cinsel istismar suçu işleyen davacının sözleşmesinin feshinin 6 günlük sürede yapılıp yapılmadığının tespiti için yetkili makama hangi tarihte bildirildiği araştırılmalıdır.
 • İşverenin tüzel kişi olması durumunda altı işgünlük süre feshe yetkili merciin öğrenildiği günden itibaren başlar.

Incoming search terms:

 • haklı nedenle fesih süresi
 • 6 günlük hak düşürücü süre

4 thoughts on “İş Sözleşmesinin Haklı Nedenle Feshinde Süre

 1. Bzturk

  Merhaba bir sorum olacak. Yanıtlarsanız sevinirim. Hak düsürücü 6günlük süre ne zaman baslar?
  1.olayın öğrenildigi gün mü. 3/aralık
  2.olayla ilgili raporun iç denetim tarafından genel müdüre sunuldugu gün mü? 5/12
  3.yazıli savunma istendigi gün mü? 8/12
  4. Savunmanın İK ya teslim edildigi gün mü? 11/12
  5. Savunmanın incelenip raporlandiği gün mü? Henuz incelenmedi bugün itibariyle 15/12
  Diema ulıslararası 1000calisanı olan bir yer. 5 yıllık kıdem var
  Tesekkurler

  W

  Reply
  1. mehmetemreulusoy Post author

   Merhaba,

   Hak düşürücü süre soruşturmaya ilişkin evrakların feshe yetkili makama sunulması ile başlar. Bazı şirketlerde İnsan Kaynakları da kendi içerisinde bir soruşturma yapabilir. Her halükarda hak düşürücü süre soruşturma safhasının tamamlanıp feshe yetkili makama sunulduğu gün başlayacaktır.

   Reply
  2. Mevlut

   Merhaba mümkünse soruma cevap yazabilirmisiniz?
   Şimdiden teşekkür ederim.
   Taşeron firmada sofor olarak çalışmaktayım 7 yıldır.Maasımdan 200 lira kaza sebebiyle kesinti yapıldı her hangi bi tutanak yok ve sefim kaza yerine geldi problem değil sen devam et karşı tarafın masrafını yaptıralım dedi.3 ay sonra kesildi. bunu 12-05-2017 cuma maaş alarak öğrendim.15-05-2017 pazartesi de asıl işverenim olan belediyeye iadesi talebiyle dilekçe verdim lakin bana baskıdan başka bi fayda sağlamadi. Dilekce evrak numaram var.Bu sebeple haklı fesih yapıp kidem tazminatini alabilirmiyim.19 Mayıs ve cumartesi ve pazar günleri iş günümü.benim iş yerimde haftanın her günü çalışılmakta yani hergun ekip ekip haftalık izin yapilmakta. Param ödenmediği sürece 6 iş günü için yeni bi başlangıcmi.bide bize kaza yapip sucun benden kaynaklandi tespit edilirse ben ödeyeceğim diye bi maddesite olan sözleşme imzalatdilar.Tekrar teşekkürler.

   Reply
   1. Av. Mehmet Emre Ulusoy Post author

    Merhaba,

    Sizin kusurunuzdan kaynaklı bir zarar söz konusu ise bu zarar ücretinizden kesilebilir. Bu durum sizin için haklı fesih gerekçesi yaratmaz.

    Reply

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir