Fazla Çalışma Ücreti

Fazla çalışma ücreti, İş Hukuku’nda sıkça tartışma konusu olan ve işçilerin haklarının yendiği en geniş ve en yoğun alanlardan birisidir. Nitekim işçiler, kanunda belirtilen sürelerden fazla çalıştırılmakta, buna ilişkin mesai ücretleri ise ya ödenmemekte ya da eksik ödenmektedir. Böylelikle mesai ücretleri ödenmeyen işçiler büyük bir haktan yoksun bırakılmakta, maddi ve manevi olarak zarara uğratılmaktadır.

Fazla Çalışma Ücretine İlişkin Yasal Düzenleme

İş Kanunu’nun 41. maddesi, fazla çalışma ücretini düzenlemiş ve işçilerin mesai ücretlerini yasalaştırmıştır. Bu maddeye göre ;

 • Fazla çalışma, kanunda yazılı koşullar çerçevesinde haftalık kırkbeş saati aşan çalışmalardır.
 • Her bir saat fazla çalışma içi verilecek ücret, normal çalışma ücretinin saat başına düşen miktarının yüzde elli yükseltilmesi suretiyle ödenir.
 • Haftalık çalışma süresinin sözleşmelerle kırkbeş saatin altında belirlendiği durumlarda yukarıda belirtilen esaslar dahilinde uygulanan ortalama haftalık çalışma süresini aşan ve kırkbeş saate kadar yapılan çalışmalar fazla sürelerle çalışmalardır. Fazla sürelerle çalışmalarda, her bir saat fazla çalışma için verilecek ücret normal çalışma ücretinin saat başına düşen miktarının yüzde yirmibeş yükseltilmesiyle ödenir.
 • Fazla saatlerle çalışmak için işçinin onayının alınması gerekir.
 • Fazla çalışma süresinin toplamı bir yılda ikiyüzyetmiş (270) saatten fazla olamaz.

Görüldüğü üzere fazla çalışma ücreti İş Kanunu’nda açık bir şekilde düzenlenmiş ve bugüne kadar Yüksek Mahkemelerin vermiş olduğu kararlarla da uygulamaya yerleşmiştir. Hal böyleyken fazla çalışma ücreti (mesai ücretleri) ödenmeyen işçilerin hakları neler olacaktır ?

Fazla Çalışma Ücretinin İspatı

Fazla çalışma ücreti ödenmeyen işçi, bu iddiasını ispat etmekle yükümlüdür. Her ne kadar fazla çalışmaya ilişkin evraklar, işveren tarafından saklansa da kanun, ispat yükünü işçi üzerinde bırakmış ve fazla mesaileri işçinin ispatlaması gerektiğini öngörmüştür. Peki bu noktada işçi, fazla mesailerini hangi belgelerle ispatlayabilir ?

Bordro: İşçilerin imzasını taşıyan bir bordronun varlığı halinde bu bordro kesin delil niteliği taşıyacaktır. Şayet bordro üzerinde yer alan işçi imzasının sahte olduğu veya bordronun sahte olduğu ispat edilirse, bordro geçersiz sayılacak ve fazla çalışmaya ilişkin davada delil niteliğini kaybedecektir. Şayet işçi, bordro üzerine fazla çalışma yaptığına dair bir kayıt düşer ise fazla mesaiye kaldığını her türlü delille ispatlayabilecektir.

Bordro üzerinde fazla çalışmaya dair herhangi bir bilgi olmamasına rağmen, bu husus işçinin aleyhine değildir. İşçi bu bordroya imza atmamış ve tanıklarla da fazla çalışma yaptığını kanıtlarsa, fazla çalışma ücretine hak kazanacaktır.

Tanık: Ücret bordrosunda fazla çalışmaya dair herhangi bir bilgi yok veya fazla çalışma 0(sıfır) görünüyor ise işçi, fazla çalışma yaptığını tanıklarla ispat edebilir. Fakat tanıkların davacı ile aynı dönemde çalışmış olması ve çalışma gün ve saatlerini bilen kişiler olması gerekliliğini önemle belirtmek gerekir.

İşyeri Kayıtları: Fazla çalıştığını ispat etmek isteyen işçi, işyeri giriş-çıkış kayıtlarını ilgili mahkemeden talep edebilir. Bu belgeler de kuvvetli delil olarak fazla çalışma sürelerinin hesaplanmasında işe yarayacaktır.

İşyeri Yazışmaları: Fazla mesaiye kaldığını iddia eden işçi, işyeri içerisinde yapılan işe dair olan/olmayan yazışmalarını delil olarak sunabilir.

Daha detaylı bilgi için Fazla Çalışma Süresinin İspatı yazımızı tıklayarak okuyabilirsiniz.

Fazla Çalışma Ücretinde Faiz

Fazla çalışma ücretinin ödenmemesi neticesinde işçi mesai alacaklarına ilişkin alacak davası açmış ise, bu alacağa uygulanacak faiz : bankalarca mevduata uygulanan en yüksek faizdir. Faiz, dava başlangıcından itibaren hesaplanacaktır. Şayet işçi, işverenine ihtarname çekmiş ve işverenini temerrüde düşürmüş ise davacı, temerrüt tarihinden itibaren faize hükmedilmesini talep edebilecektir.

Fazla mesai alacağına ilişkin dava, kısmi olarak açılmış ise faiz; ıslah tarihinden itibaren işletilecektir.

Fazla Çalışma Ücretinde Zamanaşımı

Fazla mesaileri ödenmeyen işçiler, mesai alacaklarına ilişkin davayı süresinde açmakla yükümlüdür. Nitekim fazla mesaiye ilişkin alacaklar 5 yıl geçmekle zamanaşımına uğrayacaktır.

Fazla Çalışma Ücretine İlişkin Sık Sorulan Sorular

1-Fazla Çalışma Ücretim Ödenmiyor, Fazla Mesai Ücretim Ödenmiyor Ne yapabilirim ?

Cevap: Fazla mesai ücretleri ödenmeyen işçi, iş sözleşmesini haklı nedenle feshetme imkanına sahiptir. İş Kanunu’nun 24. maddesi gereğince işçi, haklı nedenle iş sözleşmesini fesheder ve varsa kıdem tazminatını almaya hak kazanır.

 2- Fazla Mesai Ücretim Ödenmiyor, İş Sözleşmemi Nasıl Feshederim ?

Cevap: Fazla çalışma ücretleri ödenmeyen işçi, işverenine bildirim yapmaksızın işi bırakma ve tazminatını alma hakkına sahiptir. Fakat iş sözleşmesinin feshinde, noter kanalıyla İhtarname çekmek daha sağlıklı olacaktır. Böylelikle dava sürecinde işverenin savunmaları bertaraf edilebilecektir. Bu nedenle fazla çalışma ücretleri ödenmeyen işçi, noter kanalıyla iş sözleşmesini feshettiğini işverenine bildirmelidir.

3- Maaş Bordrosunda Fazla Mesai Yapmadım yazıyor. Ne yapabilirim ?

Cevap: Maaş bordrolarında işverenlerin işçilerine ‘fazla mesailerimi aldım, aylık alacağımı tam aldım’ şeklinde beyanlar yazdıkları açıktır. Şayet işçi, fazla çalışmasını tanıklarla ispat edebiliyorsa bordro üzerinde yazan bu beyanların bir değeri olmayacaktır.

4- İşe Girerken Fazla Mesai İstemiyorum Yazılı Kağıt İmzaladık. Fazla Mesai Ücretimi Alabilir Miyim ?

Cevap: İşçilerin, işe başlarken ‘fazla mesai ücreti istemiyorum’ şeklinde imzalamış oldukları belgeler hiçbir anlam ifade etmemektedir. Fazla mesai ücretleri işçinin ücret hakkıdır ve hiçbir şekilde kanuna aykırı olarak engellenemeyecektir. Fazla çalışmasını işçi, tanıklarla ispat ettiği takdirde fazla mesai ücretini alabilecektir.

5- İşçiye Sorulmadan Fazla Çalışma Yaptırılabilir mi ? Fazla Çalışma İçin İşçinin Onayı Gerekir mi ?

Cevap: Bir işçinin fazla mesaiye bırakılması ve fazla çalışma yaptırılması işçinin onayına tabidir. Nitekim hiçbir işveren keyfi olarak bir işçinin fazla mesaiye kalması gerektiğine karar veremez.

6- Fazla Çalışma Süresi En Fazla Kaç Saat Olmalıdır ?

Cevap: İşçi, bir yılda en fazla 270 saat fazla çalıştırılabilir. Bunun yanı sıra bir işçinin günlük çalışma süresi 11 saati geçmemelidir.

7- Fazla Çalışma Ücreti Ne Zaman Ödenmelidir ?

Cevap: Fazla çalışma ücretleri, esas ücretle birlikte ödenmelidir.

Incoming search terms:

 • ücret bodrosunda fazla mesai yazılı olduğu durmlarda fazla mesai alacağında tanık dinlenmesi
 • fazla mesai dava sonuçları

66 thoughts on “Fazla Çalışma Ücreti

 1. mehmetemreulusoy Post author

  Merhaba,

  Eşinizin fazla mesaileri ödenmemesine rağmen bordrolara imza atmış olması davada aleyhinize bir durum olacaktır. Yine de mahkemede eşinizle birlikte çalışan iş arkadaşları tanıklık yapmalı ve bu husus bertaraf edilmelidir. Yapılması gereken işlem artık eşinizin bordrolara imza atmaması ve dava açmak olacaktır.

  Reply
 2. semih

  Merhaba kolay gelsin bir konuda yardıma ihtiyacım var yardım ederseniz çok sevinirimm.

  Şuanda aktif olarak çalıştıgım işyerinde haftalık 45 saati aşan çalışmalarda %50 fazla mesai ücretlendirilmesi yapılmıyor.örnek vermek gerekirse bu ay 225 saat çalışma üzerinden 150 saat fazla çalışmam oldu puantajımda fakat bu çalışma resmi boldroya geçerken 150 saati 1.5 ‘e bölüyorlar boldroya 100 saat fazla mesai olarak yazıyorlar.daha sonra boldroda tekrar 1.5 ile çarparak fazla mesai ücretlerini sanki %50 fazlası ile veriyormuş gibi gösteriyorlar tekrar aynı hesaba geliyor. ben ve diğer çalışma arkadaşlarımda bu boldroya itiraz ileri sürmeden imzalıyoruz. bu konuda elimde geçmişe dönük tüm puantaj kayıtlarım var fakat bunlar delil niteliği taşırmı bilmiyorum. yani sormak istediğim dava açsam bu konuda geçmişe dönük haklarımı alabilirmiyim yardımcı olursanız çok sevinirim.şimdiden çok teşekkür diyorum vereceğiniz cevaplar için iyi çalışmalar…

  Reply
 3. cem

  merhaba. bir markette çalışıyorum. haftalık izinlerim verilmiyor ve fazla mesaim ödenmiyor.
  kamera kayıtlarıda var. nasıl bir yol izlemeliyim.

  Reply
 4. mehmetemreulusoy Post author

  Merhaba,

  Aynı işverenin çatısı altında çalışıyor iseniz SGK’da giriş çıkış yapılması yasal değil. Bordroları imzalamamanız gerekmektedir.

  Reply
 5. Gökmen

  Merhabalar ,
  1 yıldır çalışmakta olduğum iş yerimde haftalık 45 saat yerine 48 saat çalışıyorum ve 1 yıldır fazla mesai ücreti olarak verilmedi ücret ve bu maaş bodrosuna yansıtılmadı . Maaş bodrosunda 45 saat olarak gözüküyor. Delil olarak iş yerinin resmi e-mail hesaplarından haftalık çalışma saatleri şeklinde exel dosyası atılıyor ve bunda 48 saat olarak gözüküyor fakat resmi bi exel dosyası değil sadece saatlerin ve geleceğim gün saatleri gösteren patronumun attığı e-mail dir .Bununla ilgili birde toplamda 11 resmi tatil günü işe gittim ve herhangi bir ücret verilmedi. İş yerine yazılı ve sözlü açıklama yaptıysamda geri dönüş olmadı . Ocak 6 sında iş yerime ihtarname çekicem. Bu ihtarnamede süre minumum kaç gündür ve ihtarnameme olumlu yada olumsuz dönüş yapıldığı taktirde bile kıdem+ihbar+yıllık izin ücretlerimi alabilirmiyim ?

  Reply
  1. mehmetemreulusoy Post author

   Merhaba,

   İhtarnamede size ödeme yapılmasını istediğiniz süreyi belirtebilirsiniz. Bu sürede ödeme yapılırsa davanızı açıp haklarınızı talep edebilirsiniz.

   Reply
 6. emre

  Selamlar..
  Ben bir konuda sizden destek almak istiyordum..Konuyu dilerseniz kısaca özet geçeyim. sizde bana nasıl bir yol izlemem gerekir bilgi verirseniz sevinirim.
  Ben 13.01.2013 tarihinde kayseri bir petrol firmasında çalışmaya basladım baslangıç tarihim 13.01.2013 sigortamı hafta basında ay başında , ilerde çok daha fazlasını vericem temennileri ile sigortamı 5 buçuk ay 140 gün yani gecikmeli yaptı.tabi ben ozamanda ki çalıştıgımda şirketin kendi tutmuş olduğu günlük gelir gider listesi kendi hitapları ile kasa olarak nitelendirdikleri belgelerde adıma maaş verilmilş olduğu acıkca yazılmış ve iş veren kendisi ıslak imza ile imzalamıştır.tabi ki ismimin yazdığı zamanlarda nakit ve visa firma satışları hesap tahsilatı yapılmış ve yazılmıştır ekte bu belgeyi size göndericem zaten.bu sigortasız zaman zaafında 500 tl maaş verilmiş olup yine belgede yer almaktadır sigortam yapılmamış olup üstüne üslük sabah 8 aksam 19:00 19:30 civarına kadar çalışmış bulunmaktayım.Dini bayramlar haricinde tüm resmi tatillerde çalıştım ve bu tarihlerde fatura kesti firma bordrolarda ise tatil olarak gösterildi. 03.06.2013 tarihinde sigortamı başlattı 02.02.2015 tarihine kadar sürekli olarak çalıştım.mesailerimi istedim 31.12.2014 itibari ile konustugumda verilecegini söyledi ve benm tüm resmi tatillerde çalışmama ve sabah 8 akşam 19:00 – 18:00 saatleri arasında çalıştım haftanın 6 günü ocak 2015 in ilk bordrosunda vericem dediği mesainin sadece aylık 5 saat mesai yazmış oldugunu gördüm ve kendisiyle konuştum olursa böyle olmazsa işleri devret git dedi. işleri devrettim çıktım.ardında noter huzurunda ihtar cektim aradı kendisi haklarımın oldugunu kabul etti yanlızca şirkete gelmemi imzalarımı atıp istifamı yazıp vermemi istedi , bende söylediğini yapmadım. konunun özeti budur efendim bana yardımcı olursanız sevinirim bir bilgilendirme mesajı maili yerterli olacaktır .
  iyi çalıişmalar dilerim..

  Reply
 7. ömer

  İyi günler emre bey ben 2 yıldır basaksehirde büyük bir firmada asgari ücret ile çalışıyorum ve bizim her ay aldığımiz maaşın 3/1 kadar ikramiyemiz mevcut ayrica her hafta ortalama 24 saat fazla mesai çalışıyoruz bu bazen haftada 36 saatte olabiliyor bizim aldığımız aldığımız maaş bankaya yatırılıyor mesai ve ikramiye ise elden veriliyor bize her sene başında bize fazla mesaiye kalırım gibi bir kağıt imzalatiyirlar geçen sene imzalattilar ama onuda yalan yanlış şeyler anlatarak imzalattilar ama bu yıl için ise bir çok kişi imzaladi ama bana imzalatmayip kendileri imzalamislar benim adıma ama imza benim imzama benzemiyor zaten o evragi bulduğumda resminide çektim ayrıca aldığımız hem mesai hemde ikramiye bordroya yansitilmiyor ve bende imzalanan bir çok mesai kağıdının resmi de mevcut şimdi ise benim fazLa mesaiye gelmem yüzünden beni isten çıkacaklarını duydum böyle bir durumda Dava açarak mesai ve ikramiyelerin bordroya yansiltilmamasi durumu üzerinden herhangi birşey talep edebilirmiyim .

  Şimdiden teşekkürler

  Reply
  1. Av. Mehmet Emre Ulusoy Post author

   Merhaba,

   Fazla çalışmalarınız için dava açılması gerekmektedir. Sizin fazla çalışmak istiyorum veya istemiyorum şeklindeki imzanız önemli değil. Dava açıp alacaklarınızı tahsil edebilirsiniz.

   Reply
 8. ahmet alak

  merhabalar 5 eylül 2014 tarihinde işten ayrıldım 3 sene calıstım yaklasık 400 saat mesaim var parmak okutma sistemi mevcuttu calıstıgım sirkette giriş cıkıs kayıtları tutuluyordu işlerin yogunlugu hiç bitmedigi icin hep mesaiye kaldım ve bunlar ödenmedi bunları suanda alabilirmiyim nasıl yapmam gerekiyor yardımcı olabilirmisiniz

  Reply
 9. ali güner

  merhaba .ben bır kamu kurumunda hiç aralık vermeksizin haftanın yedi günü aksam 18:00 sabah 09:00 arası yaklaşık 1,5 yıl çalıştım ve bu dönem içindeki fazla çalışma mesaisini alamadım.bunun dısında yine aynı kurumda yaklaşık 2,5 yıl boyunca 15 saat fazla çalışmama rağmen mesaimiz yatırılmadı.benimle aynı durumda arkadaşlar var.acaba mesaileri geriye dönük olarak alma imkanımız varmı. sizce nasıl bir yol takip etmeliyiz…

  Reply
 10. can

  merhaba ben bir fabrikada gece bekçiliği ve fabrikanın temizlik işlerin de 26 ay çalıştım ssk lı olarak. bu dönem içinde 2 defa benden habersiz giriş çıkış yapılmış çıkışın ertesi günü geri almış.ssk kayıtlarında var.
  ve maaş larım gecikmeli ayın 17 ve 18 gibi yatıyordu son maaşım yani işten ayrıldığım gün 22 ocak 2015 de yattı. işten ayrıldıktan sonraki maaşım yani ocak ayının maaşı 27 şubatta 2015 yattı.
  işten ayrılma sebebim. maaş geç yatırılmasından bahsettiğm için yöneticin kasıtlı olarak tazminat ödememek için yaptığını düşündüğüm olay fabrikada bir malzemenin çalındığını söylemesi. bende bizim olduğumuz saat lerde çalınmışsa bedelini öderiz dedim biz gece 2 kişi çalışıyorduk.fabrikada kamera sistemi mevcut kamera görüntüsü istedim vermediler bizim çalıştığımız saatte olğunu isptatlayamadılar.zaten polis çağırılmadı tutanak falanda tutulmadı bende gündüz olmuştur belki dedim .yönetici de bana şunları söyledi sizin iş birlikçi olmadığınızı nerden biliyim bundan sonraki olacak hırsızlık olaylarında sizi işbirlikçi tutarız dedi . bende memnun değilseniz sosyal haklarımla çıkışımı verebilirsiniz dedim.yöneticide cevap olarak olarak biz kimseyi zorla çalıştırmıyoruz çıkabilirsin sosyal hakların içinde hangi taş büyükse kafanı ona vur dedi.ve iş yerinden ayrıldım aynı gün telefon açıp işe gelmeyeceğimi bildirdim. imzaya çağırdılar gitmedim bu olayda gece benimle çalışan iş arkadaşım şahitlik yapacak. bu olayda 1 kişinin şahitliği yeterlimi. şimdi kıdem tazminatı+pazar tatili+fazla mesai +yıllık izin+resmi tatil. paralarını alma hakkım varmı hangi yolu izlememi tavsiye edersiniz. bu işyerinde günde 14 saat çalışıyordum. gündüzcülerden benimle aynı tarihlerde çalışanlardan 2 kişi ve gece beraber çalıştığımız arkadaş bu şartlarda çalıtığıma şahitlik yapacak. yalnız bu 3 şahitte benden 10 gün sonra işten ayrılan kişiler. gündüz çalışan 2 arkadaşda sosyal hakları için dava açacaklar bizim birbirimize şahitliğimizde bir sıkıntı olurmu. Ayrıyeten 3 yıl önce bu işyerinde benim şartlarımda çalışan ve iş yerine yakın oturan kişinin benim çalışma şartlarıma şahitliği geçerlimidir. vereceğiniz bilgi için şimdiden teşekkür ederim.

  Reply
  1. Av. Mehmet Emre Ulusoy Post author

   Merhaba,

   İş yerine gitmediğiniz için devamsızlıktan iş sözleşmeniz feshedilmiş olabilir. Davanız biraz riskli fakat tanık beyanlarıyla bertaraf edilir. Bu nedenle diğer haklarınızı isteyebiliriz. Dava açmak arzusunda iseniz iletişim bölümünden bize detaylı açıklamalar ile başvuru yapınız : http://www.emreulusoy.av.tr/iletisim

   Reply
 11. Alpaslan

  Çalıştığım işyerinde aşçı olarak 2001 yılında işe başladım o zaman dan beri sigortam aldığım ücret üzerinden yatırılmıyor.asgari ücret üzerinde yatiriliyor.fazla çalışma parası bu güne kadar almadım bayram, resmi tatil günleri dahil çalışıyorum ve bu güne kadar da herhangi bir ödeme yapılmadı. Ne yapmalıyım.

  Reply
  1. Av. Mehmet Emre Ulusoy Post author

   Merhaba,

   Hizmet tespit davası ve fazla çalışmalarınız tahsili için alacak davası açılması gerekiyor. Bu davaları açma arzusunda iseniz tarafımıza mail atabilirsiniz.

   Reply
 12. mustafa akgün

  09.05.2014 tarihinde eski işyerimden ayrıldım çıkışımı alırken bana abuk sabuk şeyler imzalattıllar bende farklı bir işe geçebilmek heyecanıyla 10 yıllık geçmişimi bir çırpıda siliverdim.şimdi pişmanlık duyuyorum. fazla çalışmışlıklarımı yıllık izin ve resmi tatillerde çalışmışlıklarımı alabilirmiyim veya nasıl bir yol izlemem gerekiyor.bana bir fikir verebilirmisiniz?saygılarımla…

  Reply
  1. Av. Mehmet Emre Ulusoy Post author

   Merhaba,

   İmzalamış olduğunuz evraklardan bir suret almış iseniz tarafımıza ulaştırmanız gerekmektedir. İlgili talepleriniz için dava açma arzusunda iseniz lütfen iletişim bölümünden bize mail atınız.

   Reply
 13. ilker sert

  Merhabalar işyerinde yaklaşık 4 yıldır akşam 8 sabah 8 olarak çalışmaktayım.fazla mesai bordolarda 0.00 olarak gözüküyor.fazla mesailerimi geri alabilirmiyim. Bordrolara her ay imza atmıyoruz kafasına göre imzatıyor şirket.ayrıca maaşlar asgari ücretten yatıyor. 5 tane şahidim ve elimde puantaj kayıtları .vs Var dava açarsam kazanabilirmiyim?

  Reply
  1. Av. Mehmet Emre Ulusoy Post author

   Merhaba,

   Dava açabilirsiniz. Bordrolara imza atmanız aleyhinize kullanılabilir fakat tanıklar ve elinizdeki evrakları mahkemeye sunarak davayı kazanırsınız.

   Reply
 14. Can

  Mehmet bey merhabalar.

  Çalıştığım firmada 12 saat gündüz, 12 saat gece, 2 gün boş sistemiyle çalışıyoruz. 1 saat molamız var.
  Gece çalışmalarında 7.5 saat üzeri fazla çalışmaya girer diye okudum, bu durumda her gece mesaimde 3.5 saat fazla çalışma yapmış oluyorum.
  İşveren bu fazla çalışmaların ücretlerini maaş bordrosunda göstermek zorunda mıdır? Çünkü benim bordromdaki “fazla çalışma saatleri” sütunu boş. (imzam yok bordroda)
  Bu sebeple noterden ihtar çektirip haklı sebeple iş akdimi feshedip kıdem tazminatımı alabilir miyim acaba?

  Şimdiden çok teşekkürler.

  Reply
  1. Av. Mehmet Emre Ulusoy Post author

   Merhaba,

   Fazla çalışmalarınız ödenmiyor ise iş sözleşmenizi feshedebilirsiniz fakat ileride olası bir ihtilafta fazla çalışmalarınızın ödenmediğini kanıtlamakla mükellefsiniz.

   Reply
   1. Can

    Bordroda fazla mesai kisminin bos olmasi bu kanit icin yeterlidir degil mi? Ve gece 7,5 saat sonrasi fazla mesai’ye giriyor, yanilmiyorum. Bu durumda isveren hakli oldugum durumda isi yokusa surerse bu davaya girersiniz degil mi gonul rahatligiyla.

    Cunku yazdiklariniz, bilginiz sebebiyle boyle bi durumda sizinle calismak istiyorum.

    Reply
 15. gökhan

  merhabalar,
  ben bir fabrikada memurum , 13 yıldır çalışmaktayım, fazla mesailer ödenmedi şimdiye kadar , ama şuan karşılık olarak kayıt altında bulunmakta muhasebe hesaplarında ve elimizde mail olarak bilgi maiileride var aylık olarak fazla saatlerimizin, işveren zamanaşımı uygulamaya kalkarsa eğer, 5 yıldan öncesi için bir dava açılabilirmi ? geriye dönük, ayrıca şimdiye kadar işten çıkan yada çıkarılan beya zyakanın tüm fazla mesaileri zamanaşımı olmadan tamamı ödendi, bu emsal yada örnek olarak gösterilebilirmi? dava açılınca.

  teşekkürler

  Reply
  1. Av. Mehmet Emre Ulusoy Post author

   Merhaba,

   Hiçbir şekilde zamanaşımına uğrayan kısımları talep edemezsiniz. Dava açıldığında daha önce yapılan ödemeler örnek gösterilemez. Hakim İş Kanunu’nu uygular ve zamanaşımına uğrayan kısımlar için talebinizi reddeder.

   Reply
 16. Sercan

  Emre Bey Merhaba

  4 Aydır Bir Şirkette Çalışmaktayım ve Sabah 8 Akşam 21:00 a Kadar Hafta Sonları ve Resmi Tatillerde Dahil Fazla Mesai Yapıyorum Fazla Mesailerimi Alamıyorum Elimde Nisan-Mayıs Ayına dair İş Yerinin Giriş Çıkış Kayıtlarını tuttuğu Yönetim İmzalı evraklar var.
  Bu Evraklarla Dava AÇsam Fazla Mesailerimi Alabilirmiyim…

  Reply
  1. Av. Mehmet Emre Ulusoy Post author

   Merhaba,

   Elinizdeki evraklarla dava açarsanız davanızı kazanırsınız fakat yine de sizinle birlikte çalışan iş arkadaşlarınızdan en az 1 tanesini tanık olarak mahkemede dinletin.

   Reply
 17. Emre

  Merhaba, Özel bir firmada çalışyorum, 2014 ve 2015 te yapmış olduğum mesailerin bazılarında 1 er saatlik kesintiler yapıldı. Örneğin akşam çıkış saatimiz 18:00. 18:00-19:00 arası 1 saatlik mesai ücretini her mesaiden işveren kesiyor. Mesai formu imzalayıp veriyoruz, formda 19:00 dan sonra olacak şekilde mesai saatlerini forma yazdırıp imzalatıyor, Bu ekik 1 saatler nedeniyle Haklı nedenle fesih yapabilir miyiz? Bu hususta bir süre var mıdır? Yani 1 ay önce son mesai olduysa ve şu an mesai olmasa da geriye dönük bu eksikliği belirterek haklı ve tazminatlı fesih hakkımız var mıdır?

  Reply
 18. Mehmet Ali

  Merhaba, 2.5 yıl yaz kış resepsiyonist olarak çalışmış olduğum turizm İşletmesinde 3 vardiya personeli olmak üzere haftada 2 gün 12 saat çalıştırılıp 1 gün izin kullandirildik.Ancak bu surecte gerçeği yansitmayan bordrolar tum personele mecburen imzalatilmistir.Sgk ve iş teftiş kurulu başkanlığına vermiş olduğum şikayet dogrultusunda çalıştığım esnada isletmeye baskın yapilarak personellerin fazla mesailerine ilişkin olarak usulsüzlüklerin tespitinin yapildigina dair rapor tutulmus olup, bu esnada kovuldugum iş yerine aynı gün noter kanaliyla gerekli işlemi gerceklestirip avukatim araciligiyla dava actim.Ve fazla mesaiye ilişkin iddialarimi aynı isletmede çalışmış olduğumuz calisma arkadaslari ile de ifade tutanagina eklediler.Simdi avukatim son gelişme olarak ihbar ve kidem tazminatina hak kazandigimi ancak fazla mesaiye iliskin bordroda imzalarimiz olduğu icin alamiyacagimiza dair hakimin karara vardigini ancak dosyanın Temyiz’e gonderildigini belirtti.Buna ilişkin beni nasıl bir surpriz bekliyor cidden çok endişeli ve merak icerisindeyim.Simdiden cok saygilar Teşekkürler!

  Reply
 19. Ayhan

  Merhabalar.
  Özel bir şirkette 4 yıl 10 aydır çalışıyorum.
  Sabah 08.30 akşam 19.00 ve cumartesi saat 13.30 A kadar. Yıllık izinleri 1 hafta olarak zar zor ancak kullanabiliyorum geri kalan kullanılmamış olan izinleri kullanmışım gibi imza attırıyor. Ve güzel ücretli iş teklifleri alıyorum ama tazminatimi da bırakmak istemiyorum. Bu arada ssk prim gün sayım 3600 günü kurtarmıyor.
  Bu işyerinden tazminat ve yasal haklarımı alarak ve yeni iş teklifini de kaçırmadan acaba nasıl bir yol izlemem gereklidir.
  Teşekkürler.

  Reply
 20. mehmet

  merhaba ben yaklaşık 4 yıldır özel bir limanda çalışıyorum.20 ay 12 saat çalıştım ancak hiç bir mesai ücreti alamadım.iş yerinden tek taraflı fesih hakkımı kullanmadan noter aracılığı ile fazla mesai ücretimi isteyebilirmiyim,çalıştığım sürede bunu istesem işveren beni işten çıkarırsa ne yapmalıyım…

  Reply
  1. Av. Mehmet Emre Ulusoy Post author

   Merhaba,

   Çalışmaya devam ederken de noterden ihtarname çekebilirsiniz, hatta dava dahi açabilirsiniz. Fazla çalışma ücretlerinizi almak için işten çıkmanıza gerek yok.

   Dava açmanız veya ihtar çekmeniz halinde sizi işten çıkarırsa ‘İşe İade Davası’ açmanız gerekir ki bu davayı da kazanarak tazminat hakkı elde edebilirsiniz.

   Reply
 21. ahmet

  bir şirkette ğüvenlik ğörevliisyim ayda 2 hafta ğündüz 2 hafta gece çaloşıyrm
  gece çalışmalarım 15 saati bulmakta tarafıma hiçbir mesai ödenmemekte kaç saat çalıştığım silah devir teslim defterinde kayıtlı yıllık 1000 saate varan bir mesaim var fakat tarafıma hiç bir mesai ücreti ödenmiyr şuan 5, yılıma girdim nasıl bir yol izlemeliyim mesaimi alma imkanım varmı elimde yasal imsalı belğeler var

  Reply
  1. Av. Mehmet Emre Ulusoy Post author

   Merhaba,

   Dava açabilir ve fazla çalışmalarınızı tahsil edebilirsiniz. Bahsettiğiniz imza defterinin fotokopilerini alınız. Mahkemede bu evraklar delil olarak kullanılacaktır. Davanızı açma konusunda karar verdiğinizde iletişim bölümünden bize ulaşabilir, dava şartları için detayları görüşebiliriz.

   Reply
 22. ebru

  Merhaba
  Bir markette kasiyer olarak calisiyorum.Günde 10 saat çalışıyoruz.Dini bayramlarda 2 gün izin yapıyoruz resmi bayramlarda izin söz konusu bile değil ama mesai ucretlerimiz yatmıyor.Müdürler benim istediğim saatte gelip benim istediğim saatte gidersiniz havasinda.Fazla mesaimden dolayı ihtar çekebilir miyim? Şimdiden teşekkür ederim.

  Reply
  1. Av. Mehmet Emre Ulusoy Post author

   Merhaba,

   Fazla mesailerinizin ödenmemesi nedeniyle ihtarname çekebilir, iş sözleşmenizi de bu nedene dayalı olarak feshedebilirsiniz. Bu şekilde kıdem tazminatına hak kazanırsınız.

   Reply
 23. Ebru

  Merhaba
  Ben 2 buçuk yıldır bir süper markette kasiyer olarak çalışıyorum.Günde 10 saat çalışıyoruz.Artık müdürlerin baskılarına dayanamadigim için istifa etmeye karar verdim,ancak haklarimi da bırakmak istemiyorum.Dini ve resmi bayramlarda da mesai ucretlerimiz yatmıyor.Maasimizida 8 saat üzerinden aliyoruz.Fazla mesaiden dolayi ihtar cekebilir miyim ? Simdiden teşekkür ederim..

  Reply
  1. Av. Mehmet Emre Ulusoy Post author

   Merhaba,

   Fazla mesaileriniz ödenmiyor ise ihtarname çekebilirsiniz. Fazla çalışma ücretlerinizin ödenmemesi nedeniyle de iş sözleşmenizi haklı nedenle feshedebilirsiniz. Fakat kıdem tazminatınızı tahsil etmek için dava açmak zorunda kalırsanız fazla çalışma yaptığınızı kanıtlamanız gerekmektedir.

   Reply
 24. ebru

  Merhaba
  İşi bıraktıktan sonra fazla mesaiden dolayı ihtar çekebilir miyim yoksa çalışırken mi yapmam lazım ?

  Reply
 25. Suat

  Merhaba ben 2 aydır ve uzun bir süre dir fazla çalışıyorum sabah 10akşam10yani günlük 12saat bazen bu süre daha da uzaya biliyor tek sıkıntı şahit yok arkadaşlar işlerinden olmak tan koltukları için şahit olmaktan çekiniyorlar söyle bir durum söz konusu ama bizim giriş çıkışları yaptigimiz bir sistem var sirket in o program dan bütün çıktıları aldım bir tane şahit var ama haziran ayında işten ayrıldı sizin adresinizi verebilir misiniz yüz yüze durakları da getirsem bir konuşsak siz bir elimde ki kayıtlara bir bakma şansınız olurmu 270saati fazlası ile geçtim nerde ise bu yıl 400saate gidiyorum fazla çalışma da

  Reply
  1. Av. Mehmet Emre Ulusoy Post author

   Merhaba,

   Fazla çalışmalarınızı kanıtlayabiliyor iseniz ve elinizdeki evraklar da sistem evrakları ise zaten sıkıntı yaşamazsınız. Tanık delili çok önemli olsa da elde olmayınca yapabilecek bir şey yok bu şekilde davanızı açabiliriz.

   Reply
 26. Deniz

  Merhaba Mehmet Bey,

  Beyaz yakali personel icinde haftalik 45 saatin uzerindeki calismalar icin fazla mesai ucreti verilmesi zorunlumudur? vereilmedigi takdirde hakli fesih sebebi olabilir mi? ispati fazla mesaide atilan mailler ile gostermemiz yeterli olur mu?

  Reply
  1. Av. Mehmet Emre Ulusoy Post author

   Merhaba,

   İşveren vekili olmayan her çalışan fazla çalışma ücreti talep edebilir ve bu ücretin ödenmemesi nedeniyle iş sözleşmesini haklı nedenle feshedebilir. Dava açıldığında atılan mailler muhakkak ki delil kabul edilir fakat yine de tanık delili ile desteklemeniz faydalı olacaktır. Aksi halde yalnızca mail atılarak mesai yapılan günler için hesaplama yapılacaktır.

   Reply
 27. Güneş ÖZTÜRK

  Merhaba Mehmet Bey,

  20/12/2012 – 18/08/2014 Tarihleri arasında bir şirkette çalıştım. İlk dönemler (5 ay kadar) mesai ücretlerimi aldım. Ama daha sonradan şirket herhangi bir neden göstermeksizin fazla çalışma ücretlerimi ödemedi. Bende Ağustos 2014 başında ihtarname çektim. 18 Ağustos 2014 te şirketim işlerinin bittiğini sebep göstererek bana ”tüm alacaklarımı aldım” gibi ibareler yazan bir belge imzalattılar. Takip eden EYLÜL 2014 te banka hesabıma kıdem-ihbar tazminatımı yatırdılar. Ama fazla çalışma ücretlerimi yatırmadılar. Haftanın 6 günü sabah 08:00 akşam 18:00 saatleri aralığında çalışıyorum. Ama haftada da 3-4 gün de 18:00 dan sonrası içinde mesaiye kalıyordum. İşyerime telefon açarak sürekli ücretimi istedim. Ama oyalıyorlar. Bu imzaladığım belgeden dolayı alacaklarımı alamama gibi bir durum söz konusu mudur?

  Yardımcı olup, yol gösterirseniz sevinirim.

  Güneş ÖZTÜRK

  Reply
  1. Av. Mehmet Emre Ulusoy Post author

   Merhaba,

   İmzalamış olduğunuz evrak dava açmanıza engel değildir. İbranameyi tarafımıza ulaştırabilirseniz gerekli bilgiyi size aktarabiliriz.

   Reply
 28. nedim günau

  Merhabahar ozel sektorde insaat bekcisi olarak calismaktayim ilk ise basladigizda 8saat calisiyorduk haftada 6gun daha sonra isverenimizin istegiyle 12saat calismaya basladik (6gun) 2yil boyunca 12saat boyunca calistiktan sonra fazla calisma ucretlerimizi talep ettik ve bir sonuc alamadik daha sonra sgk ya sikayette bulunduk hal boyle olunca isveren parayi odeyecegini soyledi ve tekrar 8saat calismaya dondurdu bizi bizde inanip sikayeti geri aldik 1.5yil oldu paramizi hala alamadik yaklasik 4,5yildir calisiyrm bu sirkette hic maad bordrosu faln imzalamadik simdi tekrar sikayet etmeyi dusunuyorum nasil bir yol izlemeliyim yardim edermisiniz

  Reply
 29. Gökhan

  Emrebey beni, 1 yıl 9 ay 25 gündür çalışmış olduğum
  Firmadan performans bahane gösterilerek çıkışım verildigi söylendi .herhangi bir belge imzalanmadı
  6 gün izin kulallan dediler . işe girimden cikarilana kadar olan fazla mesailrim ödenmesi için calisma bakanlığına alo 170 sikayet olusturdum izin bitişinde
  Evrak imzalaticaklar bana cikis belgeleri .imzalayimmi nasil bir yol izlemem gerekir fazla mesailerimi alirmiyim

  Reply
  1. Av. Mehmet Emre Ulusoy Post author

   Merhaba,

   Öncelikle performans nedeniyle iş sözleşmeniz feshediliyor ise muhakkak savunmanız alınmalıdır. Savunmanız alınmadan fesih yapılmışsa İş Kanunu’na aykırı bir şekilde fesih yapılmış kabul edilir. Bu nedenle açacağınız işe iade davasını kazanırsınız. İşe iade davası açmak arzusunda iseniz lütfen iletişim bölümünden bize ulaşınız.

   Reply
 30. bılıgi

  Merhaba Mehmet bey,
  12/2012 – 04/2016 tarihleri arasında bir işyerinde çalıştım. evlilikten dolayı işyerinden ayrıldım. ve noterden evlilik nedeniyle iş sözleşmesinin feshi diye ihtarname gönderdim. işe giriş tarihimden beri haftada 66 saat çalıştım. yani sabah 9 akşam 8. size yazmadan öncede konuyu araştırdım. tanık ya da ücret bordrolar vs. isteniyor. ücret bordrolarımda mesai hiç yazılmadı. ve her ay bize imzalattırıldı. işyerinde çalışan arkadaşlarımın tanık olarak yardımcı olabileceğini düşünmüyorum çünkü işveren işten çıkarabilir. onlar da işini kaybetmek istemezler. ama işyeri her gün sabah 9 akşam 8 ‘ e kadar açık ve çalışanlar da bu saatler içerinde işyerinde çalışıyorlar. elimde herhangi bir belge yok. dava açarsam kazanma durumum var mı?
  cevap yazarsanız çok sevinirim.

  Reply
  1. Av. Mehmet Emre Ulusoy Post author

   Merhaba,

   Fazla mesaiye ilişkin bir dava açmak istiyorsanız mutlaka tanık olmalı. Tanık olmaksızın dava kaybedilecektir.

   Diğer yandan kıdem tazminatınız ödenmemiş ise kıdem tazminatınız için dava açabiliriz.

   Reply
 31. Mehmet

  Merhaba;
  4.5 senedir kurumsal sirkette calismaktayim girdigim donemde yarim saat ise erken baslatliyor yarim saat gec cikiliyrdu yazilmiyordu ve gece calismalri oluyordu gece calismasini gunduz calisti gbi gosteriliyor ama bordro imzaladim bilmiyordum kanunu ve tekrar tekrar davm etti gece calismasi oldu yazilmamis sozlesmeyi fes edebilirmiyim kanunan tum yasal haklarimi alabilirmiyim fotorf var gece cekilmis calisrken bi kac evrak var ve sahit var nasil bi yol izlemeliyim saygilarimla

  Reply
  1. Av. Mehmet Emre Ulusoy Post author

   Merhaba,

   Fazla çalışmalarınızın ödenmemesi nedeniyle iş sözleşmenizi feshedebilirsiniz. Nasıl yol izleyeceğiniz hususunda size mail yoluyla bilgi vereceğiz.

   Reply
 32. esra

  merhaba Mehmet bey 25/10/2010 tarihinde başladığım iş yerinde sabah 9 akşam 8 kadar çalışıyorum ama bordrolarımda 8 saat gösteriliyor ücret olarakta asgari ücret olarak alıyorum her hangi bir iş sözleşmem yok ve bordroları imzalamıyorum iş yerimde büyük sıkıntılar yaşıyorum çıkmak istiyorum ama tabi hakkımı alarak bana yardımcı olursanız sevinirim.

  Reply
 33. Nesli

  Merhabalar M.Emre Bey,

  Benim eşim özel bir şirkette 4 buçuk yıldır çalışıyor. İlk 2 sene boyunca neredeyse her akşam saat 22.00 den aşağı işten çıkmamışlar şirket durumunu düzeltebilsin diye. Suan eskisi kadar olmasa da halla mesaiye kalıyorlar fakat bu şirket çalışanlarına yılda bir maaş fazla vererek yıllık mesai ücretlerini bu şekilde karşıladığını iddia ediyor. Tabiki bir maas yıllık mesai ücretini karşılamıyor. Eşim %70 engeli var. Organ nakli . ama şirkete girerken engelli kadrosundan girmedi. Bu durumda sağlığını kötü yönde etkilememesi için onun mesaiye kalmama hakkı var mıdır? bu yasal mıdır? Aynı zamanda şirkette psikolojik bir baskı ile karşılaşıyorlar, sürekli verimin düşüşünden bahsediliyormuş. Benim eşim Finans ve muhasebe uzmanı haliyle şirketin gidişatından haberi var ve yükselme olmasına rağmen çalışanlara performansınız düşük uyarıları yapılıyormuş. Şuan normal çıkış saatleri18.00 iken o saatte işten çıkarlarken erken çıkıyormuş gibi psikolojiye giriyorlarmış. Bu işten haklarını alıp çıkabilmek için ne yapmalı? Hangi belgeler ile nereye başvurabilir ? Yardımlarınız için çok teşekkür ederiz şimdiden.

  Reply
  1. Av. Mehmet Emre Ulusoy Post author

   Merhaba,

   Fazla mesai ücretlerinin ödenmemesi, iş sözleşmesinin feshedilmesi için haklı bir neden. Bu nedenle en kısa zamanda iş sözleşmenizi feshedebiliriz.

   Reply
 34. suat

  Sayin mehmet bey ben geçen sene Kasım 24te tazminatımı aldım ve çıktım ama fazla çalışmalarımı alamadım benim elimde 5yıl boyunca yapılan haftalik çalışma programlari ve fazla çalışma yaptığıma dair belgeler mevcut yine de alabilir miyim fazla çalışmaları mı

  şimdiden teşekkür ederim

  Suat ŞEN

  Reply
  1. Av. Mehmet Emre Ulusoy Post author

   Merhaba,

   Elinizde yazılı evrakların olması yeterlidir. Fakat yine de 1 adet tanık delili olması davanızın %100 kazanılacağı anlamı taşır.

   Reply
 35. Okan yılmaz

  Size bir sorum olacak 8.5 saat normal üzerine 3.5 saat mesaili olarak 12 saat bir restoranda calışıyorum fakat ay sonu mesaimi hesaplarken yöneticimiz yaptığım mesaili saatten 1.5×26=39 hemen hemen 40 saatimi yemek molası (ara dinlenme) süresi olarak düşüyor. Devlet ara dinlenmeleri iş verenin insiyatifine bırakmış peki bu ara dinlenmenin benim %50 fazla para aldığım mesaili saatten kesilmesi normal birşey mi eğer değilse kanunen ne yapmalıyım. 1 seneden fazla oldu bu iş böyle devam etmekte. Üstelik hizmet sektöründe olduğumuz için adı gecen bu 1.5 saatlik yemek molası hakkımızı bile doğru düzgün kullanamıyoruz. Bunu  göstererek istifa edebilirmiyim. Tek taraflı fesih hakkı doğarmı. Bu istifa bana tazminat hakkımı kazandırırmı. Hukuki sürecte benden kesilen bu sürelerin ücretini %50 li olarak geri almam mümkün mü? Bu düpedüz dolandırıcılık değil midir?? Bedavaya çalıştırmak değil midir?

  Reply

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir